Chart móc người nhện Spider man 

Dịch chart: Kimmie Trần

Chuẩn bị:

Len sợi: len jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ

kim F (3,75mm) và len phù hợp

Mua set len tại: set len người nhện spiderman

Phụ liệu: bông hạt, kim khâu len, kéo

Ấn nút theo dõi NoLi Handmade Shop để được mua nguyên phụ liệu handmade với giá ưu đãi nhất nhé. ^^!

Ký hiệu mũi:

Ch: mũi bính  Sc: mũi đơn

Hdc: mũi nửa kép  Dc: mũi kép

Dec: mũi giảm đơn

Hdc dec: mũi giảm nủa kép  Inc: mũi tăng đơn

Sl st: mũi trượt  Sk: bỏ mũi

BLO: móc vào sơi phía sau

Link Group: hội NoLi đan móc

Link Fanpage: NoLi Handmade

Link Admin: Mai Khánh Linh

cách làm

Chart-móc-người-nhện-Spider-man 

I, Chân người nhện(2 chiếc)

Dùng màu đỏ

R1: vòng tròn ma thuật 8

R2: inc x8 (16)

R3:  [inc,  sc  1]  x8 (24)

R4:  [inc,  sc  2]  x8 (32)

R5: BLO hdc 32 (32)

R6: hdc 10, hdc dec x6, hdc 10 (26)

R7: hdc 9, hdc dec x4, hdc 9 (22)

R8-14: sc 22

R15: [inc, sc 10] x2 (24)

Chuyển len xanh

R16: BLO sc 24

R17-26: sc 24

R27: [inc, sc 5] x4 (28)

Kết thúc và nhồi bông. Dùng chỉ đen khâu đường mạng nhện.

Chart-móc-người-nhện-Spider-man 

II, Thân và đầu người nhện 

Dùng sợi xanh

R1:Để 2 chân đã móc cạnh nhau, chọn 2 mũi (mỗi chân) phía trong đối xứng nhau để ráp 2 chân lại. Cho kim qua mũi của 2 chân sau đó móc mũi đơn, tiếp tục mũi đơn với chân tiếp theo. Hai mũi này sẽ không được tính vào mũi của các dòng sau. Mũ tiếp theo được thực hiện ở mũi tiếp theo của chân trái. Móc mũ đơn xung quanh chân trái sau đó móc tiếp đến chân bên phải. (52)

R2: R2: [inc, sc 12] x4 (56)

R3-6: sc 56

Chuyển sang len đỏ, không cắt len xanh. Đoạn này bắt đầu chuyên len liên lục nên để ko phải cắt len, thì khi mội người móc sợi đỏ thì đưa sợi xanh đằng sau móc theo cùng, móc sợi xanh thì ngược lại.

R7-9: sc 56

Phần đỏ cần phải ở trung tâm hoặc gần trung tâm (thẳng giữa 2 chân). Nếu sản phẩm của mn hông được như thế thì nên điều chỉnh các mũi xanh đỏ ở dưới.

R10,11: sc xanh 26, sc đỏ 6, sc xanh 24 (56)

R12,13: sc xanh 26, sc đỏ 7, sc xanh 23 (56)

R14,15: sc xanh 25, sc đỏ 7, sc xanh 22 (56)

R16: sc xanh 25, sc đỏ 10,sc xanh 21 (56)

R17-18: sc xanh 25, sc đỏ 11, sc xanh 20 (56)

R19: sc xanh 24, sc đỏ 13, sc xanh19 (56)

R20: sc xanh 24, sc đỏ 14, sc xanh18 (56)

R21: sc xanh 23, sc đỏ 16, sc xanh17 (56)

R22: sc xanh 23, sc đỏ 17, sc xanh16 (56)

R23: sc xanh 23, sc đỏ 18, sc xanh15 (56)

R24: sc xanh 22, sc đỏ 10, sc xanh14 (56)

Căt len đỏ, dùng len đỏ hoàn toàn cho phần còn lại

R25-27: sc 56

R28: [dec, sc 2] x14 (42)

R29: [dec, sc 1] x14 (28)

R30: dec x14 (14)

R31: inc x14 (28)

R32: [inc, sc 1] x14 (42)

