Cùng NoLi móc mẫu chart Doremon khổng lồ của tác giả Trung Quốc

Thời gian cần thiết: 8 giờ.

Chart miễn phí bởi tác giả: Sưu tầm
Cấp độ: Trung bình

 1. Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  Len sợi: Len Jeans Yarn Art Thổ Nhĩ Kì, hoặc Len Nhung
  Màu sắc: Xanh, Trắng, Đỏ
  Kim móc: 2.5mm
  Phụ liệu: Bông gòn, kéo, kim khâu len, mắt nhựa

 2. Kí hiệu viết tắt:

  X: mũi đơn
  V: tăng mũi
  A: giảm mũi

 3. Hỗ trợ mua hàng nhanh online:

  NoLi có bán tất cả các loại len sợi và nguyên phụ liệu đan móc. Các bạn mua hàng ủng hộ chúng mình nhé! Để chúng mình có thêm thu nhập trang trải chi phí website và chia sẻ thật nhiều kiến thức bổ ích tặng các bạn.
  Website: Shop NoLi Handmade
  Shopee: NoLi Handmade Shop
  Lazada: NoLi Handmade
  Tiki: NoLi handmade
  Sendo: NoLi Handmade

 4. Cách làm:

  I, Đầu
  Hàng 1. MR6X
  Hàng 2. 6V
  Hàng 3. XV*6 = 18
  Hàng 4. XVX*6 = 24
  Hàng 5. 3XV*6 = 30
  Hàng 6. 2XV2X*6 = 36
  Hàng 7. 5XV*6 = 42
  Hàng 8. 3XV3X*6 = 48
  Hàng 9. 7XV*6 = 54
  Hàng 10. 4XV4X*6 = 60
  Hàng 11. 9XV*6 = 66
  Hàng 12. 5XV5X*6 = 72
  Hàng 13. 11XV*6 = 78
  Hàng 14. 6XV6X*6 = 84
  Hàng 15. 13XV*6 =90
  Hàng 16. 7XV7X*6 =96
  Hàng 17. 15XV*6 =102
  Hàng 18. 8XV8X*6 =108
  Hàng 19. 17XV*6 =114
  Hàng 20. 9XV9X*6 =120
  Hàng 21. 19XV*6 =126
  Hàng 22. 10XV10X*6 =132
  Hàng 23. 21XV*6 =138
  Hàng 24. 11XV11X*6 =144
  Hàng 25. 23XV*6 =150
  Hàng 26. 12XV12X*6 =156
  Hàng 27. 25XV*6 =162
  Hàng 28. 13XV13X*6 =168
  Hàng 29. 27XV*6 =174
  Hàng 30. 14XV14X*6 =180
  Hàng 31. 29XV*6 =186
  Hàng 32- 65. 186
  Hàng 66.29XA*6 = 180
  Hàng 67.14XA14X*6 = 174
  Hàng 68.27XA = 168
  Hàng 69.13XA13X*6 = 162
  Hàng 70. 25XA*6 = 156
  II, Mặt (trắng)
  Hàng 1. MR6X
  Hàng 2. 6V
  Hàng 3. XV*6 = 18
  Hàng 4. XVX*6 = 24
  Hàng 5. 3XV*6 = 30
  Hàng 6. 2XV2X*6 = 36
  Hàng 7. 5XV*6 = 42
  Hàng 8. 3XV3X*6 = 48
  Hàng 9. 7XV*6 = 54
  Hàng 10. 4XV4X*6 = 60
  Hàng 11. 9XV*6 = 66
  Hàng 12. 5XV5X*6 = 72
  Hàng 13. 11XV*6 = 78
  Hàng 14. 6XV6X*6 = 84
  Hàng 15. 13XV*6 =90
  Hàng 16. 7XV7X*6 =96
  Hàng 17. 15XV*6 =102
  Hàng 18. 8XV8X*6 =108
  Hàng 19. 17XV*6 =114
  Hàng 20. 9XV9X*6 =120
  Hàng 21. 19XV*6 =126
  Hàng 22. 10XV10X*6 =132
  Hàng 23. 21XV*6 =138
  Hàng 24. 11XV11X*6 =144
  Hàng 25. 23XV*6 =150
  Hàng 26. 12XV12X*6 =156
