Móc đồ chơi: ông mặt trời, đám mây và những giọt nước tinh nghịch Chào cả...