Hướng dẫn móc tuần lộc noel Ollie của tác giả Tiny Mini

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Len sợi: Len Jeans YarnArt của Thổ Nhĩ Kỳ

Mua set len tại shopee: Set Len Tuần Lộc Noel Ollie

Màu sắc: màu da, đỏ, đen, trắng, nâu

Kim móc: 2,5mm

Nguyên liệu: mắt thú 14mm, bông hạt, kéo, kim khâu len

Các bạn tìm mua nguyên liệu dưới đây nha:

Shopee: nolivn

Lazada: noli-handmade

Shop NoLi: shop.noli.vn

Kí hiệu

MR: vòng tròn ma thuật

Round: Hàng

X: mũi đơn, F: mũi kép đơn

V: tăng mũi

A: giảm mũi

BLO: móc vào vòng chỉ sau

FLO: móc vào vòng chỉ trước

Cách làm

Hướng dẫn móc tuần lộc noel Ollie của tác giả Tiny Mini

I, Phần đầu tuần lộc noel – len màu da

Round 1. MR, 6X (6)

Round 2 . 6V (12)

Round 3. (1X ,1V)*6 (18)

Round 4. (2X ,1V)*6 (24)

Round 5. (3X ,1V)*6 (30)

Round 6. (4X ,1V)*6 (36)

Round 7. (5X ,1V)*6 (42)

Round 8. (6X ,1V)*6 (48)

Round 9. (7X ,1V)*6 (54)

Round 10. (8X ,1V)*6 (60)

Round 11. (9X ,1V)*6 (66)

Round 12 -15 . 66X (66)

Round 16. (9X ,1A)*6 (60)

Round 17- 18 . 60X (60)

Round 19. (8X, 1A)*6 (54)

Round 20-21 . 54X (54)

Round 22. (7X, 1A)*6 (48)

Round 23- 24 . 48X (48)

Round 25. (6X, 1A)*6 (42)

Round 26-27 . 42X (42)

Round 28. (5X, 1A)*6 (36)

Round 29- 30 . 36X (36)

Round 31. 16X, 1V, 1X, 1V, 17X (38)

Round 32. 16X, 1V, 3X, 1V, 17X (40)

Round 33. 16X, 1V, 5X, 1V, 17X (42)

Round 34. 13X, 1V, 2X, 1V, 7X, 1V, 2X, 1V, 14X (46)

Round 35. 13X, 1V, 4X, 1V, 7X, 1V, 4X, 1V, 14X (50)

Round 36. 14X, 1V, 5X, 1V, 7X, 1V, 5X 1V, 15X (54)

Round 37. 15X, 1V, 6X, 1V, 7X, 1V, 6X, 1V, 16X (58)

Round 38. 16X, 1V, 23X, 1V, 17X (60)

Round 39. (9X ,1V)*6 (66)

Round 40. (10X ,1V)*6 (72)

Round 41 to 43. 72X (72)

Round 44. (10X, 1A)*6 (66)

Round 45. (9X, 1A)*6 (60)

Round 46. (8X, 1A)*6 (54)

Round 47. 54X (54)

Round 48. (7X, 1A)*6 (48)

Round 49. 48X (48)

Round 50. (6X, 1A)*6 (42)

Round 51. 42X (42)

Round 52. (5X, 1A)*6 (36)

Đặt mắt vào giữa hàng 36-37, 2 mắt cách nhau 7 ô móc

Round 53. (4X, 1A)*6 (30)

Round 54. (3X, 1A)*6 (24)

Round 55. (2X, 1A)*6 (18)

Round 56. (1X, 1A)*6 (12)

Round 57. 6A (6)

Chốt sợi, cắt len

Hướng dẫn móc tuần lộc noel Ollie của tác giả Tiny Mini

II, Nhánh sừng tuần lộc noel– len màu trắng

Nhánh nhỏ (2)

Round 1. MR, 5X (5)

Round 2. 5V (10)

Round 3- 4. 10X (10)

Round 5. 1X, 1A, 3X, 1A, 2X (8)

Round 6-8. 8X (8)

Round 9. 7X, 1 mũi trượt, cắt len.

