Hướng dẫn móc mẫu thỏ rừng Zhdun

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Len sợi: len Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ

Màu sắc: màu xám, màu đỏ, màu trắng

Mua set len tại shopee: Set len thỏ rừng Zhdun

Kim móc: 2,5mm

Phụ liệu: kim khâu len, bông gòn, mắt thú, kim đánh đấu

Ấn nút theo dõi NoLi Handmade Shop để được mua nguyên phụ liệu handmade với giá ưu đãi nhất nhé. ^^!

Kí hiệu

MR: Vòng tròn ma thuật

X: mũi đơn

F: mũi kép đơn

T: mũi nửa kép

V: tăng mũi (2 mũi đơn vào 1 chân móc)

A: giảm mũi (2 mũi đơn chụm đầu)

Cách làm

I, Chân thỏ rừng (2)- len màu xám

Hàng 1: MR, 6X = 6

Hàng 2:  6V = 12

Hàng 3: (1V, 5X)*2 = 14

Hàng 4-15 (12 hàng ): 14X

Chốt sợi, cắt len

Hướng dẫn móc mẫu thỏ rừng Zhdun

II, Tay thỏ rừng (2)- len màu xám

Hàng 1: MR, 6X = 6

Hàng 2:  6V = 12

Hàng 3-11 (9 hàng): 12X

Chốt sợi, cắt len

Hướng dẫn móc mẫu thỏ rừng Zhdun

III, Thân thỏ rừng- len màu xám

Hàng 1: MR, 6X

Hàng 2: 6V = 12

Hàng 3:  (1V, 1X)*6 = 18

Hàng 4:  (1V, 2X)*6 = 24

Hàng 5:  (1V, 3X)*6 = 30

Hàng 6 (1V, 4X)*6 = 36

Hàng 7: (1V, 5X)*6= 42

Hàng 8: (1V, 6X)*6 = 48

Hàng 9: (1V, 7X)*6 = 54

Hàng 10: (1V, 8X)*6 = 60

Hàng 11: (1V, 9X)*6 = 66

Hàng 12: (1V, 10X)*6 = 72

Hàng 13: (1V, 11X)*6 = 78

Hàng 14: (1V, 12X)*6 = 84

Hàng 15: (1V, 20X)*4 = 88

Hàng 16: (1V, 21X)*4 = 92

Hàng 17-18: 92 (hình 2).

Trong hàng thứ 19 các bạn gắn phần chân đầu tiên vào phần thân:  7X (hình 4), 20X. Gắn chân thứ hai: 7X – hình 5, móc thêm 58X = 92

Hàng 20: 7X dọc theo phía bên ngoài của chân (hình 6), 20X – dọc theo phần thân, 7X, 58X cho đến cuối hàng = 92;

Hàng 21-27 (7 hàng): 92

Hàng 28: 39X, 1A, 44X, 1A, 5X = 90

Hàng 29: 90X

Hàng 30: 39X, 1A, 42X, 1A, 5X = 88X

Hàng 31: 88X

Hàng 32: 38X, 1A, 42X, 1A, 4X = 86

Hàng 33: 86X= 86

Hàng 34: 38X, 1A, 19X, 1A, 19X, 1A, 4X = 83

Hàng 35: 83X= 83

Hàng36: 16X, 1A, 20X, 1A, 37X, 1A, 4X = 80

Hàng 37: 80X= 80

Hàng 38: 15X, 1A, 19X, 1A,37X, 1A, 3X = 77

Hàng 39: 77X = 77

Hàng 40: 14X, 1A, 18X, 1A,36X, 1A, 3X= 74

Hàng 41: 74X= 74

Hàng 42: 6X, 1A, 13X, 1A, 11X, 1A, 34X, 1A, 2X = 70

Hàng 43: 70X= 70

Hàng 44: 13X, 1A, 19X, 1A,31X, 1A, 1X = 67

Hàng 45: 67X= 67

Hàng 46: 13X, 1A, 18X, 1A,30X, 1A = 64

Hàng 47: 64X= 64

Hàng 48: 1A, 12X, 1A,13X, 1A, 33X = 61

Hàng 49: 61X= 61

Hàng 50: 1A, 12X, 1A,12X, 1A, 31X = 58

Hàng 51: 10X, 1A, 4X, 1A, 38X, 1A = 55

Hàng 52: 13X, 1A, 12X, 1A,26X = 53

Gắn tay vào hàng tiếp theo

Hàng 53: 4X, gắn tay vào với thân-6X (hình 7), 4X. gắn tay thứ 2 vào thân- 6 sc(hình 8), 4X,1A, 12X, 1A, 11X, 1A = 50

Hàng 54:4X, 6X dọc theo phía ngoài của cánh taythứ nhất (hình 9), 4X  – dọc theo phần thân, 6X- dọc theo mặt ngoài của cánh tay thứ hai, 4X,1A, 21X, 1A = 47

Hàng 55: 11X, 1A, 32X, 1A = 45

Hàng 56: 6X, 1A, 7X, 1A, 26X, 1A = 42

Các bạn tạo khung cho phần cánh tay. Chúng ta cần hai đoạn dây kẽm or sắt dài15 và 10 cm. Uốn cong các đầu (hình 11), các bạn bọc phần đầu kẽm/ sắt  (hình 12) và uốn cong cả hai phần như vòng cung (hình 13).

Chèn các khung hình vào bàn chân. Nhét bàn chân bằng bút chì hoặc kéo (hình 14), và sau đó nhồi bông vào phần thân  (hình 15).

