Chart móc người dơi Batman 

dịch chart: Kimmie Trần

Chuẩn bị:

Len sợi: len jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ

kim F(3,75mm) và G(4,00mm)

Mua set len tại shopee: set len người dơi batman

Phụ liệu: bông hạt, kim khâu len, kéo

Ấn nút theo dõi NoLi Handmade Shop để được mua nguyên phụ liệu handmade với giá ưu đãi nhất nhé. ^^!

Ký hiệu mũi:

Ch: mũi bính  Sc: mũi đơn

Hdc: mũi nửa kép  Dc: mũi kép

Dec: mũi giảm đơn

Hdc dec: mũi giảm nủa kép  Inc: mũi tăng đơn

Sl st: mũi trượt Sk: bỏ mũi

BLO: móc vào sơi phía sau

Link Group: hội NoLi đan móc

Link Fanpage: NoLi Handmade

Link Admin: Mai Khánh Linh

Cách làm:

Chart-móc-người-dơi-Batman 

I, Chân người dơi(2 chiếc)

Bắt đầu với sợi đen, kim F

R1: vòng tròn ma thuật 8 mũi (8) R2: inc 8 (16)

R3: [inc . sc1] x 8 (24)

R4: [inc, sc2] x 8 (32)

R5: BLO hdc 32 (32)

R6: hdc 10, hdc dec x6, hdc 10 (26)

R7: hdc 9, hdc dec x4, hdc 9 (22)

R8-14: sc 22

R15: [inc, sc 10] x2 (24) Chuyển sơi xám

R16: BLO sc (24) R17-26: sc (24)

R27: [inc, sc 5] x4 (28) Kết thúc và nhồi bông

II, Thân và đầu người dơi

Dùng sợi đen và Kim F

R1: Để 2 chân đã móc cạnh nhau, chọn 2 mũi (mỗi chân) phía trong đối xứng nhua để ráp 2 chân lại. Cho kim qua mũi của 2 chân sau đó móc mũi đơn, tiếp tục mũi đơn với chân tiếp theo. Hai mũi này sẽ không được tính vào mũi của các dòng sau. Mũi tiếp theo được thực hiện ở mũi tiếp theo của chân trái. Móc mũi đơn xung quanh chân trái sau đó móc tiếp đến chân bên phải. (52)

R2: [inc, sc 12] x4 (56)

R3-6: sc 56

Chuyể màu vàng R7-9: sc 56

Chuyển màu xám R10: BLO sc 56

R11-27: sc 56

R28: [dec, sc 2] x14 (42)

R29: [dec, sc 1] x14 (28) R30: dec x14 (14)

Chuyển màu hồng R31: inc x14 (28)

R32: [inc, sc 1] x14 (42) Nhồi bông

R33: [inc, sc 2] x14 (56)

R34: sc 56

R35: [inc, sc 7] x7 (63)

R36: sc 63

R37: [inc, sc 8] x7 (70)

R38: [inc, sc 9] x7 (77)

R39: [inc, sc 10] x7 (84)

R40-47: sc 84

Đánh dấu dòng 47 để sau khâu mũi ở giữa dòng 47 và 48. Tiếp tục nhồi căng bông phần thân.

R48-55: sc 84

Nhồi bông

R56: sc 6, [dec, sc 12] x5, dec, sc 6 (78)

R57: [dec, sc 11] x6 (72)

R58: sc 5, [dec, sc 10] x5, dec, sc 5 (66)

R59: [sc 9, dec] x6 (60)

R60: sc 4, [dec, sc 8] x5, dec, sc 4 (54)

R61: [dec, sc 7] x6 (48)

R62: sc 3, [dec, sc 6] x5, dec, sc 3 (42)

R63: [sc 5, dec] x6 (36)

R64: sc 2, [dec, sc 4] x5, dec, sc 2 (30)

R65: [dec, sc 3] x6 (24) Nhồi bông phần đầu.

R66: sc 1, [dec, sc 2] x5, dec, sc 1 (18)

R67: [sc 1, dec] x6 (12) R68 dec x6 (6)

Kết thúc và giấu sơi

Chart-móc-người-dơi-Batman 

Khâu mũi: Khâu mũi tại dòng 47,48 đã đánh dấu. Độ dài của mũi là 3 mũi đơn

Sau đó khâu tạo mún đồng tiền và hõm mắt.Hõm mắt cùng dòng với mũi, mún đồng tiền cách 6 dòng . Sau đó dùng len đen hoặc nâu khâu đường cong tạo miệng cười từ  2 mún đồng tiền đã tạo

Chart-móc-người-dơi-Batman 

III, Mắt người dơi (2 chiếc) Mắt sẽ dùng sơi len nhỏ khoảng 1mm trở xuống và kim 2,25mm Dùng màu đen

R1: MR 6

R2: inc x6

R3: [inc, sc 1] x6 (18)

Chuyển màu xanh R4: [inc, sc 2] x6 (24)

R5: [sc 3, inc] x6 (30) Chuyển màu trắng

R6: sc 2, [inc, sc 4] x5, inc, sc 2, sl st (36) R7: quay lại, sk, sl st, sc 12, sl st

R8: quay lại, sk sl st, sc 9, sl st.

