Chart móc siêu nhân Superman

Chuẩn bị:

Len sợi: len jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ

Màu sắc: Xanh coban, đỏ, da, đen, vàng

Mua set len tại shopee: set len siêu nhân superman

Kim móc: 2,5mm

Phụ liệu: bông hạt, kim khâu len, kéo

Ấn nút theo dõi NoLi Handmade Shop để được mua nguyên phụ liệu handmade với giá ưu đãi nhất nhé. ^^!

Ký hiệu mũi:

Ch: mũi bính  Sc: mũi đơn

Hdc: mũi nửa kép  Dc: mũi kép

Dec: mũi giảm đơn

Hdc dec: mũi giảm nủa kép  Inc: mũi tăng đơn

Sl st: mũi trượt  Sk: bỏ mũi

BLO: móc vào sơi phía sau

Cách làm:

Chart móc siêu nhân Superman

I, Chân siêu nhân(2 chiếc)

Bắt đầu với sợi đỏ, kim F

R1: vòng tròn ma thuật 8 mũi (8)

R2: inc 8 (16)

R3: [inc, sc1] x 8 (24)

R4: [inc, sc2] x 8 (32)

R5: BLO hdc 32 (32)

R6: hdc 10, hdc dec x6, hdc 10 (26)

R7: hdc 9, hdc dec x4, hdc 9 (22)

R8-14: sc 22

R15: [inc, sc 10] x2 (24) Chuyển sơi xanh

R16: BLO sc (24)

R17-26: sc (24)

R27: [inc, sc 5] x4 (28)

Kết thúc và nhồi bông

Chart móc siêu nhân Superman

II, Thân và đầu siêu nhân

Dùng sợi đỏ và Kim FR1:Để 2 chân đã móc cạnh nhau, chọn 2 mũi (mỗi chân) phía trong đối xứng nhua để ráp 2 chân lại. Cho kim qua mũi của 2 chân sau đó móc mũi đơn, tiếp tục mũi đơn với chân tiếp theo. Hai mũi này sẽ không được tính vào mũi của các dòng sau. Mũi tiếp theo được thực hiện ở mũi tiếp theo của chân trái. Móc mũ đơn xung quanh chân trái sau đó móc tiếp đến chân bên phải. (52)

R2: R2: [inc, sc 12] x4 (56)

R3-6: sc 56

Chuyển màu vàng

R7-9: sc 56

Chuyển màu xanh

R10: BLO sc 56

R11-27: sc 56

R28: [dec, sc 2] x14 (42)

R29: [dec, sc 1] x14 (28)

R30: dec x14 (14)

Chuyển màu hồng

R31: inc x14 (28)

R32: [inc, sc 1] x14 (42)

Nhồi bông

R33: [inc, sc 2] x14 (56)

R34: sc 56

R35: [inc, sc 7] x7 (63)

R36: sc 63

R37: [inc, sc 8] x7 (70)

R38: [inc, sc 9] x7 (77)

R39: [inc, sc 10] x7 (84)

R40-47: sc 84

Đánh dấu dòng 47 để sau khâu mũi ở giữa dòng 47 và 48. Tiếp tục nhồi căng bông phần thân.

R48-55: sc 84

Nhồi bông

R56: sc 6, [dec, sc 12] x5, dec, sc 6 (78)

R57: [dec, sc 11] x6 (72)

R58: sc 5, [dec, sc 10] x5, dec, sc 5 (66)

R59: [sc 9, dec] x6 (60)

R60: sc 4, [dec, sc 8] x5, dec, sc 4 (54)

R61: [dec, sc 7] x6 (48)

R62: sc 3, [dec, sc 6] x5, dec, sc 3 (42)

R63: [sc 5, dec] x6 (36)

R64: sc 2, [dec, sc 4] x5, dec, sc 2 (30)

R65: [dec, sc 3] x6 (24)

Nhồi bông phần đầu.