Nhánh lớn (1)

Round 1-8 móc tương tự nhánh nhỏ.

Round 9-13. 8X (8)

Round 14. 2X, 8X (nhánh nhỏ 1), 6X (16)

Round 15. 1X, 1A, 6X, 1A, 5X (14)

Round 16. 1A, 5X, 1A, 5X, (12)

Round 17. 3X, 1A, 7X (11)

Round 18. 11X (11)

Round 19. 3X, 1A, 6X (10)

Round 20. 10X (10)

Round 21. 3X, 1A, 5X (9)

Round 22. 8 sc, 8X (nhánh nhỏ 2), 1X (17)

Round 23. 4X, 1A, 6X, 1A, 3X (15)

Round 24. 4X, 1A, 5X, 1A, 2X (13)

Round 25. 6X, 1A, 5X (12)

Round 26. 12X (12)

Round 27. 6X, 1A, 4X (11)

Round 28. 11X (11)

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để khâu sừng

Hướng dẫn móc tuần lộc noel Ollie của tác giả Tiny Mini

III, Đôi tai tuần lộc noel– Len màu da

Round 1. MR, 6X (6)

Round 2. 6X (6)

Round 3. (1X, 1V)*3 (9)

Round 4. (2X, 1V)*3 (12)

Round 5. 12X (12)

Round 6. (3X, 1V)*3 (15)

Round 7. (4X, 1V)*3 (18)

Round 8. (5X, 1V)*3 (21)

Round 9. (6X, 1V)*3 (24)

Round 10. (7X, 1V)*3 (27)

Round 11 to 14. 27X (27)

Round 15. (7X, 1A)*3 (24)

Round 16. (6X, 1A)*3 (21)

Round 17. (5X, 1A)*3 (18)

Round 18. (1X, 1A)*6 (12)

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để khâu tai

Hướng dẫn móc tuần lộc noel Ollie của tác giả Tiny Mini

IV, Chân và thân tuần lộc noel

+ Chân (2)

Bắt đầu len màu đen

Round 1. 10 bính. quay. Móc vào chân bính thứ 2: 1V,7X, 4X vào chân cuối cùng, móc bên đối diện: 7X, 1V chân móc cuối. , trượt mũi (22)

Round 2. 1 bính. 2V, 6X, 6V, 6X, 2V, trượt mũi (32)

Round 3. 1 bính. 1X, 1V, 8X, (1V ,1X)* 6, 8X, 1V, 1X, trượt mũi (40)

Round 4. 1 bính. 2X, 1V, 8X, (1V, 2X)* 6, 8X, 1V, 2X, trượt mũi (48)

Round 5. 1 bính. (7X, 1V)*6, trượt mũi ( 54)

Round 6. 1 bính. BLO, 54X (54)

Round 7- 10. 1 bính.54X (54)

Round 11. 1 bính.13X, 1A, 1X, 1A, 2X, 8A, 2X, 1A, 1X, 1A, 11X, trượt mũi (42)

Round 12. 1 bính. 42X, trượt mũi (42)

Round 13. 1 bính. 9X, ( 1A, 1X)*8, 9X, trượt mũi (34)

Round 14- 15. 1 bính. 34X, trượt mũi (34)

Round 16. 1 bính. (2X, 1A)*8, 2X, trượt mũi (26)

Round 17. 1 bính. 1A, 22X, 1A, trượt mũi (24)

Đổi sang len màu da, không cắt len màu đen

Round 18. BLO, 24X (24)

Round 19. 24X (24)

Round 20. (2X, 1A)*6 (18)

Round 21- 26. 18X (18)

Round 27. ( 5X, 1V)*3 (21)

Round 28. 21X (21)

Round 29. (6X, 1V)*3 (24)

Round 30 to 31. 24X (24)

Round 32. (7X, 1V)*3 (27)

Round 33. (8X, 1V)*3 (30)

Round 34. (9X, 1V)*3 (33)

Round 35. (10X, 1V)*3 (36)

Round 36-37. 36X (36)

Round 38. (11X, 1V)*3 (39)

