Móc chú chim cánh cụt Peguin đáng yêu của tác giả Lilleliis

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Len sợi: len Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ

Màu sắc: Color A – xám đen, Color B – xám, Color C – vàng, Color D – đen,  Color E – trắng Color F – xanh, Color G – nâu

Kim móc: 2,5/3mm

Phụ liệu: bông, kéo, kim khâu, kim định vị

Ấn nút theo dõi NoLi Handmade Shop để được mua nguyên phụ liệu handmade với giá ưu đãi nhất nhé. ^^!

Kí hiệu

X: mũi móc đơn

F: mũi kép đơn

T: nửa kép

Trr: kép ba

Cách làm

Móc chú chim cánh cụt Peguin đáng yêu của tác giả Lilleliis

I, Đầu chim cánh cụt

Hàng 1: Color A. MR, 6X [6]

Hàng 2: 6V [12]

Hàng 3: (1X, 2X)*6  [18]

Hàng 4: (2X, 1V)*6 [24]

Hàng 5: (3X, 1V)*6 [30]

Hàng 6: (4X, 1V)*6 [36]

Hàng 7: (5X, 1V)*6 [42]

Hàng 8: (6X, 1V)*6 [48]

Hàng 9: (7X, 1V)*6 [54]

Hàng 10: (8X, 1V)*6 [60]

Hàng 11-25: 60X

Hàng 26: (8X, 1A)*6 [54]

Hàng 27: (7X, 1A)*6 [48]

Hàng 28: (6X, 1A)*6 [42]

Bắt đầu nhồi bông

Hàng 29: (5X, 1A)*6 [36]

Hàng 30: (4X, 1A)*6 [30]

Hàng 31: (3X, 1A)*6 [24]

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài

Móc chú chim cánh cụt Peguin đáng yêu của tác giả Lilleliis

II, Mỏ chim cánh cụt

Hàng 1: Color C. MR, 6X [6]

Hàng 2: (1X, 1V)*3 [9]

Hàng 3: (2X, 1V)*3 [12]

Hàng 4: 12X

Hàng 5: (3X, 1V)*3  [15]

Hàng 6: 15X

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài

Móc chú chim cánh cụt Peguin đáng yêu của tác giả Lilleliis

III, Mắt chim cánh cụt (2)

Hàng 1: Color D. 2 bính, 11F vào vòng chân bính thứ 2. Trượt mũi [11]

Hàng 2: Color E. 1 bính. (1V)*11 [22]

Hàng 3: 1 bính. 3X, (1X, 1T) cùng chân, 1T , (1T, 1F) cùng chân, 7F. (1F, 1T) cùng chân, 1T, (1T, 1X) cùng chân, 6X. mũi trượt [26]

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài

Móc chú chim cánh cụt Peguin đáng yêu của tác giả Lilleliis

IV, Con ngươi mắt (2)

Hàng 1: Color F. MR, 8X. trượt mũi [8]

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để khâu

Móc chú chim cánh cụt Peguin đáng yêu của tác giả Lilleliis

Móc chú chim cánh cụt Peguin đáng yêu của tác giả Lilleliis

V, Chân và thân chim cánh cụt

1, Chân (2)

Hàng 1: Color B. MR, 6X [6]

Hàng 2: 6V [12]

Hàng 3: (1X, 1V)*6 [18]

Hàng 4: 18X

Hàng 5: (2X, 1V)*6 [24]

Hàng 6: 24X

Hàng 7: (3X, 1V)*6 [30]

Hàng 8. Móc chân thứ 2 tương tự chân 1 nhưng không cắt len nối với chân thứ nhất ( các bạn lưu ý chúng ta sẽ bỏ qua mỗi bên chân 3 ô móc) để lên phần thân

Như vậy ta sẽ có tổng cộng là: 27X ( chân thứ 1) + 27X (chân thứ 2)

Móc chú chim cánh cụt Peguin đáng yêu của tác giả Lilleliis

 

2, Thân

Hàng 9: 54X

Hàng 10: 6X, (1V, s2X)*2, 2V, (2X, 1V)*2, 13X, (1V, 2X)*2, 2V, (2X, 1V)*2, 7X [66]

