Móc mẫu tuần lộc băng giá độc đáo cho mua Noel cận kề

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Len các màu: len nâu sáng, nâu đậm, đỏ, trắng, hồng nhạt

Len sợi: mua len Yarnart Jeans của Thổ Nhĩ Kỳ

Kim móc: 2,5mm

Kim khâu len, bông gòn, mắt thú, kim đánh đấu

Ấn nút theo dõi NoLi Handmade Shop để được mua nguyên phụ liệu handmade với giá ưu đãi nhất nhé. ^^!

Kí hiệu

X: mũi đơn

V: tăng mũi

A: giảm mũi

sc3tog: 3 mũi đơn thu về 1 chân

F: mũi kép đơn

 

Móc mẫu tuần lộc băng giá độc đáo cho mua Noel cận kề

Cách làm

I, Đầu tuần lộc- len màu nâu sáng

Hàng 1. MR, 6X  (6)    

Hàng 2. 6V       (12)

Hàng 3. (1X, 1V )*6 (18)

Hàng 4. (1V, 2X)*6  (24)

Hàng 5. 2X, (1V, 3X)*5, 1V, 1X (30)

Hàng 6. (4X, 1V)*6  (36)

Hàng 7. 2X, (1V, 5X)*5, 1V, 3X (42)

Hàng 8. (1V, 6X)*6  (48)

Hàng 9. 5X, (1V, 7X)*5, 1V, 2X (64)

Hàng10-19. 64X (64)

Hàng 20. 5X, ( 1A, 7X)*5, 1A, 2X (48)

Hàng 21. (1A, 6X)*6 (42)

Hàng 22. 2X, (1A, 5X)*5, 1A, 3X (36)

Hàng 23. (4X, 1A)*6 (30)

Gắn mắt vào hàng 17 và 18, 2 mắt cách nhau 10 ô móc

Hàng 24. 2X, (1A, 3X)*5, 1A, 1X (24)

Hàng 25. (1A, 2X)*6 (18)

Hàng 26.(1X, 1A )*6 (12)

Chốt sợi, cắt len

Móc mẫu tuần lộc băng giá độc đáo cho mua Noel cận kề

II, Mõm tuần lộc- len màu nâu đậm

14 bính

Hàng 1. Quay lại móc vào chân thứ 2: 13X (13)

Hàng 2. 1 bính, quay.13X (13)  

Hàng 3. 1 bính, quay.13X (13)

Hàng 4. 1 bính, quay.1A, 9X, 1A(11)

Hàng 5.1 bính, quay, 11X (11)

Hàng 6. 1 bính, quay.1A, 7X, 1A (9)

Hàng7. 1 bính, quay. 9X (9)

Hàng 8. 1 bính, quay.1A, 5X, 1A (7)

Hàng 9. 1 bính, quay. 7X (7)     

Hàng 10. 1 bính, quay.1A, 3X, 1A (5)   

Hàng 11. 1 bính, quay. 5X (5)

Hàng 12. 1 bính, quay. 1A, 1X, 1A (3)

Hàng 13. 1 bính, quay. 3X (3)

Hàng 14. 1 bính, quay. 3X (3)

Hàng 15. 1 bính, quay, sc3tog (1)

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len để khâu phần mõm

III, Sừng tuần lộc (2)-len màu nâu đậm

Phần 1

Hàng 1. MR, 6X (6)

Hàng 2- 8. 6X (6)

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len để khâu

Phần 2

Hàng 1. MR, 6X (6)

Hàng 2- 5. 6X (6)

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len để khâu

IV, Tai (2)-len màu nâu sáng

Hàng 1.MR, 6X 6)

Hàng 2. 6V (12)

Hàng 3-7.12X (12)

Gập đôi phần tai, móc 6X khép kín, chốt sợi, chừa 1 đoạn len để khâu

V, Miếng giữa bụng (nâu đậm)

Hàng 1. 7 bính, quay lại móc vào chân thứ 2: 1V, 4X, 1V, 1V, 4X, 1V (16)

Hàng 2. 1V, 5X, 3V, 5X, 2V (22)