Round 39- 40. 39X (39)

+ Giày (2)

Round 1. Tiếp tục móc len màu đen. 1 bính. 24X (24)

Round 2. 1 bính. (5X, 1V)*4, trượt mũi (28)

Round 3. 1 bính. (6X, 1V)*4, trượt mũi (32)

Round 4-5. 1 bính. 32X (32)

Round 6. 1 bính.. (7X, 1V)*4, trượt mũi (36)

Round 7. 1 bính. 36X, trượt mũi (36)

Round 8. Đổi sang len màu trắng. Móc mũi FLO. 1 bính. 36X, trượt mũi (36)

Round 9. 1 bính. 36X , trượt mũi (36)

Móc chân thứ 2 tương tự chân thứ nhất nhưng không cắt len, nối chân 2 với chân thứ nhất để móc tiếp lên phần thân

Hướng dẫn móc tuần lộc noel Ollie của tác giả Tiny Mini

+ Thân

Round 41. 36X ( chân thứ 1) + 36X (chân thứ 2) (72)

Round 42- 43. 72X (72)

Round 44. 3X cùng chân, 71X (74)

Round 45-53. 74X (74)

Round 54. 45X, đổi sang len màu đỏ, đánh dấu tại điểm này, móc 74X .

Round 55- 56. 74X (74)

Round 57. BLO. 74X (74)

Round 58- 64. 74X (74)

Round 65. 15X , 1A, 35X, 1A, 18X (72)

Round 66. (10X, 1A)*6 (66)

Round 67- 71. 66X (66)

Round 72. (20X, 1A)*3 (63)

Round 73. (19X, 1A)*3 (60)

Round 74. 60X (60)

Round 75. (8X, 1A)*6 (54)

Round 76- 78. 54X (54)

Round 79. (7X, 1A)*6 (48)

Round 80. 48X (48)

Round 81. (6X, 1A)*6 (42)

Round 82. 42X (42)

Round 83. (36X (36)

Round 85. (4X, 1A)*6 (30)

Round 86. 30X (30)

Round 87. Đổi sang len màu da. 30X (30)

Round 88. 30X (30)

Round 89. (8X, 1A)*3 (27)

Round 90- 91. 27X (27)

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để khâu

Các bạn quay ngược phần thân xuống và tìm ô móc cuối cùng của hàng thứ 57. Sử dụng len màu đỏ móc tiếp

Round 1. FLO. 74X. (74)

Round 2-3. 1 bính. 74X (74)

Round 4- 6. Đổi sang len màu trắng. 1 bính. 74X (74)

Chốt sợi, cắt len

Hướng dẫn móc tuần lộc noel Ollie của tác giả Tiny Mini

V, Phần tay và cánh tay tuần lộc noel (2)– len màu da

Round 1. MR, 6X (6)

Round 2 . 6V (12)

Round 3. (1X ,1V)*6 (18)

Round 4. (2X, 1V)*6 (24)

Round 5. (7X, 1V )*3 (27)

Round 6 to 8. 27X (27)

Round 9. (7X, 1A)*3 (24)

Round 10. (10X, 1A)*2 (22)

Round 11. 22X (22)

Round 12. (9X, 1A)*2 (20)

Round 13. 20X (20)

Round 14. Đổi sang len màu đỏ. 20X (20)

Round 15-16. 20X (20)

Round 17. BLO, 20X (20)

Round 18 to 39. 20X (20)

Round 40. 4X, 1A, 14X (19)

Round 41. 19X (19)

Round 42. 4X, 1A, 13X (18)

Round 43. 18X (18)

Round 44. (4X, 1A)*3 (15)

Round 45. 15X (15)

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để khâu.

Quay ngược phần cánh tay và tìm khâu cuối cùng của hàng thứ 17. Tiếp tục móc len màu đỏ.

Round 1. FLO. 20X (20)

Round 2- 3. 1 bính. 20X (20)

Round 4- 5. Đổi sang len màu trắng. 1 bính. 20X (20)

Hướng dẫn móc tuần lộc noel Ollie của tác giả Tiny Mini

VI, Cổ áo tuần lộc noel– len màu trắng

Round 1. 11 bính. quay. Móc vào chân thứ 3: 9F

Round 2. quay. 1 bính. 9X.