Hàng 11-25: 66X

Hàng 26: 20X, (1A, 4X)*5, 1A, 14X [60]

Hàng 27-29: 60X

Hàng 30: (8X, 1A)*6 [54]

Hàng 31: 54X

Bắt đầu nhồi bông

Móc chú chim cánh cụt Peguin đáng yêu của tác giả Lilleliis

Hàng 32: (7X, 1A)*6  [48]

Hàng 33: 48X

Hàng 34: (6X, 1A)*6  [42]

Hàng 35-36: 42X

Hàng 37: (5X, 1A)*6 [36]

Hàng 38-39: 36X

Hàng 40: (4X, 1A)*6 [30]

Hàng 41: 30X

Hàng 42: (3X, 1A)*6 [24]

Hàng 43: 24X

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để khâu

Móc chú chim cánh cụt Peguin đáng yêu của tác giả Lilleliis

3, Cánh (2)

Hàng 1: Color A. MR, 6X [6]

Hàng 2: (1X, 1V)*3 [9]

Hàng 3: 9X

Hàng 4: (2X, 1V)*3 [12]

Hàng 5: 12X

Hàng 6: (3X, 1V)*3 [15]

Hàng 7: 15X

Hàng 8: (4X, 1V)*3 [18]

Hàng 9: 18X

Hàng 10: (5X, 1V)*3 [21]

Hàng 11: 21X

Hàng 12: (6X, 1V)*3 [24]

Hàng 13: 24X

Hàng 14: (7X, 1V)*3 [27]

Hàng 15: 27X

Hàng 16: (8X, 1V)*3 [30]

Hàng 17-23: 30X

Hàng 24: (3X, 1A)*6 [24]

Hàng 25: 24X

Hàng 26: (2X, 1A)*6  [18]

Hàng 27: 18X

Hàng 28: (1X, 1A)*6  [12]

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để khâu

Móc chú chim cánh cụt Peguin đáng yêu của tác giả Lilleliis

VII, Chân bơi chim cánh cụt  (2)

Hàng 1: Color G. MR, 6X [6]

Hàng 2: 6V [12]

Hàng 3: 12X

Hàng 4: BLO, 12X

Hàng 5: (1X, 1V)*6  [18]

Hàng 6: BLO, 18X

Hàng 7: (2X, 1V)*6  [24]

Hàng 8-9: 24X

Hàng 10: (3X, 2T cùng chân)*6  [30]

Hàng 11: (4X, 3T cùng chân)*6  [42]

Hàng 12: 42X

Làm phẳng phần chân bơi, gập đôi móc các mũi móc khép kín như sau: (3X, (1T,1F,1F) cùng chân, 2X. Bỏ qua 1 chân móc, sau đó các bạn móc lên 1 mũi kép 3, trượt mũi lên phía chân phía trên )*2. Tiếp tục lặp lại 1 lần nữa: 3X, (1T,1F,1F) cùng chân, 2X. Trượt mũi kết thúc, chừa đoạn len dài để khâu

Móc chú chim cánh cụt Peguin đáng yêu của tác giả Lilleliis

VIII, Đuôi chim cánh cụt

Hàng 1: Color B. MR, 6X [6]

Hàng 2: (1X, 1V)*3  [9]

Hàng 3: (2X, 1V)*3  [12]

Hàng 4: 12X

Hàng 5: (1X, 1V)*6  [18]

Hàng 6: (2X, 1V)*6   [24]

Hàng 7: Gập đôi phần đuôi lại móc 12 mũi đơn khép kín [12]

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để khâu

Móc chú chim cánh cụt Peguin đáng yêu của tác giả Lilleliis

IX, Mũ chim cánh cụt

+ Phần gấu mũ

Móc theo hàng

Hàng 1: Color H. Ch 8. Quay lại móc vào chân thứ 2: 7X [7]

Hàng 2: quay, 1 bính. BLO, 7X [7]

Các bạn lặp lại hàng thứ 2 đến khi nào ướm vừa vòng đầu thì dừng lại (trong chart gốc móc 64 hàng)

Móc chú chim cánh cụt Peguin đáng yêu của tác giả Lilleliis

+ Thân mũ

Hàng 1: 1 bính. 64X

Các bạn móc xen kẽ các màu ở các hàng tiếp theo (1 hàng Color H, 1 hàng Color I)

Hàng 2-7: 2 bính. 64F, trượt mũi

Hàng 8: 2 bính. 32A.

