Hướng dẫn móc xe cắm trại Surf Van của tác giả Caloca Crochet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

– Len sợi: len Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ

– Mua set len tại shopee: Set Len Xe Cắm Trại Surf Van

– Màu sắc: màu vàng, trắng, xám đậm, xám nhạt, đỏ, ngà, xanh lá cây.

– Kim móc : 2.5mm

– Phụ liệu: Bông gòn, kéo, kim khâu len

– Ấn nút theo dõi NoLi Handmade Shop để được mua nguyên phụ liệu handmade với giá ưu đãi nhất nhé. ^^!

Theo hướng dẫn trong chart gốc xe có: chiều cao 27 cm, chiều rộng 35 cm và chiều sâu 15 cm

Kí hiệu

X: mũi đơn

T: mũi nửa kép

F: mũi kép đơn

TC: mũi kép 3

BLO: móc vào vòng chỉ sau

FLO: móc vào vòng chỉ trước

V: tăng mũi

A: giảm mũi

Cách làm

Hướng dẫn móc xe cắm trại Surf Van của tác giả Caloca Crochet

I, Phần thân xe cắm trại (2 cái)

1, Phần bên trái và bên phải

Len màu vàng:

61 bính

Hàng 1: (quay lại móc vào chân thứ 2) 60X (60)

Hàng 2: 58X, 1V, 1X (61)

Hàng 3: 61X (61)

Hàng 4: 59X, 1V, 1X (62)

Hàng 5: 62X (62)

Hàng 6: 60X, 1V, 1X (63)

Hàng 7 and 8: 63X (63)

Hàng 9: 1X, 1V, 61X(64)

Hàng 10 and 11: 64X (64)

Hàng 12: 62X, 1V, 1X (65)

Hàng 13 and 14: 65X (65)

Hàng 15: 1X, 1V, 63X (66)

Hàng 16 to 21: 66X (66)

Từ hàng tiếp theo các bạn bắt đầu làm phần cửa sổ ở đây, móc bằng sợi màu trắng và màu xám nhạt

trong cùng một hàng:

(Chú ý: mũi FLO ở phía bên phải của xe sẽ là mũi BLO ở phía bên trái;

và ngược lại mục đích là để làm cho chúng đối xứng với nhau.)

Hàng 22: 66X màu trắng

Hàng 23: 2X màu trắng, 14X- FLO xám nhạt, 3X , 18X- FLO xám nhạt 3X, 18X FLO xám nhạt, 8X (66)

Hàng 24: 8X màu trắng , 18X xám nhạt, 3X màu trắng, 18X xám nhạt, 3X màu trắng , 14X xám nhạt, 2X màu trắng (66)

Hàng 25: 1X màu trắng, 1A màu trắng, 13X xám nhạt, 3X màu trắng, 18X xám nhạt, 3X màu trắng, 18X xám nhạt, 8X màu trắng (65)

Hàng 26: 8X màu trắng, 18X xám nhạt, 3X màu trắng, 18X xám nhạt, 3X màu trắng, 13X xám nhạt, 2X màu trắng (65)

Hàng 27: 2X màu trắng,, 13X xám nhạt, 3X màu trắng, 18X xám nhạt, 3X màu trắng, 18X xám nhạt, 8X màu trắng (65)

Hàng 28: 8X màu trắng, 18X xám nhạt, 3X màu trắng, 18X xám nhạt, 3X màu trắng, 11X xám nhạt, 1A xám nhạt, 2X màu trắng (64)

Hàng 29: 2X màu trắng, 12X xám nhạt, 3X màu trắng, 18X xám nhạt, 3X màu trắng, 18X xám nhạt, 8X màu trắng (64)

Hàng 30: 8X màu trắng , 18X xám nhạt, 3X màu trắng , 18X xám nhạt, 3X màu trắng, 12X xám nhạt, 2X màu trắng (64)

Hàng 31: 1X màu trắng, 1A màu trắng , 11X xám nhạt, 3X màu trắng, 18X xám nhạt, 3X màu trắng, 18X xám nhạt, 8X màu trắng (63)

