Hướng dẫn chart móc chú hươu cao cổ bằng len sặc sỡ màu sắc

Hướng dẫn chart móc chú hươu cao cổ bằng len sặc sỡ màu sắc

NoLi dịch chart móc chú hươu cao cổ tặng bạn Hà Nguyễn nhé. Chúc bạn một ngày đầu tuần làm việc tràn đầy năng lượng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Len sợi: len cotton milk 1 màu sắc tùy ý các bạn chọn

Kim móc: số 3,5

Phụ liệu: Bông gòn, mắt thú, kim khâu len, kéo

Kí hiệu:

X: mũi đơn, MR: vòng tròn ma thuật

V: tăng mũi (2 mũi móc vào 1 chân), A: giảm mũi (2 mũi móc chụm đầu)

Link Group: hội NoLi đan móc

Link Fanpage: NoLi Gift

Link Admin: Mai Khánh Linh

Cách làm:

TAY CHÚ HƯƠU CAO CỔ ( 2 chiếc )

R1: MR, 6X = 6

R2: 6V = 12

R3: ( 1X, 1V ) *6 lần =18

R4-5: 18X

R6: ( 1X, 1A) * 6 lần = 12

R7- R23: 12X. Nhồi bông, cắt dây dài

Hướng dẫn chart móc chú hươu cao cổ bằng len sặc sỡ màu sắcCHÂN CHÚ HƯƠU ( 2 chiếc)

R1: MR, 6X = 6

R2: 6V = 12

R3: ( 1X, 1V ) *6 lần = 18

R4: ( 2X, 1V ) *6 lần = 24

R5-R8: 24X

R9: ( 2X, 1A) * 6 lần = 18

R10: ( 1X, 1A) * 6 lần = 12

R11-R33: 12X. Nhồi bông, cắt dây dài

SỪNG ( 2 chiếc )

R1: MR, 6X = 6

R2: 6V = 12

R3-R5: 12X

R6: 6A = 6

R7-R13: 6A

ĐẦU CHÚ HƯƠU CAO CỔ

R1: MR, 6X = 6

R2: 6V = 12

R3: ( 1X, 1V ) *6 lần = 18

R4: ( 2X, 1V ) *6 lần = 24

R5: ( 3X, 1V ) *6 lần = 30

R6: ( 4X, 1V ) *6 lần = 36

R7-10: 36X

R11-13: 36X

R14: ( 5X, 1V ) *6 lần = 42

R15: ( 6X, 1V ) *6 lần = 48

R16 – 18: 48X

R19: ( 6X, 1A ) *6 lần = 42

R20: ( 4X, 1A ) *7 lần = 35

R21: ( 3X, 1A ) *7 lần = 28

R22: ( 2X, 1A ) *7 lần = 21

R23: ( 1X, 1A ) *7 lần = 14

R24: 7A = 7. Nhồi bông và khâu lại

Hướng dẫn chart móc chú hươu cao cổ bằng len sặc sỡ màu sắcTAI ( 2 chiếc )

R1: MR, 6X

R2: 6V = 12

R3: ( 1X, 1V ) *6 lần = 18

R4-9: 18X

THÂN CHÚ HƯƠU

R1: MR, 6X = 6

R2: 6V = 12

R3: ( 1X, 1V ) *6 lần =18

R4: ( 2X, 1V ) *6 lần = 24

R5: ( 3X, 1V ) *6 lần = 30

R6: ( 4X, 1V ) *6 lần = 36

R7: ( 5X, 1V ) *6 lần = 42

R8: ( 6X, 1V ) *6 lần = 48

R9: ( 7X, 1V ) *6 lần = 54

R10 – 19: 54X

R20: ( 7X, 1A ) *6 lần = 48

R21: ( 6X, 1A ) *6 lần = 42

R22: ( 5X, 1A ) *6 lần = 36

R23: ( 4X, 1A ) *6 lần = 30

R24: ( 3X, 1A ) *6 lần = 24

R25-36: 24X.

Dịch chart móc chú hươu cao cổ từ nguồn: http://ilovebuttonsbyemma.blogspot.com/…/crochet-giraffe-pa…


Yêu len, yêu cái đẹp!