Heo siu nhân siêu đáng yêu dành cho bé trai

Heo siu nhân siêu đáng yêu dành cho bé trai

Cảm ơn bạn Ngọc Uyên đã tặng Hội NoLi đan móc những chart heo xinh nhé. Mình sẽ up dần lên web. tiếp đến sẽ là chart bé heo siu nhân đáng yêu.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Len sợi: mua len YarnArt Jeans của Thổ Nhĩ Kỳ

Màu sắc : đen, trắng, vàng, xanh dương, đỏ, màu da

Kim móc: 2.5mm

Phụ liệu: kim khâu len, kéo, bông gòn

Kí hiệu

X = mũi đơn

T = mũi kép

F = mũi kép đôi

E = mũi kép ba

V = mũi tăng (2 mũi chung 1 chân)

A = mũi giảm (2 chân chung 1 mũi)

W = tăng 3 (3 mũi chung 1 chân)

Fv = mũi kép tăng đôi (2 mũi kép đôi chung 1 chân)

Link Group: hội NoLi đan móc

Link Fanpage: NoLi Handmade

Link Admin: Mai Khánh Linh

Cách làm:

HEO SIU NHƠN SIÊU ĐÁNG YÊU DÀNH CHO BÉ TRAI

I, ĐẦU: màu da:

1: MR  8X = 8

2: 8V = 16

3: (X,Y)*8 = 24

4: (X, V, X)*8 = 32

5: (3X, V)*8 (đánh dấu để khâu tai H5-17) = 40

6: 40X = 40

7: (X, V, 3X)*8 = 48

8: 48X = 48

9: (5X, V)*8 = 56

10-15: 56X (đánh dấu hàng 15-22 để khâu mũi) = 56

16: 14X, (V, X)*14, 14X = 70

17-21: 70X = 70

22: 14X, (A, X)*14, 14X = 56

23: (5X, A)*8 = 48

24: (4X, A)*8 = 40

25: (3X, A)*8 = 32

26: (2X, A)*8 = 24

27: 12A = 12

28: 6A = 6

II, MŨI: màu hồng:

1: lên 5 bính, bắt đầu ở chân thứ 2 từ kim móc: 3X, W, 2X, V = 10

2: V, 2X, 3V, 2X, 2V = 16

3: X, V, 2X, (X, V)*3, 2X, (X,Y)*2 = 22

(khâu ở hàng 15 – 22 của đầu)

III, TAI *2: màu da:

1: MR, 6X = 6

2: (X, V)*3 = 9

3: (X, V, X)*3=12

4: (X, V)*6=18

5: (X, Y, X)*6 = 24

6: (3X, V)*6 = 30

7-8: 30X = 30

(gấp đôi lại và khâu ở hàng 5-17 của đầu, phần chóp tai sẽ ở hàng 8-10 của đầu.)

IV, CHÂN HEO SIU NHƠN *2: màu da:

1: MR 5X = 5

2: 5V = 10

3: 10X = 10

màu đỏ:

4: 10X= 10

5: (4X, V)*2 = 12

(Ghép nối 2 chân bằng 6 mũi bính màu đỏ ở giữa 2 chân)

V, THÂN HEO SIU NHƠN: xanh dương và đỏ xen kẽ:

1: xanh 13X, đỏ 4X, xanh 14X, đỏ 4X, xanh X = 36

2: xanh 5X, xanh V, xanh 7X, đỏ X, đỏ 2V, đỏ X, xanh 7X, xanh V, xanh 6X, đỏ X, đỏ 2V, đỏ X, xanh X = 42

3: xanh 6X, xanh V, xanh 7X, đỏ V, đỏ 4X, đỏ V, xanh 7X, xanh V, xanh 7X, đỏ V, đỏ 4X, đỏ V, xanh X = 48

4: xanh 15X, đỏ 9X, xanh 15X, đỏ 9X = 48

5: xanh 14X, đỏ 11X, xanh 13X, đỏ 10X = 48

6-8: đỏ 48X = 48

chuyển màu vàng:

9-10: 48X = 48

chuyển màu xanh dương:

11-12: 48X = 48

13: 6X, A, 21X, A, 15X = 46

14: 46X = 46

15: 6X, A, 21X, A, 15X = 44

16: 44X = 44

17: 5X, A, 21X, A, 14X = 42

18: 42X = 42

19: 5X, A, 19X, A, 14X = 40

HEO SIU NHƠN SIÊU ĐÁNG YÊU DÀNH CHO BÉ TRAI

VI, ĐUÔI: màu da:

Móc 1 đoạn 14 bích, lên 1 bích quay lại móc 14x

Các bạn miền bắc có thể tìm mua len jeans tại: len jeans Hà Nội và miền nam tại: len jeans Hồ Chí Minh

VII, TAY HEO SIU NHÂN *2: màu da:

1: MR 5X = 5

2: 5V = 10

3-4: 10X = 10

chuyển màu đỏ:

5-6: 10X = 10

chuyển màu xanh dương:

7-12: 10X = 10

VIII, NÓN HEO SIU NHƠN: màu đỏ:

1: MR 6X = 6

2: 6V = 12

3: 12V = 24

4: (3X, V)*6 = 30

5: (X, V, 3X)*6 = 36

6: (5X, V)*6 = 42

7: (3X, V, 3X)*6 = 48

8: (7X, V)*6 = 54

9: (X, V, 7X)*6 = 60

10: (9X, V)*6 = 66

11-17: 66X = 66

18: 10X, (2X, V)*5, 41X = 71

19: 11X, T, 16F, T, 42X = 71

IX, CHOÀNG: màu đỏ:

1: Móc 22 bính, lên 1 bình móc 22x = 22

2-17: Cứ quay đầu lên 1 bính và móc 22x = 22

Hoàn thiện sản phẩm

Các bạn khâu ráp các bộ phận trên lại để hoàn thành chú HEO SIU NHƠN trong bộ sưu tập heo xinh nhé!

HEO SIU NHƠN SIÊU ĐÁNG YÊU DÀNH CHO BÉ TRAI

[nrp type=”2″ posts=”7123,7543,7476″]


Yêu len, yêu cái đẹp!