Hàng 32: 8X màu trắng, 18X xám nhạt, 3X màu trắng, 18X xám nhạt, 3X màu trắng, 11X xám nhạt, 2X màu trắng (63)

Hàng 33: 2X màu trắng, 11X xám nhạt, 3X màu trắng, 18X xám nhạt, 3X màu trắng, 18X xám nhạt, 8X màu trắng(63)

Hàng 34: 8X màu trắng, 18X xám nhạt, 3X màu trắng , 18X xám nhạt, 3X màu trắng , 9X xám nhạt, 1A xám nhạt, 2X màu trắng (62)

Từ hàng tiếp theo chỉ sử dụng len màu trắng:

Hàng 35: 2X, 10X, FLO, 3X, 18X, FLO, 3X, 18X, FLO, 8X(62)

Hàng 36: 1X, 1A, 56X, 1A, 1X (60)

Hàng 37: 1X, 2A, 50 X, 2A, 1X (56)

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để khâu

Hướng dẫn móc xe cắm trại Surf Van của tác giả Caloca Crochet

2, Đầu và phần đáy 

Len màu vàng:

29 bính

Hàng 1: (quay lại móc vào chân thứ 2) 28X (28)

Hàng 2 to 75: 28X (28)

Hàng 76: 28X  (28)

Hàng 77 to 96: 28X (28)

Bây giờ các bạn bắt đầu làm phần cửa sổ phía trước, móc bằng len màu trắng và màu xám trong cùng một hàng

Hàng 97: 28X màu trắng

Hàng 98: 2X màu trắng, 24X, BLO xám nhạt, 2X màu trắng (28)

Hàng 99 to 110: 2X màu trắng, 24X xám nhạt, 2X màu trắng (28)

Các hàng tiếp theo chỉ móc len màu trắng 

Hàng 111: 2X, 24X, FLO, 2X (28)

Hàng 112 to 176: 28X (28)

Tiếp theo các bạn bắt đầu làm phần cửa sổ phía sau, móc bằng màu trắng và màu xám trong cùng một hàng: 

Hàng 177: 2X màu trắng, 24X, FLO, xám nhạt , 2X màu trắng (28)Hàng 178 to 189: 2X màu trắng , 24X xám nhạt , 2X màu trắng (28)

Các hàng tiếp theo chỉ móc len màu trắng

Hàng 190: 2X, 24X BLO, 2X (28)

Các hàng tiếp theo chỉ móc len màu vàng

Hàng 191 to 211: 28X (28)

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để khâu vào phía bên trái của xe, bắt đầu từ phía sau:

Nhồi bông vào thân

Khâu bên phải để hoàn thành phần chính

Hướng dẫn móc xe cắm trại Surf Van của tác giả Caloca Crochet

II, Bánh xe phía trước xe cắm trại

Len xám đậm:

Hàng 1: MR, 6X (6)

Hàng 2: 6V (12)

Hàng 3: (1X, 1V)*6 (18)

Hàng 4: (2X, 1V)*6 (24)

Hàng 5: (3X, 1V)*6 (30)

Hàng 6: (4X, 1V)*6 (36)

Hàng 7: (5X, 1V)*6 (42)

Hàng 8: (6X, 1V)*6 (48)

Hàng 9: 48X, BLO (48)

Hàng 10 and 11: 48X (48)

Hàng 12: BLO, (6X, 1A)*6 (42)

Hàng 13: (5X, 1A)*6 (36)

Hàng 14: (4X, 1A)*6 (30)

Hàng 15: (3X, 1A)*6 (24)

Hàng 16: (2X, 1A)*6 (18)

Hàng 17: (1X, 1A)*6 (12)

Hàng 18: 6A (6)

Chốt sợi

Sau đó, trượt mũi vào vòng chỉ sau của phần bánh xe ở 1 bên

Khâu len màu trắng vào bên cạnh các mũi trượt mà bạn vừa làm

Hướng dẫn móc xe cắm trại Surf Van của tác giả Caloca Crochet

III, Bánh xe chính xe cắm trại – 4 cái

Len xám đậm
Hàng 1: MR, 6X (6)