Hàng 3. 1X, 1V ,6X, (1V , 1X)*2, 1V, 6X, 1V, 1X, 1V (28)

Hàng 4. 2X,1V, 7X, 1V, (2X, 1V)*2, 7X, 1V, 2X, 1V (34)

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len để khâu

Móc mẫu tuần lộc băng giá độc đáo cho mua Noel cận kề

VI, Chân tuần lộc (2)-nâu sáng

Hàng 1. MR, 6X (6)

Hàng 2. (1X, 1V)*3 (9)

Hàng 3-10. 9X (9)

Hàng 11. (2X, 1V)*3 (12)

Hàng 12. 12X (12)

VII, Thân tuần lộc (1)-nâu sáng

Hàng 1. Chân thứ 2 không cắt len, lên 12 bính, nối với chân thứ 1 tiếp tục móc lên thân ta có: 12X (chân 1) + 12X (12 bính)+ 12X (chân 2)+ 12X (12 bính) (48)

Hàng 2- 10: 48X (48)

Hàng 11. 12X, 1A, 20X, 1A, 12X (46)

Hàng 13. 10X, 1A, 21X, 1A, 9X (42)

Hàng 14. 9X, 1A, 21X, 1A, 8X  (40)

Hàng 15 .8X, 1A, 21X, 1A, 7X  (38)

Hàng 16. 7X, 1A, 21X, 1A, 6X  (36)

Hàng 17. 6X, 1A, 21X, 1A, 5X  (34)

Hàng 18. 5X, 1A, 21X, 1A, 4X  (32)

Hàng 19. 32X      (32)

Hàng 20. 4X, 1A, 21X, 1A, 3X  (30)

Hàng 21. 30X   (30)

Hàng 22. 3X, 1A, 21X, 1A, 2X  (28)

Hàng 23. 5X, 1A,14X, 1A, 5X   (26)

Hàng 24. 4X, 1A,14X, 1A, 4X   (24)

Hàng 25. 3X, 1A,14X, 1A, 3X   (22)

Hàng 26. 2X, 1A,14X, 1A, 2X   (20)

Hàng 27.1X, 1A,14X, 1A, 1X    (18)

Các bạn miền bắc có thể tìm mua len jeans tại: len jeans Hà Nội và miền nam tại: len jeans Hồ Chí Minh

VIII, Tay tuần lộc (2)-nâu sáng

Hàng 1. MR, 5X (5)

Hàng2. 5V (10)

Hàng3-22. 10X (10)

IX, Mũ noel (đỏ và trắng)

Hàng 1. MR, 6X (6)

Hàng 2.(2X, 1V)*2 (8)

Hàng 3. 8X (8)

Hàng 4. (3X, 1V)*2 (10)

Hàng 5. 10X (10)

Hàng 6. (1V, 4X)*2 (l2)

Hàng 7. 12X (12)

Hàng 8. (1V, 3X)*3 (15)

Hàng 9. 15X (15)

Hàng 10. (4X, 1V)*3 (18)

Hàng 11. 18X (18)

Hàng 12. (1V, 2X)* 6  (24)

Hàng 13-14. 24X  (24)

Đổi sang len màu trắng.

Hàng 15. 3 bính, BLO 24F, trượt mũi(24)

Hàng 16. 24 mũi trượt.             

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len để khâu

X, Quả pompom (màu trắng)

Các bạn làm quả pom pom theo hướng dẫn:

XI, Dây mũ- màu trắng

41 bính, quay lạimócvàochânthứ 2: 40X. Chốtsợi, chừađoạnlendàiđểkhâudâymũ

XII, Khăn (len màu trắng và đỏ)

Bắt đầu với len màu đỏ. 5 bính

Hàng1. Quay lại móc vào chân bínht hứ 2: 4X (4)

Hàng 2.1 bính quay lại: 4X ​​(4)

Hàng 3.1 bính quay lại: 4X ​​(4)

Hàng 4.1 bính quay lại: 4X ​​(4)

Đổi sang len màu trắng

Hàng 5.1 bính quay lại: 4X ​​(4)