Lặp lại 2 hàng này khoảng 22 hàng. Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để khâu.

Hướng dẫn móc tuần lộc noel Ollie của tác giả Tiny Mini

VII, Đai áo tuần lộc noel– len màu đen

Round 1. 75 bính. quay. Móc vào chân thứ 2. 73X (73)

Round 2: 73X (73)

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để khâu

VIII, Khóa đai– len màu vàng

Round 1. 18 bính, tạo vòng tròn ma thuật: 1 bính, 3X cùng chân, 4X, 3X cùng chân, 3X, 3X cùng chân, 4X, 3X cùng chân, 3X, trượt mũi. Chốt sợi, cắt len

Hướng dẫn móc tuần lộc noel Ollie của tác giả Tiny Mini

Hoàn thiện sản phẩm

Các bạn nhồi bông và khâu ráp các bộ phận để hoàn thành mẫu móc tuần lộc giáng sinh

Hướng dẫn cách khâu ráp như sau:

+ Ráp phần tay: Tay được gắn vào thân, vị trí dưới cổ tại hàng len màu đỏ cuối cùng khi đổi sang len màu da. Dùng kim khâu len khâu từng chân mũi, sau đó giấu sợi len vào bên trong

+ Ráp sừng và tai: Chú ý để sừng cân đối, tai đặt vị trí phía dưới của sừng

+ Trang trí phần khuôn mặt tuần lộc: Xác định vị trí mắt, sử dụng len màu nâu thêu mũi cân xứng

+ Gắn phần đai áo và khóa đai: Xác định vị trí phần đai áo (trên phần áo) sau đó dùng kim khâu đai áo, khâu khóa vào giữa đai lưng

Mình chia sẻ với các bạn cách khâu ráp phần thân và đầu mà mình vẫn hay làm nhé.

-Nếu thấy bổ ích hãy Like và Subcribe kênh youtube NoLi Handmade của bọn mình nha.

Hướng dẫn móc tuần lộc noel Ollie của tác giả Tiny Mini

Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại group: hội NoLi đan móc

Đừng quên theo dõi Fanpage để cập nhật xu hướng mới: NoLi Handmade

Mọi thắc mắc xin liên hệ Admin: Mai Khánh Linh nhé!

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

(Đã xem 610 lần, 1 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Chart móc len chú chuột Style phong cách lãng tử... Chart móc len chú chuột Style phong cách lãng tử Chart móc len chú chuột Style này là một chart tương đối dễ làm. Thời gian thực hiện nhanh. Kỹ thuật...
Móc mũ cói tiểu thư cho bé diện hè này của tác giả... Móc mũ cói tiểu thư cho bé diện hè này của tác giả Hachu Nguồn sưu tầm: Tác giả Hachu Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: sợi cói giấy Màu sắc: màu...
Học cách móc mũ vành cụp nơ liền của tác giả Nhã N... Học cách móc mũ vành cụp nơ liền của tác giả Nhã Nhã Nguồn sưu tầm: Tác giả Huỳnh Hoàng Nhã  Mọi thắc mắc về chart các bạn có thể inbox trực tiếp ch...
Hướng dẫn móc con khỉ xinh xắn đáng yêu... Hướng dẫn móc con khỉ xinh xắn đáng yêu Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: mua len YarnArt Jeans Kim móc: 2,5mm Phụ liệu: bông gòn, kim khâu len, ...
Hướng dẫn móc mũ tai mèo siêu cá tính cho bé... Hướng dẫn móc mũ tai mèo siêu cá tính cho bé Nguồn sưu tầm: Tác giả sưu tầm Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: sợi thô trơn 2mm màu sắc: Màu nâu ...
Móc bé tuần lộc Deer siêu đáng yêu của tác giả Zip... Móc bé tuần lộc Deer siêu đáng yêu của tác giả Zipzipdreams Nguyên liệu cần chuẩn bị Len sợi: len Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: vàng nâu, nâu...