R66: sc 1, [dec, sc 2] x5, dec, sc 1 (18)

R67: [sc 1, dec] x6 (12)

R68 dec x6 (6)

Kết thúc và giấu sơi

 

III, Khâu mũi: Khâu mũi tại dòng 47,48 đã đánh dấu. Độ dài của mũi là 3 mũi đơn

Sau đó khâu tạo mún đồng tiền và hõm mắt.Hõm mắt cùng dòng với mũi, mún đồng tiền cách 6 dòng . Sau đó dùng len đen hoặc nâu khâu đường cong tạo miệng cười từ  2 mún đồng tiền đã tạo

Có thể làm mũi to và lồi bàng cách: Dùng len hồng và kim F

R1: vòng tròn ma thuật 6

R2: [inc, sc 1] x3 (9)

R3: sc 9

Kết thúc và khâu mũi lên phần mũi đã đánh dấu

IV, Mắt siêu nhân (2 chiếc) Mắt sẽ dùng sơi len nhỏ khoảng 1mm trở xuống và kim 2,25mm 

Dùng màu đen

R1: MR 6

R2: inc x

R3: [inc, sc 1] x6 (18) Chuyển màu xanh

R4: [inc, sc 2] x6 (24)

R5: [sc 3, inc] x6 (30)

Chuyển màu trắng

R6: sc 2, [inc, sc 4] x5, inc, sc 2, sl st (36)

R7: quay lại, sk, sl st, sc 12, sl st

R8: quay lại, sk sl st, sc 9, sl st.

Kết thúc. Dùng sợi trắng khâu chữ V lên mũi đơn ở dòng 3 của màu đen để tạo lấp lánh. Khâu 2 mắt vào vùng hõm mắt đã tạo

V, Tóc siêu nhân: 

Dùng sợi vàng và kim G

R1: vòng tròn ma thuật 6

R2: inc x6 (12)

R3: [inc, sc 1] x6 (18)

R4: [inc, sc 2] x6 (24)

R5: [inc, sc 3] x6 (30)

R6: sc 2, [inc, sc 4] x5, inc, sc 2 (36)

R7: [sc 5, inc] x6 (42)

R8: sc 3, [inc, sc 6] x5, inc, sc 3 (48)

R9: [inc, sc 7] x6 (54)

R10: sc 4, [inc, sc 8] x5, inc, sc 4 (60)

R11: [sc 9, inc] x6 (66)

R12: sc 5, [inc, sc 10] x5, inc, sc 5 (72)

R13: [inc, sc 11] x6 (78)

R14: sc 6, [inc, sc 12] x5, inc, sc 6 (84)

R15-24: sc 84

R24: sl st, ch 1, turn, sk sl st, sc 4, sl st

R25: ch 1, turn, sk sl st, inc, sc 1, sl st

R26: ch 1, turn, sk sl st, sl st, sc 1, inc

R27: ch 1, turn, inc, sc 1, sl st x2

Kết thúc và chụp phần tóc lên đầu mà khâu quanh viền cho chắc chắn.

Sau đó dùng chỉ đen để tạo lông mày. Dùng chỉ đỏ khâu đai ở thắt lưng

VI, Khóa thắt lưng siêu nhân

Dùng sợi vàng, kim F

 R1:Vòng tròn ma thuật 8

R2: sc2, dc2, sc 2, dc2, sl st

Kết thúc, khâu vào thắt lưng

VII, Tai

Dùng màu hồng và kim F. Chọn vị trí của tai và dùng kim để tạo một chuỗi có hình bán nguyệt. Sau đó dùng kim móc mũi đơn trên cái móc xích đã tạo. Kết thúc và giấu sợi.

Các bạn miền bắc có thể tìm mua len jeans tại: len jeans Hà Nội và miền nam tại: len jeans Hồ Chí Minh

VIII, Bàn tay: Mỗi bàn gồm 3 ngón thường, 2 ngón cái, 1 ngón út.

Ngón thường: 3 ngón cho mỗi bàn, tổng 6 chiếc

Dùng sợi hồng, kim F

R1: vòng tròn ma thuật 6

R2-6: sc 6.

Kết thúc, giấu sợi vào trong.

Ngón út và ngón cái giống nhau:

Dùng sợi hồng, kim F R1: MR 5

R2-5: sc 5

Ngón cái kết thúc và giấu sợi.

Ngón út không két thúc mà tiếp tục móc tiếp để nối.

Chart móc siêu nhân Superman

IX, Tay:

Dùng sợi hồng và kim F

R1: tiếp tục ỏ ngón út, sc2,móc tiếp sc3 vào một ngón thường, móc tiếp sc 3 vào ngón thường thứ 2, tiếp tục móc sc 6 vào ngón thường thứ 3, móc sc 3 vào ngón thường 2,móc sc 3 vào ngón thường 1, sc 3 vào ngón út (23)

R2: sc 23

Tay phải:

R3: sc, dec, sc 2, dec, sc 2 (cùng lúc giữa ngón cái và sp đang móc), sc 2, dec, sc 2, dec, sc 2, dec, sc 2 (18)