  Hàng 27. 25XV*6 =162
  III, Tay (2)
  Hàng 1. MR6X
  Hàng 2. 6V
  Hàng 3. XV*6 = 18
  Hàng 4. XVX*6 = 24
  Hàng 5. 3XV*6 = 30
  Hàng 6. 2XV2X*6 = 36
  Hàng 7. 5XV*6 = 42
  Hàng 8. 3XV3X*6 = 48
  Hàng 9. 7XV*6 = 54
  Hàng 10-13. 54X
  Hàng 14. 10X, A, 6XA6X*3  = 50
  Hàng 15. 5XA5X*3, 12X, A = 46
  Hàng 16. 4X, 5XA5X*3, 4X, A = 42
  Hàng 17. 42X 
  Hàng 18- 26. 42X
  Hàng 27. 19XA*2= 40
  Hàng 28. 9XA9X*2 = 38
  Hàng 29- 31. 38X
  Hàng 32. 17XA*2 = 36
  Hàng 33. 8XA8A*2= 34
  Hàng 34- 36. 34X
  Hàng 37. 15XA*2 = 32
  Hàng 38. 7XA7X*2 = 30
  Hàng 39- 43. 30X 
  IV, Chân (2)
  Chân 1
  Hàng 1. 6 bính, quay lại móc vào chân thứ 2 phía trái kim: 4X, W, 3X, V = 12
  Hàng 2. 2V, 2X, 4V, 2X, 2V = 20
  Hàng 3. XV*2, 3X, VX*4, 2X, V, X, V = 28
  Hàng 4. X, V, 2X, V, 4X, V, 2XV*3, 4X, V, 2X, V = 36
  Hàng 5. 3XV*2, 5X, V, 3XV*3, 5X, V, 3X, V = 44
  Hàng 6. 2X, V, 4X, V, 6X, V, 4XV*3, 6X, V, 4X, V, 2X = 52
  Hàng 7. 5XV*2, 7X, V, 4XV*3, 7X, V, 5X, V = 60
  Hàng 8. 3X, V, 6X, V, 8X, V, 5XV*3, 8X, V, 6X, V, 3X = 68
  Hàng 9. 7XV*3, 9X, V, 7XV*3, 9X, V, 7X, V = 76
  Hàng 10. 4X, V, 8X, V, 10X, V, 8XV*3, 10X, V, 8X, V, 4X = 84
  Hàng 11. 9XV*3, 11X, V, 9XV*3, 11X, V, 9X, V = 92
  Hàng 12. 5X, V, 10X, V, 12X, V, 10XV*3, 12X, V, 10X, V, 5X = 100
  Hàng 13. 100X
  Hàng 14. 4XA4X*10 = 90
  Hàng 15. 7XA*10 = 80
  Hàng 16. 3XA3X*10= 70
  Hàng 17. 5XA*10 = 60
  Hàng 18. 60X = 60
  Hàng 19- 26. 60
  Chân 2 móc tương tự chân 1 ( mỗi bên chân các bạn giảm đi 3 mũi)
  Nối chân 1 với chân 2: 57X + 57X = 114
  Hàng 28. 115X ( tăng thêm 1 mũi)
  Hàng 29. 115X
  Hàng 30. 116X ( tăng thêm 1 mũi)
  Hàng 31. 116X
  Hàng 32. 117X ( tăng thêm 1 mũi)
  Hàng 33. 117X
  Hàng 34 . 118X ( tăng thêm 1 mũi)
  Hàng 35. 118X
  Hàng 36. 119X ( tăng thêm 1 mũi)
  Hàng 37. 119X
  Hàng 38. 120X (tăng thêm 1 mũi)
  Hàng 39. 120X
  Hàng 40. 121X (tăng thêm 1 mũi)
  Hàng 41. 121X
  Hàng 42. 122X (tăng thêm 1 mũi)
  Hàng 43. 122X
  Hàng 44. 123X (tăng thêm 1 mũi)
  Hàng 45. 123X
  Hàng 46. 124X (tăng thêm 1 mũi)
  Hàng 47. 124X
  Hàng 48. 125X (tăng thêm 1 mũi)
  Hàng 49. 125X
  Hàng 50. 126X (tăng thêm 1 mũi)
  Hàng 51. 126X
  Hàng 52- 70. 126X
  Hàng 71. 16X, A, 27X, A, 34X, A, 27X, A, 16X = 122
  Hàng 72. 122X
  Hàng 73. A, 29X. (A, 28X)*2, A, 29X = 118
  Hàng 74. 118X