Hàng 9: 2 bính. 32F.

Hàng 10: 2 bính. 16A

Móc chú chim cánh cụt Peguin đáng yêu của tác giả Lilleliis

+ Phần chóp mũ

– Các bạn tiếp tục móc xen kẽ màu len (1 hàng Color H, 1 hàng Color I). Móc 47 hàng

– Ở hàng cuối các bạn bắt đầu giảm mũi để thu nhỏ phần đầu mũ, móc 8A (8). Chốt sợi, khép kín

Móc chú chim cánh cụt Peguin đáng yêu của tác giả Lilleliis

+ Quả pompom: Các bạn tạo qủa pompom với len màu color I.

Móc chú chim cánh cụt Peguin đáng yêu của tác giả Lilleliis

Hoàn thiện sản phẩm

– Các bạn nhồi bông và khâu ráp sản phẩm

– Cách khâu ráp như sau:

+ Đầu tiên: Khâu thân với đầu

+ Khâu 2 cánh vào thân ( xác định phần cánh sao cho cân đối), đuôi đặt vào vị trí phía sau của thân (dùng kim định vị ghim lại và khâu), chân bơi đặt phía dưới của chân

+ Khâu mỏ: nhồi ít bông vào mỏ, gắn nó theo chiều ngang cách đường cổ 6 hàng

+ Khâu 2 bên mắt: Khâu 2 con ngươi mắt màu xanh vào 2 bên mắt chính, gắn mắt vào vị trí thích hợp vào phần đầu. 2 mắt cách phần mỏ khoảng 1 ô móc

Như vậy chúng ta đã đã hoàn thiện mẫu móc chim cánh cụt đáng yêu này rồi đấy

Móc chú chim cánh cụt Peguin đáng yêu của tác giả Lilleliis

-Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại group: hội NoLi đan móc

-Đừng quên theo dõi Fanpage để cập nhật xu hướng mới: NoLi Handmade

-Mọi thắc mắc xin liên hệ Admin: Mai Khánh Linh nhé!

Chúc các bạn thành công!

(Đã xem 606 lần, 1 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Hướng dẫn móc chú ngựa bờm đỏ cho bé yêu tuổi Ngọ... Hướng dẫn móc chú ngựa bờm đỏ cho bé yêu tuổi Ngọ Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: mua len YarnArt Jeans Kim móc: số 2,5mm Phụ liệu: bông gòn, 1...
Chart móc gấu Teddy ngộ nghĩnh của nhà thiết kế Ti... Chart móc gấu Teddy ngộ nghĩnh của nhà thiết kế Tiny Mini Ở bài viết trước, nếu các bạn vẫn còn nhớ chú gấu nhỏ nhắn đứng bên cạnh búp bê gấu Theodor...
Hướng dẫn móc mẫu thỏ rừng Zhdun Hướng dẫn móc mẫu thỏ rừng Zhdun Nguyên liệu cần chuẩn bị Len sợi: len Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: màu xám, màu đỏ, màu trắng Mua set len ...
Chart Gấu bắc cực Paddy của tác giả Storyland Amis... Chart Gấu Bắc cực Paddy của tác giả Storyland Amis Cảm ơn bạn Thanh Bình đã dịch là tặng chart cho NoLi Handmade! Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi...
Heo siu nhân siêu đáng yêu dành cho bé trai Heo siu nhân siêu đáng yêu dành cho bé trai Cảm ơn bạn Ngọc Uyên đã tặng Hội NoLi đan móc những chart heo xinh nhé. Mình sẽ up dần lên web. tiếp đến ...
Hướng dẫn móc chú chó Rattle bảy sắc cầu vồng bằng... Hướng dẫn móc chú chó Rattle bảy sắc cầu vồng bằng len sợi Móc chú chó Rattle bảy sắc cầu vồng có lẽ là một ý tưởng vô cùng độc đáo. Các mẹ không chỉ...