Nhồi bông vào thân

R33: [inc, sc 2] x14 (56)

R34: sc 56

R35: [inc, sc 7] x7 (63)

R36: sc 63

R37: [inc, sc 8] x7 (70)

R38: [inc, sc 9] x7 (77)

R39: [inc, sc 10] x7 (84)

R40-55: sc 84

Ngồi bông và định hình hình dáng của sản phẩm

R56: sc 6, [dec, sc 12] x5, dec, sc 6 (78)

R57: [dec, sc 11] x6 (72)

R58: sc 5, [dec, sc 10] x5, dec, sc 5 (66)

R59: [sc 9, dec] x6 (60)

R60: sc 4, [dec, sc 8] x5, dec, sc 4 (54)

R61: [dec, sc 7] x6 (48)

R62: sc 3, [dec, sc 6] x5, dec, sc 3 (42)

R63: [sc 5, dec] x6 (36)

R64: sc 2, [dec, sc 4] x5, dec, sc 2 (30)

R65: [dec, sc 3] x6 (24) Nhồi bông

R66: sc 1, [dec, sc 2] x5, dec, sc 1 (18)

R67: [sc 1, dec] x6 (12) R68: dec x6 (6)

Kết thúc, giấu len

Dùng sợi đen để khâu mạng nhẹn trên phần đỏ

Chart-móc-người-nhện-Spider-man 

III, Ngực/ Nhện:làm 2 con, 1 đỏ, 1 đen

R1: Vong tròn ma thuật 6

R2: sc1, ch 2, sl st ở mũi bính thứ 2, sl st tại mũi tiếp theo.

Kết thúc, để lại llen dài để khâu vào ngực/lưng và thêu chân nhện. Con đen ở ngực, con đỏ ở lưng

Chart-móc-người-nhện-Spider-man 

IV, Mắt người nhện –2 chiếc

Dùng lên trắng

R1: vòng tròn ma thuật 6, ch 1,  quay  lại  (6)

R2: [sc 1, inc] x3, ch 1, quai lại (9)

R3: [sc 2, inc] x3, ch 1, quay lại (12)

R4: [sc 3, inc] x3, ch 1, sc  9 tiếp theo vòng(24)  Đổi len đen

R5: BLO sc 24 (24)

Kết thúc và khâu mắt vào mặt

Các bạn miền bắc có thể tìm mua len jeans tại: len jeans Hà Nội và miền nam tại: len jeans Hồ Chí Minh

V, Bàn tay người nhện: Mỗi bàn gồm 3 ngón thường, 2 ngón cái, 1 ngón út.

Ngón thường: 3 ngón cho mỗi bàn, tổng 6 chiếc Dùng sợi đỏ

R1: vòng tròn ma thuật 6

R2-6: sc 6. Kết thúc, giấu sợi vào trong.

Ngón út và ngón cái giống nhau:

Dùng sợi đỏ,

R1: MR 5

R2-5: sc 5

Ngón cái kết thúc và giấu sợi.

Ngón út không két thúc mà tiếp tục móc tiếp để nối.

VI, Tay người nhện:

Dùng sợi đỏ

R1: tiếp tục ỏ ngón út, sc2,móc tiếp sc3 vào một ngón thường, móc tiếp sc 3 vào ngón thường thứ 2, tiếp tục móc sc 6 vào ngón thường thứ 3, móc sc 3 vào ngón thường 2,móc sc 3 vào ngón thường 1, sc 3 vào ngón út (23)

R2: sc 23

Tay phải:

R3: sc, dec, sc 2, dec, sc 2 (cùng lúc giữa ngón cái và sp đang móc), sc 2, dec, sc 2, dec, sc 2, dec, sc 2 (18)

R4: dec, sc 3, sc 3phía ngoài của ngón cái, sc 11 (18)

R5: sc 18

R6: [dec, sc 1] x6 (12)

R7: [inc, sc 1] x6 (18)

R8-9: sc 18

R10: sc đỏ 1, sc xanh8, sc đỏ 9 (18)

R11-15: sc đỏ 1, sc xanh 8, sc đỏ 9 (18)

R16: đỏ dec, xanh: [sc, dec] x2, đỏ: sc 1, [sc, dec] x3 (12)