  Hàng 75. 31X, A, 54X, A, 29X = 116
  Hàng 76. 116X
  V, Bụng ( trắng)
  Hàng 1. MR6X
  Hàng 2. 6V
  Hàng 3. XV*6 = 18
  Hàng 4. XVX*6 = 24
  Hàng 5. 3XV*6 = 30
  Hàng 6. 2XV2X*6 = 36
  Hàng 7. 5XV*6 = 42
  Hàng 8. 3XV3X*6 = 48
  Hàng 9. 7XV*6 = 54
  Hàng 10. 4XV4X*6 = 60
  Hàng 11. 9XV*6 = 66
  Hàng 12. 5XV5X*6 = 72
  Hàng 13. 11XV*6 = 78
  Hàng 14. 6XV6X*6 = 84
  Hàng 15. 13XV*6 =90
  Hàng 16. 7XV7X*6 =96
  Hàng 17. 15XV*6 =102
  Hàng 18. 8XV8X*6 =108
  Hàng 19. 17XV*6 =114
  Hàng 20. 9XV9X*6 =120
  VI, Túi (trắng)
  Hàng 1. MR6X
  Hàng 2. 6V
  Hàng 3. XV*6 = 18
  Hàng 4. XVX*6 = 24
  Hàng 5. 3XV*6 = 30
  Hàng 6. 2XV2X*6 = 36
  Hàng 7. 5XV*6 = 42
  Hàng 8. 3XV3X*6 = 48
  Hàng 9. 7XV*6 = 54
  Hàng 10. 4XV4X*6 = 60
  Hàng 11. 9XV*6 = 66
  Hàng 12. 5XV5X*6 = 72
  Hàng 13. 11XV*6 = 78
  Hàng 14. 6XV6X*6 = 84
  Hàng 15. 13XV*6 =90
  Hàng 16. 7XV7X*6 =96
  Hàng 17. 15XV*6 =102
  Hàng 18. 8XV8X*6 =108
  VII, Chuông (vàng)
  Hàng 1. MR6X
  Hàng 2. 6V
  Hàng 3. XV*6 = 18
  Hàng 4. XVX*6 = 24
  Hàng 5. 3XV*6 = 30
  Hàng 6- 13. 30X
  Hàng 14. 3XA*6 = 24
  Hàng 15. XAX*6 = 18
  Hàng 16. XA*6 = 12
  Hàng 17. 6A = 6
  VIII. Cổ áo (màu đỏ)
  Sử dụng sợi dây màu đỏ để làm cổ áo, hoặc sử dụng len màu đỏ móc 1 đoạn dây cổ màu đỏ sau đó gắn vào phần cổ 
  IX. Mũi ( đỏ)
  Hàng 1. MR6X
  Hàng 2. 6V
  Hàng 3. XV*6 = 18
  Hàng 4. XVX*6 = 24
  Hàng 5. 3XV*6 = 30
  Cắt len, chừa đoạn dài khâu mũi ( tùy chỉnh phần mũi sao cho vừa với khuôn mặt doremon nhé các bạn)
  X. Mắt ( 2 )
  Móc 2 miếng mắt hình màu trắng, hoặc sử dụng 2 miếng vải nỉ cắt thành 2 miếng mắt

 5. Hoàn thiện sản phẩm:

  Cắt len, chừa đoạn dài khâu mũi ( tùy chỉnh phần mũi sao cho vừa với khuôn mặt doremon nhé các bạn)

Trong quá trình làm sản phẩm, sẽ có 1 số kỹ thuật trong móc len mà các bạn cần xem trực tiếp video mới thực hiện được, NoLi đã xây thêm kênh youtube để hỗ trợ các bạn học móc len tốt hơn.
Để không bỏ lỡ những tuyệt chiêu móc len siêu tỉ mỉ, hãy bấm vào link dưới đây ĐĂNG KÍ kênh youtube: NoLi Handmade

Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại group: Hội NoLi đan móc len
Đừng quên theo dõi Fanpage để cập nhật xu hướng mới: Mai Khánh Linh

Xem ảnh chart gốc mẫu Doremon khổng lồ tại đây:

NoLi chúc các bạn thành công và 1 ngày tốt


Yêu len, yêu cái đẹp!

Hãy đã lại bình luận