Móc chart búp bê mickey đáng yêu

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Len sợi: len Jeans YarnArt của Thổ Nhĩ Kỳ

Mua set len tại Shopee: Set Len búp bê Mickey

Len sợi: Gazzal Baby Cotton hoặc len cotton milk 1

Kim móc: số 2 (với len gazzal Baby cotton ) hoặc số 3 (với len cotton milk 1)

Ấn nút theo dõi NoLi Handmade Shop để được mua nguyên phụ liệu handmade với giá ưu đãi nhất nhé. ^^!

Kí hiệu:

MR: vòng tròn ma thuật, X: mũi đơn, R: vòng tròn

DC: mũi kép đơn

HDC: mũi nửa kép

V: tăng mũi (2 mũi móc vào 1 chân), A: giảm mũi (2 mũi chụm đầu)

Cách làm búp bê mickey

Móc chart búp bê mickey

1, Đầu búp bê Mickey (màu da)

R1. MR , 6X = 6

R2. 6V = 12

R3. (1X, 1V) *6 = 18

R4. (2X, 1V)* 6 = 24

R5. (3X, 1V)* 6 = 30

R6. (4X, 1V)* 6 = 36

R7. (5X, 1V) *6 = 42

R8. (6X, 1V)* 6 = 48

R9. (7X, 1V)* 6 = 54

R10. (8X, 1V)* 6 = 60

R11. (9X, 1V)*6 = 66

R12: (10X, 1V)*6=62

R13-21: 72

R22: 20X, (2X, 1V, 1X, 1V)*6, 22X=84

R23-33: 84

R34: (12X, 1A)*6=78

R35: (11X, 1A)*6=72

R36: (10X, 1A)*6=66

R37: (9X, 1A)*6=60

R38: (8X, 1A)*6=54

R39: (7X, 1A)*6=48

R40: (6X, 1A)*6=42

R41: (5X, 1A)*6=36

Làm mắt giữa dòng 21-22, mỗi mắt cách nhau 6 ô móc

R42: (4X, 1A)*6=30

R43: (3X, 1A)*6=24

R44: (2X, 1A)=18

R45: (1X, 1A)*6=12

Nhồi bông, chốt len, chừa ra 1 đoạn len dài để khâu.

2, Tay và cánh tay búp bê ( làm 2 cái)

Ngón tay

Ngón giữa

R1: MR, 5x=5

R2-6: 5X

Ngón trỏ & áp út (ngón đeo nhẫn)

R1: MR, 5x=5

R2-5: 5X

Ngón út và ngón cái

R1: MR, 5x=5

R2-4: 5X

Ngón út chúng ta không cắt len, nối với các ngón còn lại để tiếp tục móc

Tay phải

R1: 2X (ngón út), 2X( ngón đeo nhẫn), 2X ( ngón giữa), 5X (ngón trỏ), 3X (ngón giữa), 3X( ngón đeo nhẫn), 3X( ngón út)=20

R2-3: 20X

R4: 7X, 1X( ngón cái), 12X=20

R5: 7X, 3X( ngón cái), 1A, 11X=22

R6: 8X, 1A, 10X, 1A=20

R7: (3X, 1A)*4=16

R8: 16

R9: (2X, 1A)*4=12

R10: (4X, 1A)*2=10

R11: (4X, 1V)*2=12

R12-19: 12

R20: 2X, 1A, 4X, 1A, 2X=10

R21: 2X, 1V, 4X, 1V, 2X=12

R22: 22

R23: 3X, 1V, 5X, 1V, 2X=14

R24-30: 14

R31: 9X, 1A, 1A, 1X=12

R32: 12

Tay trái

Móc chart búp bê mickey

R1: 3X ( ngón út), 3X ( ngón đeo nhẫn), 3X( ngón giữa), 5X (ngón trỏ),  2X( ngón giữa), 2X (ngón đeo nhẫn), 2X( ngón út)=20

R2-3: 20

R4: 12X, 1X( ngón cái), 7X=20

R5: 11X, 1A, 3X ( ngón cái), 7X=22

R6: 8X, 1A, 10X, 1A=20

R7: (3x, 1A)*4=16

R8: 16

R9: (2X, 1A)*4=12

R10: (4X, 1A)*2=10

R11: (4X, 1V)*2=12

R12-19: 12

R20: 2X, 1A, 4X, 1A, 2X=10

R21: 2X, 1V, 4X, 1V, 2X=12

R22:12

R23: 3X, 1V, 5X, 1V, 2X=14

R24-30: 24

R31: 12X, 1A, 8X=12

R32: 12. Chốt, cắt len và để chừa 1 đoạn để khâu

3, Chân ( 2 cái) 

