Móc Chart búp bê Dâu Tây ngọt ngào

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

Len sợi: len Jeans YarnArt của Thổ Nhĩ Kỳ

Mua set len tại Shopee: Set Len búp bê dâu tây ngọt ngào

– Len sợi: len Milk, ctvn…

– Bông gòn, mắt thú, kéo, kim móc, kim khâu

Ấn nút theo dõi NoLi Handmade Shop để được mua nguyên phụ liệu handmade với giá ưu đãi nhất nhé. ^^!

II. Kí hiệu

X: mũi đơn

hdc = mũi kép thấp

dc = mũi kép đơn

A: giảm mũi

V: tăng mũi

III. Cách làm búp bê dâu tây

 

1. Chân (màu trắng, xanh lá cây)

Bắt đầu bằng len màu trắng

R1. MR , 6X = 6

R2. 6V = 12

R3. (1X, 1V) *6 = 18

R4. (2X, 1V)* 6 = 24

R5. (3X, 1V)* 6 = 30

R6. (4X, 1V)* 6 = 36

R7-9. 36

Round 10. 12X, (1 A, 1X*) 4, 12 X= 32

Round 11. 32

Round 12. 11X, (1 A, 1X) *3 , 12 X=29

Round 13. 29

Round 14. 8 X, 1 A, (1 dec, 1 X)* 3, 1 A, 8 X =24

Round 15. Đổi sang len màu xanh lá cây: 24X

Round 16. 8 X, (1 A, 1 X) *2 , 1A, 8 X=21

Round 17. 21

Round 18 to 20. Đổi sang len màu trắng, 21X

Round 21 to 23. Đổi sang len màu xanh lá cây, 21X Round 24 to 26. Đổi sang len màu trắng: 21

Round 27. Đổi sang len, 6 X, 1 A, 9 X, 1 A, 2 X =19 màu xanh lá cây

Round 28 to 29. 19

Round 30 to 31. Đổi sang len màu trắng:, 19X

Round 32. 6X, 1 A, 7 X, 1A, 2 X=17

Round 33 to 53. Cứ 3 hàng đổi màu 1 lần (3 hàng xanh, 3 hàng trắng: 17X. Nhồi bông, chốt và cắt len

  1. Phần thân

R54: đổi sang len màu trắng. Làm tương tự chân thứ 2 nhưng không cắt len mà các bạn móc thêm 3 mũi bính rồi nối với chân thứ nhất. Móc vòng tròn xung quanh cả 2 chân để lên phần thân búp bê. Ta được: 17X + 3X + 17X +3X = 40X

Round 55. 40X

Round 56. ( 7 X, 1V) *5 =45

Round 57 to 61. 45

Round 62. 15 X, 1 A, 18 X, 1 A, 8X=43

Round 63. 1 Ac, 41X =42

Round 64. (5X, 1 A )* 6 =36

Round 65. 36X

Round 66. Đổi sang len màu da. Móc mũi BLO.: ( 4 X 1 A ) *6 =30

Round 67 to 77. 30

Round 78. Đổi sang len màu trắng: 30X

Round 79. Móc mũi BLO. 30X

Round 80 to 86. 30X

Round 87. ( 8 X, 1 A ) *3=27

Round 88. ( 7 X, 1A )* 3 =24

Round 89. 24X

Round 90. (2 X, 1 A) *6= 18

Round 91. ( 1X, 1 V)* 6 =12

Round 92 to 94. Đổi sang len màu da :12X. Bắt đầu móc phần đầu.

  1. Phần đầu

R95. (1X, 1V) *6 = 18

R96. (2X, 1V)* 6 = 2.