Kết thúc. Dùng sợi trắng khâu chữ V lên mũi đơn ở dòng 3 của màu đen để tạo lấp lánh. Khâu 2 mắt vào vùng hõm mắt đã tạo

IV, Tóc Dùng sợi đen và kim G R1: vòng tròn ma thuật 6 R2: inc x6 (12)

R3: [inc, sc 1] x6 (18)

R4: [inc, sc 2] x6 (24)

R5: [inc, sc 3] x6 (30)

R6: sc 2, [inc, sc 4] x5, inc, sc 2 (36)

R7: [sc 5, inc] x6 (42)

R8: sc 3, [inc, sc 6] x5, inc, sc 3 (48)

R9: [inc, sc 7] x6 (54)

R10: sc 4, [inc, sc 8] x5, inc, sc 4 (60)

R11: [sc 9, inc] x6 (66)

R12: sc 5, [inc, sc 10] x5, inc, sc 5 (72)

R13: [inc, sc 11] x6 (78)

R14: sc 6, [inc, sc 12] x5, inc, sc 6 (84)

R15-25: sc 84

Kết thúc và chụp phần tóc lên đầu mà khâu quanh viền cho chắc chắn.

Sau đó dùng chỉ đen để tạo lông mày, miệng cừơi

V, Khóa thắt lưng người dơi

Dùng sợi vàng, kim F R1:Vòng tròn ma thuật 8 R2: sc2, dc2, sc 2, dc2, sl st Kết thúc, khâu vào thắt lưng

Các bạn miền bắc có thể tìm mua len jeans tại: len jeans Hà Nội và miền nam tại: len jeans Hồ Chí Minh

VI, Tai Dùng màu hồng và kim F.

Chọn vị trí của tai và dùng kim để tạo một chuỗi có hình bán nguyệt. Sau đó dùng  kim móc mũi đơn trên cái móc xích đã tạo. Kết thúc và giấu sợi.                                

VII, Bàn tay: Mỗi bàn gồm 3 ngón thường, 2 ngón cái, 1 ngón út.

Ngón thường: 3 ngón cho mỗi bàn, tổng 6 chiếc Dùng sợi đen, kim F

R1: vòng tròn ma thuật 6

R2-6: sc 6. Kết thúc, giấu sợi vào trong.

Ngón út và ngón cái giống nhau: Dùng sợi đen, kim F

R1: MR 5

R2-5: sc 5

Ngón cái kết thúc và giấu sợi.

Ngón út không két thúc mà tiếp tục móc tiếp để nối.

Chart-móc-người-dơi-Batman 

VIII, Tay:

Dùng sợi đen và kim F

R1: tiếp tục ỏ ngón út, sc2,móc tiếp sc3 vào một ngón thường, móc tiếp sc 3 vào ngón thường thứ 2, tiếp tục móc sc 6 vào ngón thường thứ 3, móc sc 3 vào ngón thường 2,móc sc 3 vào ngón thường 1, sc 3 vào ngón út (23)

R2: sc 23

Tay phải:

R3: sc, dec, sc 2, dec, sc 2 (cùng lúc giữa ngón cái và sp đang móc), sc 2, dec, sc 2, dec, sc 2, dec, sc 2 (18)

R4: dec, sc 3, sc 3 phía ngoài của ngón cái, sc 11 (18)

Tay trái

R3: sc, dec, sc 2, dec, sc 2, dec, sc 2, sc 2(cùng lúc giữa ngón cái và  sản phẩm đang móc), dec, sc 2, dec, sc 2 (18)

R4: sc 10, sc 3 phía ngoài của ngón cái, dec, sc 4 (18)

Cánh tay: Móc tiếp vào mỗi bàn tay

R5: sc 18

R6: [dec, sc 1] x6 (12)

R7: [inc, sc 1] x6 (18)

R8-12: sc 18

Chuyển xám

R13: BLO sc 18 R14-15: sc 18

R16: [dec, sc 1] x6 (12)

R17: sc 12

R18: [inc, sc 1] x6 (18)

R19-27: sc 18

R28: [dec, sc 1] x6 (12)

Nhồi bông vào tay, không nhồi vs ngón tay

R29: dec x6 (6)

R30: dec

Kết thúc. Khâu tay vào thân

Chart-móc-người-dơi-Batman 

IX, Mũ và áo choàng người dơi

dùng sợi đen, kim G

Ch 2 được tính là mũi dc khi đếm

R1: Vòng tròn ma thuật 8 R2: inc x8 (16)

R3: [inc, sc 1] x8 (24)

R4: [inc, sc 2] x8 (32)

R5: sc 32

R6: [sc 3, inc] x8 (40)

R7: sc 2, [inc, sc 4] x7, inc, sc 2 (48)

R8: [inc, sc 5] x8 (56)

R9: sc 3, [inc, sc 6] x7, inc, sc 3 (64)