Bắt đầu len màu be

R1: 7 bính, quay lại, móc bắt đầu từ chân bính thứ 2: 2X, 2X, 2HDC, 6HDC ( cùng chân), móc phần đối diện: 2HDC, 2X, 2X=18

R2: lên 1 bính, (2HDC cùng chân)*2, 4HDC, (2HDC cùng chân )*6, 4HDC, (4HDC cùng chân)*2, mũi dời =28

R3: lên 1 bính, (1V, 1X)*2, 5X, (1V, 1X)*4, 1V, 5X, (1V, X)*2, mũi dời=36

R4: lên 1 bính, móc mũi BLO: 36X

R5-6: 36X

R7: 1 bính, 11X, 1HDC, (dc2tog)*7, 1HDC,  9X, mũi dời= 29

R8: 1 bính,  11X, 1HDC, (dc2tog)*4, 1HDC, 8X, mũi dời=25

R9: 1 bính, 9X, 5A, 6X, mũi dời=20

R10: 20X

R11: 10X, 1A, 1A, 6X=18

R12: 5X, 1A, 8X, 1V, 3X=20

R13-19: 20

R20: 2X, 1V, 1X, 1V, 15X=22

R21-24: 22

R25: 2X, 1A, 2X, 1A, 14X=20

R26: 20

R27: 3X, 1V, 2X, 1V, 13X=22

R28-29: 22

R30: 4X, 1V, 2X, 1V, 14X=24

R31-38: 24

R39: (4X, 1A)*4=20

R40:20

Chúng ta làm tương tự chân thứ 2 nhưng k cắt len, nối với chân thứ nhất để tiếp tục móc lên phần thân búp bê nhé

4, Thân búp bê mickey

Móc chart búp bê mickey

R1: Nối 2 chân với nhau, với chân thứ 2: 3X, lên 3 bính, chân thứ 1: chân 1 móc 20X, móc 3X vào 3 chân bính, chân thứ 2 móc 17X=46

R2: 3X, X vào 3 chân bính ( mỗi mũi 1 chân), 40X=46

R3-11: 46

R12: 6X, 1A, 10X, 1A, 9X, 1A, 9X, 1A, 4X=42

R13: (5X, 1A)*6=36

R14: 1A, 34X=35

R15-32: 35

Gắn phần cánh tay vào thân

R33: 1X, 3X ( phần gắn cánh tay), 14X, 3X( phần gắn cánh tay), 14X

R34: 1X, 9X (cánh tay), 14X, 9X( phần cánh tay), 13X=46

R35: 1A, 7X, 1A, 12X, 1A, 7X, 1A, 12X=42

R36: Chúng ta không kết mũi mà các bạn dùng  kim đánh dấu để bắt đầu móc hàng 36 này nhé: 1A, 2X, sc3tog, 2sc, 1A, 10X, 1A, 2X, sc3tog, 2X, 1A, 10X=34

R37: 2X, sc3tog, 2X, 1A, 6X, 1A, 2X, sc3tog, 2X, 1A, 6X, 1A=26

R38:1X, sc3tog, 10X, sc3tog, 9X=22

R39:1X, 1A, 3X, 1A, 3X, 1A, 5X, 1A, 2X=18

R40: (1X,1A)*6=12

R41-44:12

5, Mũi búp bê 

Sử dụng len màu be

R1: MR, 6X=6

R2: 6V=12

R3: 12

R4: (2X, 1A)*3=9

Váy búp bê

Sử dụng len màu đen

R1: móc lên 42 bính, thực hiện mũi dời chân móc thứ 11 và lên 1 bính, thực hiện 32DC, quay lại

R2: lên 1 bính, 2X, 1V, (1x, 1V)*13, 3X=46 quay lại

R3: lên 1 bính, 7X,  lên 8 bính, bỏ qua 8 chân không móc, 16X,  lên 8 bính, bỏ qua 8 chân không móc, 7X quay lại

R4: lên 1 bính, 7X, móc 1X vào 8 chân bính( mỗi mũi 1 chân), 16X, móc 1X vào 8 chân bính( mỗi mũi 1 chân), 7X=46 quay lại

R5-10: lên 1 bính, 46X quay lại

R11: 10 bính nối với nhau bằng 1 mũi trượt , 46X

R12: 1 bính, 46X (móc vòng tròn)