Hàng 2: 6V (12)

Hàng 3: (1X, 1V)*6 (18)

Hàng 4: (2X, 1V)*6 (24)

Hàng 5: (3X, 1V)*6 (30)

Hàng 6: (4X, 1V)*6 (36)

Hàng 7: (5X, 1V)*6 (42)

Hàng 8: (6X, 1V)*6 (48)

Hàng 9: 15 bính quay lại móc vào chân thứ 2 phía đối diện như sau:

Hàng 10: 24X, FLO, 15X (39)

Hàng 11 and 11: 39X (39)

Hàng 13: FLO (4X, 1A, 5X, 1A)*3 (33)

Hàng 14: (3X, 1A, 4X, 1A)*3 (27)

Hàng 15: (2X, 1A, 3X, 1A)*3 (21)

Hàng 16: (1X, 1A, 2X, 1A)*3 (15)

Hàng 17: (3X, 1A)* (12)

Hàng 18: 6A (6)

Chốt sợi

Nhồi bông

Sau đó, trượt mũi vào vòng chỉ sau của mặt trước bánh xe

Tiếp tục trượt mũi vào vòng chỉ sau của phần bánh xe còn lại

Khâu các chi tiết màu trắng ở mặt trước:

Khâu phần bánh xe vào xe như hình dưới

Hướng dẫn móc xe cắm trại Surf Van của tác giả Caloca Crochet

Khâu bánh xe vào phía trước của xe

Hướng dẫn móc xe cắm trại Surf Van của tác giả Caloca Crochet

Dùng len màu xám đậm, trượt mũi xung quanh vào phần cửa sổ như hình dưới

Hướng dẫn móc xe cắm trại Surf Van của tác giả Caloca Crochet

IV, Chắn bùn xe cắm trại

Len màu trắng:

36 bính

Hàng 1: (quay lại móc vào chân thứ 2) 35X

Hàng 2 and 3: 35X (35)

Chốt sợi chừa 1 đoạn len dài khâu vào phía trước, bên dưới bánh xe:

Hướng dẫn móc xe cắm trại Surf Van của tác giả Caloca Crochet

Sau đó may một đường màu xám đậm lên trên

Hướng dẫn móc xe cắm trại Surf Van của tác giả Caloca Crochet

V, Đèn phía trước 

Làm 2 cái.

Len màu vàng:

Hàng 1. MR, 6X (6)

Hàng 2: 6V (12)

Hàng 3: (1X, 1V)*6 (18)

Đổi sang len màu trắng:

Hàng 3: 18X, BLO (18)

Hàng 4: 18X (18)

Chốt sợi,

Sử dụng sợi len màu xám sau đó trượt mũi

Hướng dẫn móc xe cắm trại Surf Van của tác giả Caloca Crochet

VI. Đèn phía sau

Làm 2 cái.

Sử dụng len màu đỏ:

Hàng 1. 6X (6)

Hàng 2: 6V (12)

Hàng 3: (1X, 1V)*6 (18)

Đổi sang len màu trắng:

Hàng 3: 18X, BLO (18)

Hàng 4: 18 SC (18)

Chốt sợi, cắt len

Sử dụng len màu xám trượt mũi

Hướng dẫn móc xe cắm trại Surf Van của tác giả Caloca Crochet

VII. Ván lướt sóng

Làm 2 cái.