R10: sc 64

R11: [sc 7, inc] x8 (72)

R12: sc 4, [inc, sc 8] x7, inc, sc 4 (80)

R13: sc 80

R14: [inc, sc 9] x8 (88)

R15-30: sc 88

Bắt đầu móc theo hàng

R31: ch 1, quay lại, sc vào chân của ch1, sc 61, ch 1, quay lại (62) R32: sc 62, ch 1, quay lại (62)

R33: inc, sc 60, inc, ch1, quay lại (64)

R34: sc 30, dec x2, sc 30, ch 1, quay lại (62)

R35: inc, sc 20, dec, sc 7, dec, sc 7, dec, sc 20, inc, ch 1, quay lại (61) R36: inc, sc 10, [dec, sc 1] x13, sc 10, inc, ch 1,quay lại (50)

R37: inc, sc 6, [dec, sc 4] x6, sc 6, inc, ch 1, quay lại (46)

R38: inc, sc 7, [dec, sc 3] x6, sc 7, inc, ch 1,quay lại (42)

R39: sc 42, ch 1, quay lại (42)

R40: inc, sc 8, [dec, sc 2] x6, sc 8, inc, ch 1, quay lại (38) R41: inc, sc 36, inc, ch 1, quay lại (40)

R42: inc, sc 10, [dec, sc 1] x6, sc 10, inc, ch 1,quay lại (36) R43: inc, sc 34, inc, ch 1, quay lại (38)

Lưu ý ch 2 được tính là 1 dc khi đếm

R44: sc 3, dc 32, sc 3, ch 1, quay lại (38)

R45: sc 3, dc 32, sc 3, quay lại

R46: sk mũi đầu, sl st 5, ch 2, dc cùng chân với ch2 , [dc, dc inc] x13, dc, ch 2, quay lại (42) (số muic được đếm bắt đầu từ ch2)

R47-52: dc 41, ch 2, quay lại (42)

R53: dc cùng chân ch 2, dc 40, dc inc, ch 2, quay lại (44)

R54: dc 43, ch 2, quay lại (44)

R55: dc vào cùng chân ch 2, dc 42, dc inc, ch 2, quay lại(46)

R56-63: dc 45, ch 2, quay lại(46) R64: dc 45 (46)

Kết thúc. Khâu 1 cúc đen nhỏ vào 1 bên.

X, Mắt mặt nạ áo choàng người dơi – 2 chiếc

Len trắng, kim F

R1: Ch 12, quay lại, sl st 1 vào mũi bính thứ 2, sl st 1,sc, hdc, dc, tc, dc, hdc, sc, sl st 2, quay lại

R2: sk , sl st, sc, hdc, dc 2, hdc, sc, sl st Kết thúc. Khâu vào mặt nạ

XI, Tai mũ – 2 chiếc

Lên đen , kim F

R1: Vòng tròn ma thuật 6 R2-3: sc 6

R4: [inc, sc 2] x2 (8)

R5: sc 8

R6: [inc, sc 3] x2 (10)

R7: sc 10

R8: [inc, sc 4] x2 (12)

R9: sc 12

R10: [inc, sc 5] x2 (14)

R11: [inc, sc 6] x2 (16) Kết thúc. Khâu tai vào mũ

Chart-móc-người-dơi-Batman 

Logo người dơi Dùng vải dạ cắt và dán vào phần ngực

Chart-móc-người-dơi-Batman 

Hoàn thành sản phẩm:

Chart-móc-người-dơi-Batman 

Chúc các bạn thành công !

(Đã xem 84 lần, 1 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Hướng dẫn móc mẫu thỏ rừng Zhdun Hướng dẫn móc mẫu thỏ rừng Zhdun Nguyên liệu cần chuẩn bị Len sợi: len Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: màu xám, màu đỏ, màu trắng Mua set len ...
Hướng dẫn móc mũ vintage cho bé đơn giản mà đẹp... Hướng dẫn móc mũ vintage cho bé đơn giản mà đẹp Nguồn: sưu tầm Nguyên liệu cần chuẩn bị: Sợi thô màu be Kim móc: 2,5mm Phụ liệu: Kéo, kim khâu le...
Chart móc bò sữa làm quà tặng sinh nhật cho bé gái... Chart móc bò sữa làm quà tặng sinh nhật cho bé gái Sắp sinh nhật con gái mà các mẹ chưa chọn được mẫu thú len móc nào ưng ý thì chart móc bò sữa là m...
Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ t... Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thương  Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thương. Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi...
Học cách móc treo nôi cho em bé bằng len sợi... Học cách móc treo nôi cho em bé bằng len sợi Ở bài viết này, NoLi xin hướng dẫn các mẹ móc đồ chơi treo nôi cho bé. Các mẹ bầu bí hẳn là sẽ rất yêu t...
Chart gấu công chúa Holly đội vương miện xinh xắn... Chart gấu công chúa Holly đội vương miện xinh xắn Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: Len Jeans YarnArt của Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: trắng, xanh Kim m...