Bé heo dâu tây đáng yêu dành cho các bé gái

Bé heo dâu tây đáng yêu dành cho các bé gái

Cảm ơn bạn Ngọc Uyên đã tặng Hội NoLi đan móc những chart heo xinh nhé. Mình sẽ up dần lên web. tiếp theo sẽ là chart bé heo dâu tây đáng yêu.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Len sợi: mua len YarnArt Jeans của Thổ Nhĩ Kỳ

Màu sắc : đen, trắng, vàng, hồng, màu da, đỏ, xanh lá

Kim móc: 2.5mm

Phụ liệu: kim khâu len, kéo, bông gòn

Kí hiệu:

X = mũi đơn

T = mũi kép

F = mũi kép đôi

E = mũi kép ba

V = mũi tăng (2 mũi chung 1 chân)

A = mũi giảm (2 chân chung 1 mũi)

W = tăng 3 (3 mũi chung 1 chân)

Fv = mũi kép tăng đôi (2 mũi kép đôi chung 1 chân)

Link Group: hội NoLi đan móc

Link Fanpage: NoLi Handmade

Link Admin: Mai Khánh Linh

Cách làm:

BÉ HEO DÂU ĐÁNG YÊU DÀNH CHO CÁC BÉ GÁI

I, ĐẦU: màu da

1: MR  8X = 8

2: 8V = 16

3: (X,Y)*8 = 24

4: (X, V, X)*8 = 32

5: (3X, V)*8 (đánh dấu để khâu tai H5-17) = 40

6: 40X = 40

7: (X, V, 3X)*8 = 48

8: 48X = 48

9: (5X, V)*8 = 56

10-15: 56X (đánh dấu hàng 15-22 để khâu mũi) = 56

16: 14X, (V, X)*14, 14X = 70

17-21: 70X = 70

22: 14X, (A, X)*14, 14X = 56

23: (5X, A)*8 = 48

24: (4X, A)*8 = 40

25: (3X, A)*8 = 32

26: (2X, A)*8 = 24

27: 12A = 12

28: 6A = 6

II, MŨI: màu hồng:

1: lên 5 bính, bắt đầu ở chân thứ 2 từ kim móc: 3X, W, 2X, V = 10

2: V, 2X, 3V, 2X, 2V = 16

3: X, V, 2X, (X, V)*3, 2X, (X,Y)*2 = 22

(khâu ở hàng 15 – 22 của đầu)

BÉ HEO DÂU ĐÁNG YÊU DÀNH CHO CÁC BÉ GÁI

III, TAI *2: màu da:

1: MR, 6X = 6

2: (X, V)*3 = 9

3: (X, V, X)*3=12

4: (X, V)*6=18

5: (X, Y, X)*6 = 24

6: (3X, V)*6 = 30

7-8: 30X = 30

(gấp đôi lại và khâu ở hàng 5-17 của đầu, phần chóp tai sẽ ở hàng 8-10 của đầu.)

IV, CHÂN BÉ HEO DÂU *2 màu da:

1: MR 5X = 5

2: 5V = 10

3-4: 10X = 10

chuyển màu đỏ:

5: (4X, V)*2 = 12

(ghép nối 2 chân bằng 6 mũi bính màu đỏ ở giữa 2 chân)

Các bạn miền bắc có thể tìm mua len jeans tại: len jeans Hà Nội và miền nam tại: len jeans Hồ Chí Minh

V, THÂN BÉ HEO DÂU: màu đỏ:

1: 36X = 36

2: 5X, V, 8X, 2V, 8X, V, 7X, 2V, 2X = 42

3: (6X, V)*8 = 48

4-9: 48X = 48

chuyển màu xanh lá và đỏ sen kẽ:

10: (xanh X,đỏ 2X)*16 = 48

11: (xanh 2X,đỏ X)*16 = 48

chuyển màu xanh lá:

12: 48X = 48

13: 6X, A, 23X, A, 15X = 46

chuyển màu trắng:

14: 46X = 46

15: 5X, A, 22X, A, 15X = 44

16: 44X = 44

17: (9X, A)*4 = 40

VI, TAY BÉ HEO DÂU *2: màu da:

1: MR 5X = 5

2: 5V = 10

3-4: 10X = 10

chuyển màu đỏ:

5-6: 10X = 10

chuyển màu trắng:

7-12: 10X = 10

VII, DÂY ĐEO *2:  màu xanh lá:

Móc 1 đoạn 21 bích ghép vào hàng thứ 13 của thân.

VIII, NƠ: màu đỏ:

MR 2X, (2 bích, 3T, 2 bích)*2

IX, ĐUÔI: màu da:

Móc 1 đoạn 14 bích, lên 1 bích quay lại móc 14x

X, NÓN BÉ HEO DÂU:  màu xanh lá:

1: MR 6X = 6

2: 6V = 12

3: 12V = 24

4: (3X, V)*6 = 30

5: (X, V, 3X)*6 = 36

6: (5X, V)*6 = 42

7: (3X, V, 3X)*6 = 48

chuyển màu xanh và đỏ xen kẽ:

8: đỏ: 3X, V( xanh 1X, đỏ 1X), xanh 4X, đỏ X, xanh 2X, xanh V, đỏ X, xanh 4X, đỏ X, xanh X, xanh V, xanh X, đỏ X, xanh 4X, đỏ X, xanh V, xanh 2X, đỏ X, xanh 4X, V( đỏ 1X, xanh 1X), xanh 3X, đỏ X, xanh 3X, V(xanh 1X, đỏ 1X), xanh 4X = 54

9: đỏ V, xanh 2X, đỏ 3X, xanh 2X, đỏ X, đỏ V, đỏ X, xanh 2X, đỏ 3X, xanh 2X, đỏ V, đỏ 2X, xanh 2X, đỏ 3X, xanh X, V(xanh 1X, đỏ 1X), đỏ 3X, xanh 2X, đỏ 3X, V(đỏ 1X, xanh 1X), xanh X, đỏ 3X, xanh 2X, đỏ 2X, đỏ V, xanh 2X, đỏ 3X, xanh 2X, đỏ X = 60

10: đỏ 3X, xanh X, đỏ 4X, xanh X, đỏ V, đỏ 4X, xanh X, đỏ 4X, V( đỏ 1X, xanh 1X), đỏ 5X, xanh X, đỏ 3X, đỏ V, xanh X, đỏ 5X, xanh X, đỏ 2X, đỏ V, đỏ 2X, xanh X, đỏ 4X, xanh X, đỏ X, đỏ V, đỏ 3X, xanh X, đỏ 4X, xanh X, đỏ V = 66

chuyển màu đỏ:

11-17: 66X = 66

18: (2X, V)*5, 44X = 71

19: 8X, T, 16F, T, 45X = 71

XI, LÁ TRÊN NÓN BÉ HEO DÂU *3: màu xanh lá:

Móc 5 bích, lên 1 bích, quay đầu lại móc 5x

XII, BÔNG *4:

Nhụy: màu vàng: MR 3x

Cánh hoa: màu trắng: (1 bích 1x)*3

Hoàn thiện sản phẩm

Các bạn khâu ráp các bộ phận trên để hoàn thiện BÉ HEO DÂU này nhé! đây chắc chắn sẽ là món đồ chơi len đẹp

BÉ HEO DÂU ĐÁNG YÊU DÀNH CHO CÁC BÉ GÁI

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!


Yêu len, yêu cái đẹp!