R13: Chúng ta thay sang màu len màu đỏ từ đây nhé: lên 2 bính, 46DC

R14: lên 2 bính, (10DC, 1V)*4, 1DC,1V, mùi dời =51

R15: lên 2 bính, (6DC, 1V)*7, 1V, 1DC, mũi dời=59

R16: lên 2 bính, (6DC,1V)*8, 1V, 2DC,  mũi dời=68

R17-23: 2 bính, 68DC, mũi dời

R24: lên 2 bính, 68 mũi đơn ngược

6, Mũ búp bê Mickey

Bắt đầu len màu đen

R1: MR, 12DC=12

R2: lên 2 bính, 12VDC=24

R3: lên 2 bính, (1DC, 1V)*12=36

R4: lên 2 bính, (2DC, 1V)*12=48

R5: (3DC, 1V)*12=60

R6: lên 2 bính, (4DC, 1V)*12=72

R7-11: lên 2 bính, 72DC

7, Tai mũ búp bê Mickey

Bắt đầu len màu đen

R1. MR , 6X = 6

R2. 6V = 12

R3. (1X, 1V) *6 = 18

R4. (2X, 1V)* 6 = 24

R5. (3X, 1V)* 6 = 30

R6. (4X, 1V)* 6 = 36

R7-13: 36

R14: (1X, 1A)*12=24

R15: 24

R16: (2X, 1A)*6=18

R17: Gập đôi 2 bên lại khâu chặt

Quần mặc bên trong búp bê Mickey

Làm bằng len màu trắng

R1: lên 30 bính, tạo thành vòng tròn

R2: lên 2 bính, 30DC

R3: lên 2 bính, (4DC, 1V)*6 mũi dời=36

R4:  2 bính, 36DC

Chúng ta làm sang chân thứ 2 nhưng k cắt len nối với chân thứ 1 tiếp tục móc

R5: lên 2 bính, 1DC, phần thứ nhất móc 36DC, phần thứ 2: 35DC, mũi dời=72

R6: lên 2 bính, (4DC, 1A)*12,  mũi dời=60

R7: lên 2 bính, (3DC, 1A)*12, mũi dời=48

R8-15: lên 2 bính, 48DC

R16: lên 1 bính, (1X, 1A), mũi dời

Móc phần gấu quần nhé : lên 2 bính, móc mũi FLO, (3DC chung chân) lặp lại đến hết

Giày búp bê Mickey

Làm bằng len màu vàng

R1: lên 8 bính, quay lại

R2: móc vào chân bính thứ 2: 2X, 3X, 1HDC, 1DC, 6HDC chung chân. Móc đối xứng: 1DC, 1HDC, 3X,  2X=20

R3: 1 bính, 1V, 2HDC chung 1 chân, 6HDC, (2HDC chung chân)*4, 6HDC, 2HDC chung chân, 1V, mũi dời=28

R4: 1 bính, (1V, 1X)*2, 5X, (1X, 1V)*5, 6X, 1V, 2X,  mũi dời=36

R5-8: 36

R9:1 bính, 12X, 1HDC,  móc mũi BLO (HDC2tog)*6, 1HDC, 10X,  mũi dời=30

R10: 1 bính, 10X, 5A, 9X, mũi dời=25

Tóc búp bê: các bạn làm như hướng dẫn trong hình nhé

Sau khi móc xong các phần các bạn lắp ráp lại để hoàn thành sản phẩm nhé.

Móc chart búp bê mickey

Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại group: hội NoLi đan móc

Đừng quên theo dõi Fanpage để cập nhật xu hướng mới: NoLi Handmade

Mọi thắc mắc xin liên hệ Admin: Mai Khánh Linh nhé!

Chúc mọi người thành công

(Đã xem 610 lần, 1 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Hướng dẫn móc mèo đẹp trai Hướng dẫn móc mèo đẹp trai Nguyên liệu Len sợi: len Jeans YarnArt của Thổ Nhĩ Kỳ Mua set len tại Shopee: Set Len mèo đẹp trai      Len sợi tùy m...
Hướng dẫn móc chú lừa Oliver Hướng dẫn móc chú lừa Oliver Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len YarnArt Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: mã  01 – màu trắng mã 28 – màu đe...
Chart móc len chú chuột Style phong cách lãng tử... Chart móc len chú chuột Style phong cách lãng tử Chart móc len chú chuột Style này là một chart tương đối dễ làm. Thời gian thực hiện nhanh. Kỹ thuật...
Hướng dẫn cách làm búp bê thỏ Hướng dẫn cách làm búp bê thỏ Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len YarnArt Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: Len các màu A: màu trắng B: màu ...
Học cách móc mũ ” Mẫu hậu đi biển” của... Học cách móc mũ '' Mẫu hậu đi biển'' của tác giả Phan Minh Thu Nguồn sưu tầm: Tác giả Phan Minh Thu Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: sợi dệt Màu...
Chart móc siêu nhân Superman Chart móc siêu nhân Superman Chuẩn bị: Len sợi: len jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: Xanh coban, đỏ, da, đen, vàng Mua set len tại shopee: set ...