Len màu xanh lá cây:

10 bính

Hàng 1: (quay lại móc vào chân thứ 2) 9X

Hàng 2: 9X (9)

Hàng 3: 1V, 7X, 1V (11)

Hàng 4: 11X (11)

Hàng 5: 1V, 9X, 1V (13)

Hàng 6 and 7: 13X (13)

Hàng 8: 1V, 11X, 1V (15)

Hàng 9 và 10: 15X (15)

Hàng 11: 7X, 1V, 7X (16)

Hàng 12 và 13: 16X (16)

Hàng 14: 8X, 1V, 7X (17)

Hàng 15: 17X (17)

Hàng 16: 8X, 1V, 8X (18)

Hàng 17 và 18: 18X (18)

Hàng 19: 9X, 1V, 8X(19)

Hàng 20 và 21: 19X (19)

Hàng 22: 9X, 1V, 9X (20)

Hàng 23 và 24: 20X (20)

Hàng 25: 10X, 1V, 9X (21)

Đổi sang len màu trắng:

Hàng 26 và 27: 21X (21)

Đổi sang len màu xanh:

Hàng 28: 10X, 1V, 10X (22)

Hàng 29 đến 31: 22X (22)

Hàng 32: 10X, 1A, 10X (21)

Hướng dẫn móc xe cắm trại Surf Van của tác giả Caloca Crochet

VIII, Đuôi ván 

Làm 2 cái.

Len màu trắng:

10 bính

Hàng 1: (quay lại móc chân thứ 2) 9X

Hàng 2: 9X (9)

Hàng 3: 1A, 7X (8)

Hàng 4: 6X, 1A (7)

Hàng 5: 6X, 1V (8)

Hàng 6: 1V, 4X, 1A, 1X (8)

Hàng 7: 1A, 2X, 1A, 1 SC, 1V(7)

Hàng 8: 1V, 1X, 1A, 1 SC, 1A (6)

Hàng 9: 1A, 1X, 2V (6)

Chốt sợi

Khâu cả hai mặt lại với nhau và khâu phần đuôi vào ván lướt sóng như sau:

Hướng dẫn móc xe cắm trại Surf Van của tác giả Caloca Crochet

IX, Dây lưng xe\cắm trại

Làm 2 cái.

Len màu vàng:

36 bính

Hàng 1: (quay lại chân thứ 2) 35X

Hàng 2 và 3: 35X (35)

Hướng dẫn móc xe cắm trại Surf Van của tác giả Caloca Crochet

Hoàn thiện sản phẩm

 

Hướng dẫn móc xe cắm trại Surf Van của tác giả Caloca Crochet

Hướng dẫn móc xe cắm trại Surf Van của tác giả Caloca Crochet

-Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại group: hội NoLi đan móc

-Đừng quên theo dõi Fanpage để cập nhật xu hướng mới: NoLi Handmade

-Mọi thắc mắc xin liên hệ Admin: Mai Khánh Linh nhé!

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

 

(Đã xem 495 lần, 1 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Hướng dẫn móc búp bê Else Hướng dẫn móc búp bê Else Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len YarnArt Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: nâu/be, trắng, trắng kem, hồng nhạt, x...
Hướng dẫn móc mẫu gấu trúc Pip dễ thương... Hướng dẫn móc mẫu gấu trúc Pip dễ thương Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len YarnArt Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: đen, trắng, hồng nhạt ...
Hướng dẫn móc túi đựng lì xì heo Noob cho bé của t... Hướng dẫn móc túi đựng lì xì heo Noob cho bé của tác giả Kim Phượng Nguồn sưu tầm: Tác giả Kim Phượng Có ai hóng chart các bé heo Noob nhà em không ...
Hướng dẫn móc nón bằng mũi đơn và bính của tác giả... Hướng dẫn móc nón bằng mũi đơn và bính của tác giả Nhien Pham Nguồn sưu tầm: Facebook Nhien Pham Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: sợi thô Màu sắ...
Hướng dẫn móc gấu Lupo Hướng dẫn móc gấu Lupo Chú gấu Lupo bé bỏng với chiếc áo len sọc đỏ bắt mắt không chỉ làm các mẹ yêu mến mà còn khiến các bé nhà mình thích thú và mu...
Choáng váng với chart móc bikini len đẹp hút hồn... Choáng váng với chart móc bikini len đẹp hút hồn Mùa hè, mọi người thi nhau thả dáng gợi cảm trên bãi biển nhưng khoe ảnh bikini giờ đã là chuyện rất...