R17: đỏ sc 1, xanh; sc 4, đỏ: sc 7 (12)

R18: đỏ inc, xanh: [sc, inc] x2, sc 1, đỏ: [inc, sc 1] x3 (18)

R19-25: đỏ sc 2, xanh: sc 8, đỏ: sc 8 (18)

Cắt len xanh, móc màu đỏ ở phần còn lại

R26-27: sc 18

R28: [dec, sc 1] x6 (12)

Nhồi bông vào tay, không nhồi vào ngón tay

R29: dec x6 (6)

R30: dec

Kết thúc, khâu tay vào thân và thêu mạng nhện

Chart-móc-người-nhện-Spider-man 

Tay trái

R3: sc, dec, sc 2, dec, sc 2, dec, sc 2, sc 2(cùng lúc giữa ngón cái và sản phẩm đang móc), dec, sc 2, dec, sc 2 (18)

R4: sc 10, sc 3 phía ngoài của ngón cái, dec, sc 4 (18) 

R5: sc 18

R6: [dec, sc 1] x6 (12)

R7: [inc, sc 1] x6 (18)

R8-9: sc 18

R10: sc 11, sc xanh 7 (18)

R11-15: xanh: sc 1, đỏ: sc 10, xanh: sc 7 (18)

R16: xanh: sc 1, đỏ: [dec, sc 1] x3, dec, xanh: [sc, dec] x2 (12) R17: xanh:: sc 1, đỏ: sc 7, xanh: sc 4 (12)

R18: xanh: inc, đỏ: [sc 1, inc] x3, sc 1, xanh: [inc, sc 1] x2 (18)

R19-25: xanh: sc 2, red: sc 10, xanh: sc 6 (18)

R26: xanh: sc 2, đỏ: sc 16 (18)

Cắt len xanh, móc màu đỏ ở phần còn lại

R27: sc 18

R28: [dec, sc 1] x6 (12)

Nhồi bông vào tay, không nhồi vào ngón tay

R29: dec x6 (6)

R30: dec

Kết thúc, khâu tay vào thân và thêu mạng nhện

Thành phẩm:

Các bạn nhồi bông, khâu ráp các bộ phận, trang trí để cho người nhện của chúng ta thật đẹp nhé!

Chart-móc-người-nhện-Spider-man 

Chúc các bạn thành công

(Đã xem 589 lần, 1 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Chart móc con khỉ treo balo ngộ nghĩnh cho bé yêu ... Chart móc con khỉ treo balo ngộ nghĩnh cho bé yêu đi học Chart này NoLi dịch tặng bạn Phùng Thị Ngọc Hường nhé. Nhìn chung, chart móc con khỉ này có ...
Học cách móc bé cừu đeo chuông xinh xắn Học cách móc bé cừu đeo chuông xinh xắn Trong tất cả các con vật, có lẽ hình ảnh chú cừu luôn gắn liền với sự dễ thương, đáng yêu. Ngày thôi nôi của b...
Học cách móc đôi gấu ôm tim bằng len sợi tặng ngườ... Học cách móc đôi gấu ôm tim bằng len sợi tặng người ấy Học cách móc đôi gấu ôm tim bằng len sợi tặng người ấy. Kích thước đôi gấu nhỏ xinh cỡ lòng bà...
Hướng dẫn móc trọn bộ búp bê và những người bạn củ... Hướng dẫn móc trọn bộ búp bê và những người bạn của Veronica Kay: Chú gấu yếm đỏ Hướng dẫn móc trọn bộ búp bê và những người bạn của Veronica Kay: Ch...
Chart móc bò sữa làm quà tặng sinh nhật cho bé gái... Chart móc bò sữa làm quà tặng sinh nhật cho bé gái Sắp sinh nhật con gái mà các mẹ chưa chọn được mẫu thú len móc nào ưng ý thì chart móc bò sữa là m...
Siêu phẩm bé nhỏ mà dễ thương vô cùng thỏ Easter B... Siêu phẩm bé nhỏ mà dễ thương vô cùng thỏ Easter Bunny len Thỏ Easter Bunny len móc có thể sử dụng làm đồ chơi cho bé yêu, móc khóa tặng bạn bè. Thời...