Hàng 6. 1 bính quay lại: 4X ​​(4)

Hàng 7.1 bính quay lại: 4X ​​(4)

Hàng 8.1 bính quay lại: 4X ​​(4)

Lặp lại từ hàng (1-8) 4 lần, chốt sợi cắt len sau đó các bạn làm phần tua rua cho khăn nhé

Móc mẫu tuần lộc băng giá độc đáo cho mua Noel cận kề

XIII, Má (2)-màu hồng nhạt

MR, 6X (6). Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

Hoàn thiện sản phẩm

Sau khi nhồi bông các bạn khâu ráp, trang trí mắt, thêu mũi bằng sợi màu đen để hoàn thiện sản phẩm nhé (xem hướng dẫn cách khâu ráp qua hình minh họa)

1, Khâu ráp vị trí của phần đầu

– Khâu mõm vào đầu. Phía trên của mõm đặt ở hàng 1 và 2 của đầu. Các cạnh bên ngoài mõm gắn vào giữa 17 và 18 của đầu

– Thêu mũi bằng sợi màu đen. Bắt đầu phần trên của mũi vào giữa 17 và 18 của đầu và kết thúc dưới cùng của mũi giữa hàng 18 và 19.

– Sừng được khâu ở vị trí giữa hàng 4 và 8 của đầu. Các bạn dùng kim định vị để đánh dấu vị trí của sừng

– Khâu tai tại điểm giao nhau của mõm và sừn. Các bạn dùng kim định vị để đánh dấu vị trí của tai

– Khâu phần má lên đầu. Đặt dưới mắt giữa hàng 19 và 22. Các bạn dùng kim định vị để đánh dấu vị trí của má

2, Miếng giữa bụng

Khâu miến bụng vào thân. Đầu của miếng bụng nên được gắn giữa  hàng 23 và 22 của thân. Phía bên của bụng được gắn vào giữa hàng 7 và 8 của thân

3, Đầu và thân

Dùng sợi len thừa của thân khâu với đầu

4, Tay

Tay gắn vào giữa hàng 25 và 26 của thân

5, Quả pom pom:

Khâu quả pom pom lên đỉnh mũ

Thành phẩm:

Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại group: hội NoLi đan móc

Đừng quên theo dõi Fanpage để cập nhật xu hướng mới: NoLi Handmade

Mọi thắc mắc liên hệ Admin: Mai Khánh Linh nhé!

Móc mẫu tuần lộc băng giá độc đáo cho mua Noel cận kề

Chúc các bạn thành công!

(Đã xem 1.080 lần, 1 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Hướng dẫn móc mẫu thỏ Wilbur xinh xắn của nhà thiế... Hướng dẫn móc mẫu thỏ Wilbur xinh xắn của nhà thiết kế Deliami Lại thêm 1 mẫu thỏ bunny xinh xắn, không biết có bao nhiêu chị em siêu lòng trước bé t...
Hướng dẫn móc thỏ len Sleeping Bunny Zoe của nhà t... Hướng dẫn móc thỏ len Sleeping Bunny Zoe của nhà thiết kế Amalou Design Hướng dẫn móc thỏ len Sleeping Bunny Zoe của nhà thiết kế Amalou Design. Đây ...
Móc chú chim xanh Oliver của tác giá Storyland Ami... Móc chú chim Xanh Oliver của tác giá Storyland Amis Cảm ơn bạn Thanh Bình đã dịch là tặng chart cho NoLi Handmade! Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợ...
Học móc chú hươu cao cổ của tác giả An Nguyen... Học móc chú hươu cao cổ của tác giả An Nguyen Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len YarnArt Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: cam, trắng, hồng, ...
Móc mẫu heo hồng Piglet đáng yêu của tác giả Alina... Móc mẫu heo hồng Piglet đáng yêu của tác giả Alina-Yapaeva-AlinetToys Xin chào các bạn, ở bài viết lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc chú heo hồn...
Hướng dẫn móc chú lừa Oliver Hướng dẫn móc chú lừa Oliver Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len YarnArt Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: mã  01 – màu trắng mã 28 – màu đe...