R97. 3X, 1V)* 6 = 30

R98. 4X, 1V)* 6 = 36

R99.. (5X, 1V) *6 = 42

R100. (6X, 1V)* 6 = 48

R101. (7X, 1V)* 6 = 54

R102. (8X, 1V)* 6 = 60

R103. (9X, 1V)*6 = 66

R104: (10X, 1V)*6=72

Round 105 to 108 . 72

Round 109. 36 X, ( 1 X, 1 A) *10, 6 X =62

Round 110 to 115. 62X

Round 116. 38 X, (2X, 1V)* 5, 9X=67

Round 117 to 118. 67X

Round 119. 1 A, 65 X =66

Round 120. (9 X, 1 A) *6 =60

Round 121. (8X, 1A) *6 =54

Round 122. (7 X, 1A)* 6 =48

Round 123. (6X, 1A) *6 =42

Round 124. (5 X, 1A)* 6 =36

Đặt mắt giữa 113-114. Khoảng cách mỗi mắt là 6 ô móc

Round 125. (4 X, 1 A)* 6 =30

Round 126. (3 X, 1 A) * 6= 24

Round 127. (2 X, 1 A) * 6 =18

Round 128. (1 X, 1 A) * 6 =12

Round 129. 6 A =6. Nhồi bông, Chốt và cắt len 4. Tay- cánh tay- phần tay áo (2 cái- màu da, màu trắng)

Bắt đầu bằng len màu da

Round 1. Mr, 6X=6

Round 2 : 6V=12

Round 3. (1X ,1 V) *6 =18

Round 4 to 5. 18X

Round 6. 16 X ,1 A=17

Round 7. 15 X, 1A =16

Round 8. 14X , 1 A =15

Round 9. 13 X, 1 A =14

Round 10. 12 X, 1 A =13

Round 11 to 16. 13X

Round 17. 11 X, 1 A =12

Round 18 to 33. 12

Round 34. Đổi sang màu len trắng, 12X

Round 35. Móc mũi BLO: 12X

Round 36: 12V=24

Round 37 to 42. 24X

Round 43 ( 1 X, 1 A ) *8 =16

Chốt, cắt len và chừa 1 đoạn dài để khâu

Tìm mũi cuối cùng của hàng thứ 35, tiếp tục móc:

Lên 1 bính: 2X/ chung chân đến hết

  1. Mũi búp bê (màu da)

Round 1: Mr, 6X=6

Round 2 . (1X, 1 V) *3 =9

Round 3. 9X

Chốt, cắt và chừa đoạn len dài

  1. Tóc trùm đầu

Móc Chart búp bê Dâu Tây ngọt ngào

Bắt đầu len màu cam.

R1. MR , 6X = 6

R2. 6V = 12

R3. (1X, 1V) *6 = 18

R4. (2X, 1V)* 6 = 24

R5. (3X, 1V)* 6 = 30

R6. (4X, 1V)* 6 = 36

R7. (5X, 1V) *6 = 42

R8. (6X, 1V)* 6 = 48

R9. (7X, 1V)* 6 = 54

R10. (8X, 1V)* 6 = 60

R11. (9X, 1V)*6 = 66

Round 12. (10 X, 1 V) *6 =72

Round 13 to 22 . 72X

Chốt, cắt và chừa đoạn len dài. Các bạn làm sợi tóc và gắn vào hang cuối cùng.

  1. Váy

Lộn ngược phần thân lại và tìm dấu trang cuối cùng của hàng 79, bắt đầu móc: chúng ta móc mũi kép đơn

Round 1. Móc mũi FLO. Lên 2 bính (2 dc ,1 V) *10, mũi dời=40

Round 2. Lên 2 bính. 40DC

Round 3. Lên 2 bính. (3 dc ,1 Lên 2 bính) *10, mũi dời =50

Round 4 to 5. Lên 2 bính. 50DC

Round 6. Lên 2 bính. (4 dc ,1 V) *10, mũi dời =60

Round 7 to 11. Lên 2 bính. 60DC

Round 12. Lên 2 bính. (1 dc, 1 V )* 30, mũi dời=90

Round 13. Lên 1 bính. 90X

Móc Chart búp bê Dâu Tây ngọt ngào

Bắt đầu bằng len màu hồng

Round 1. MR, 12DC

Round 2. Lên 2 bính. 12V=24

Round 3. Lên 2 bính. (1 dc, 1 V) *12, mũi dời =36

Round 4. Lên 2 bính. (2 dc, 1 V) *12, mũi dời 48)