R4: dec, sc 3, sc 3 phía ngoài của ngón cái, sc 11 (18)

Tay trái

R3: sc, dec, sc 2, dec, sc 2, dec, sc 2, sc 2(cùng lúc giữa ngón cái và  sản phẩm đang móc), dec, sc 2, dec, sc 2 (18)

R4: sc 10, sc 3 phía ngoài của ngón cái, dec, sc 4 (18)

X, Cánh tay: Móc tiếp vào mỗi bàn tay R5: sc 18

R6: [dec, sc 1] x6 (12)

Chuyển xanh

R7: [inc, sc 1] x6 (18)

R8-15: sc 18

R16: [dec, sc 1] x6 (12)

R17: sc 12

R18: [inc, sc 1] x6 (18)

R19-27: sc 18

R28: [dec, sc 1] x6 (12

Nhồi bông vào tay, không nhồi vs ngón tay

R29: dec x6 (6) R30: dec

Kết thúc. Khâu tay vào thân

Chart móc siêu nhân Superman

XI, Áo choàng siêu nhân

dùng sợi đỏ, kim G Ch 2 được tính là mũi dc khi đếm

R1: ch 32, turn, dc in vào mũi bính thứ 3, dc 29, ch 2, quay lại (30)

R2: dc vào chân ch2 , dc 28, 2dc vào mũi cuối cùng, ch 2, quay lại (32)

R3: dc vào chân ch2, dc 30, 2dc vào mũi cuối cùng, ch 2, quay lại (34)

R4: dc vào chân ch2, dc 32, vào mũi cuối cùng, ch 2, quay lại (36)

R5: dc vào chân ch2, dc 34, vào mũi cuối cùng, quay lại (38)

R6: dc vào chân ch2, dc 36, 2dc vào mũi cuối cùng, ch 2, quay lại (40)

R7: dc vào chân ch2, dc 38, 2dc vào mũi cuối cùng, ch 2, quay lại (42)

R8:dc vào chân ch2, dc 40, vào mũi cuối cùng, ch 2, quay lại (44)

R9-19: dc 43, ch 2, quay lại (44)

R20: dc 43, ch 1, quay lại

Móc mũi đơn quanh đường viền của khăn choàng

Kết thúc, khâu áo choàng vào cổ

XII, Logo siêu nhân

dùng vải dạ cắt và dán/khâu vào phần ngực

Chart móc siêu nhân Superman

Thành phẩm

Chart móc siêu nhân Superman

Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại group: hội NoLi đan móc

Đừng quên theo dõi Fanpage để cập nhật xu hướng mới: NoLi Handmade

Mọi thắc mắc xin liên hệ Admin: Mai Khánh Linh nhé!

Chúc các bạn thành công

(Đã xem 314 lần, 1 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Bộ sưu tập những chú cún amigurumi siêu nhỏ xinh (... Bộ sưu tập những chú cún amigurumi siêu nhỏ xinh (Phần 2) Bộ sưu tập những chú cún amigurumi siêu nhỏ xinh Link Group: hội NoLi đan móc Link Fanpag...
Chart khung ảnh bé dê đáng yêu dành cho bé trai... Chart khung ảnh bé dê đáng yêu dành cho bé trai Nguyên liệu cần chuẩn bị Len sợi: mua len Yarnart Jeans của Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: xám, trắng, xanh lá...
Bộ sưu tập búp bê len móc của nhà thiết kế Foxinth... Bộ sưu tập búp bê len móc của nhà thiết kế FoxintheSnowDesigns Cùng NoLi ngắm nhìn bộ sưu tập búp bê len móc đẹp mê hồn của nhà thiết kế FoxintheSnow...
Chart Khung ảnh bé cừu siêu dễ thương cho bé gái... Chart Khung ảnh bé cừu siêu dễ thương cho bé gái Nguyên liệu cần chuẩn bị Len sợi: mua len Yarnart Jeans của Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: hồng, be , trắng, ...
Hướng dẫn móc Teddy – gấu Nga đẹp ngọt ngào ... Hướng dẫn móc Teddy - gấu Nga đẹp ngọt ngào (Phần 1)  Nguyên liệu cần chuẩn bị: - Len sợi: len Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ - Màu sắc: toàn bộ len  m...
Độc đáo, sáng tạo với thỏ Bunny len móc tai dài... Độc đáo, sáng tạo với thỏ Bunny len móc tai dài Độc đáo, sáng tạo với thỏ Bunny len móc tai dài. Dịch chart từ nguồn: designed by Lanukas Nguyên liệ...