Round 5. Lên 2 bính. (3dc, 1 V) *12, mũi dời=60

Round 6. Lên 2 bính. (4 dc,1 V) *12 , mũi dời= 72

Round 7 to 8. Lên 2 bính. 72DC

Round 9. Lên 2 bính. (4 dc, 1A) *12, mũi dời= 60

Round 10 to 12. Đổi len màu trắng. Lên 1 bính :60X

  1. Phần le mũi phía trước

Round 1. Đổi sang màu xanh lá cây .móc mũi FLO: lên 1 bính. 20X

Round 2 to 4. Quay lại. 20X

Round 5. Quay lại, bỏ qua 1 chân bính k móc, 17 X, 1 A =18

Round 6. Quay lại, bỏ qua 1 chân bính k móc, 15 X, 1 A =16

Round 7. Chốt và cắt len, giấu phần len thừa lại

  1. Giày búp bê (làm 2 cái)

Bắt đầu bằng len màu hồng

Round 1. MR, 12DC

Round 2. Lên 2 bính. 12V=24

Round 3. Lên 2 bính. ( 3 dc, 1V)* 6 , mũi dời=30

Round 4. Lên 2 bính. 30DC

Round 5. Móc mũi BLO. Lên 2 bính. 30DC

Round 6. Lên 1 bính. 10X, (1 A, 1 X )* 3 , 1 A, 10X, mũi dời=26

Round 7. Lên 1 bính. 5X, lên 13 bính, bỏ qua 13 chân k móc, 9 X, mũi dời.

Hoàn thiện sản phẩm

Móc Chart búp bê Dâu Tây ngọt ngào

– Khâu ráp các bộ phận trên, trang trí mắt, mũi, miệng cho búp bê – Trang trí phần váy, tóc cho búp bê : dung ruy bang thắt bím tóc cho búp bê, các bạn có thể móc them hình trái tim

Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại group: hội NoLi đan móc

Đừng quên theo dõi Fanpage để cập nhật xu hướng mới: NoLi Handmade

Mọi thắc mắc xin liên hệ Admin: Mai Khánh Linh nhé!

Chúc các bạn thành công!

(Đã xem 559 lần, 1 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Hướng dẫn cách móc cừu hạt bắp cute phô mai que... Hướng dẫn cách móc cừu hạt bắp cute phô mai que Lâu lâu không dịch chart tặng các chị em, mọi người đã quên em chưa ạ? Bài hướng dẫn móc lần này sẽ l...
Học cách làm móc khóa con cáo xinh xắn của tác giả... Học cách làm móc khóa con cáo xinh xắn của tác giả Alex Chou Nguồn sưu tầm: Tác giả Alex Chou Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len YarnArt Jeans ...
Chart móc con rùa huyền thoại mà ai học móc cũng n... Chart móc con rùa huyền thoại mà ai học móc cũng nên làm thử Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len cotton Việt Nam 1mm Kim móc: số 1,5mm Phụ liệu...
Móc mẫu búp bê đeo kính dễ thương dành cho bé gái... Móc mẫu búp bê đeo kính dễ thương dành cho bé gái Nguyên liệu cần chuẩn bị:  Len sợi: mua len Yarnart Jeans của Thổ Nhĩ Kỳ Len các màu: trắng, da, ...
Hướng dẫn móc chú cá voi lưng gù Hướng dẫn móc chú cá voi lưng gù Nguồn sưu tầm: QA's handmade  Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len YarnArt Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: ...
Hướng dẫn móc tuần lộc noel Ollie của tác giả Tiny... Hướng dẫn móc tuần lộc noel Ollie của tác giả Tiny Mini Nguyên liệu cần chuẩn bị Len sợi: Len Jeans YarnArt của Thổ Nhĩ Kỳ Mua set len tại shopee: ...