Hàng 56 : 17X, 1A, 21X, 1A = 40

Hàng 57: 3X, 1A, 4X, 1A, 4X, 1A, 23X = 37

Hàng 58: 5X, 1A, 4X, 1A, 5X, 1A, 15X, 1A = 33

Hàng 59: 17X, 1A, 12X, 1A = 31

Hàng 60 15X, 1A, 12X, 1A = 29

Hàng 61: 1X, 1A, 12X, 1A, 12X = 27

Hàng 62-64 (3 hàng): 27X.

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để khâu thân với đầu

Hướng dẫn móc mẫu thỏ rừng Zhdun

IV,  Đầu thỏ rừng- len màu xám

Hàng 1: MR, 8X = 8

Hàng 2:  8V = 16

Hàng 3: (1V, 3X)*4 = 20

Hàng 4: (1V, 9X)*2 = 22

Hàng 5-7 (3 hàng): 22

Hàng 8: (1V,10X)*2 = 24

Hàng 9: 24X

Hàng 10: (1V,11X)*2 = 26

Hàng 11: 26X

Hàng 12: (1V,12X)*2 = 28

Hàng 13: 28X

Hàng 14: (1V,13X)*2 = 30

Hàng 15-16: 30X;

Hàng 17: (1A, 3X)*6= 24

Hàng 18: (1A, 2X)*6= 18.

Chốt sợi, cắt len

V, Đôi tai thỏ rừng- len màu xám

Móc chuỗi 38 bính

Hàng 1: quay lại móc vào chân thứ 3: 35X, 4X cùng chân, móc bên đối diện: 35X, quay lại

Hàng 2: 1 bính, 8X, 28T, 4T cùng chân, 28T, 9X, quay lại

Hàng 3: 1 bính, 11X, 27T, 5T cùng chân, 27T, 12X, quay lại

Hàng 4: 16 mũi trượt, 20X, 6V, 20X, 17 mũi trượt.

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để khâu

Hướng dẫn móc mẫu thỏ rừng Zhdun

VI, Đuôi thỏ rừng- len màu xám

Hàng 1:MR, 9X =9

Hàng 2:  9V = 18;

Hàng 3: (1V, 2X)*6 = 24

Hàng 4: (1V, 7X)*3= 27

Hàng 5-8 (4 hàng): 27X

Hàng 9: (1A, 7X)*3 = 24

Hàng 10: (1A, 2X)*6 = 18.

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để khâu

VII, Mắt (2), len màu trắng

Móc chuỗi 8 bính

Hàng1: quay lại móc vào chân thứ 3: 6X

Hàng2-5 (4 hàng): 1 bính, 6X

Hướng dẫn móc mẫu thỏ rừng Zhdun

VIII, Áo khoác- len màu đỏ

Phần áo khoác được móc bắt đầu từ cổ áo

Hàng 1: Móc chuỗi 8 bính, quay lại móc vào chân bính thứ 3: 6X, quay lại

Hàng 2-30: 6X

Các bạn lưu ý, phần áo khoác cần căn chỉnh sao cho vừa với phần thân

Gập đôi phần cổ áo, trượt mũi móc xuống phần thân

Phần thân áo: Móc xung quanh vòng tròn

Hàng1: 2X cùng chân – có 30 hàng = (60X)

Hàng 2-3: 60X

Tạo lỗ hở cho tay áo

Hàng 4: 17X, 9 bính (bỏ qua 9 chân không móc), 6X, 9 bính (bỏ qua 9 chân không móc), 18X = 60

Hàng 5: 17X, 9X (9 bính), 7X, 9X (9 bính),, 18X = 60  

Hàng 6-8 rnd (3 hàng): 60X

Hàng 9: (1V, 19X)*3  = 63

Hàng 10: 63X

Hàng 11: 4X, 1V, 20X, 1V, 20X, 1V, 16X = 66

Hàng 12: 66X

Hàng 13: 8X, 1V, 21X, 1V, 21X, 1V, 13X = 69

Hàng 14: 69X

Hàng 15: 13X, 1V, 22X, 1V, 22X,1V, 9X = 72

Hàng 16: 72X

Hàng 17: 18X, 1V, 20X, 1V, 13X, 1V, 18X = 75

Hàng 18: 75X

Hàng 19: 23X, 1V, 11X, 1V, 14X, 1V, 24X = 78

Hàng 20: 78X

Hàng 21: 27X, 1V, 12X, 1V, 8X, 1V, 28X = 81

Hàng 22-24 (3 hàng): 81X

Hàng 25: 81X

Móc phần tay áo dọc theo cạnh của cánh tay

Hàng 1-2: 18X

Hàng 3: 7X, 1A, 7X, 1A = 16

Hàng 4: 6X, 1A, 8X = 15

Hướng dẫn móc mẫu thỏ rừng Zhdun

Hoàn thiện sản phẩm

Cách khâu ráp:

– Khâu phần đuôi vào phía sau của phần thân

– Khâu phần thân với phần đầu

– Khâu tai vào đầu, khâu mắt phía trước, thêu mũi bằng chỉ nâu, thêu miệng chỉ màu đen

-Nhồi bông vào các bộ phận vừa móc để hoàn thiện mẫu móc Thỏ rừng.

Hướng-dẫn-móc-mẫu-thỏ-rừng-Zhdun

 

Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại group: hội NoLi đan móc

Đừng quên theo dõi Fanpage để cập nhật xu hướng mới: NoLi Handmade

Mọi thắc mắc liên hệ Admin: Mai Khánh Linh nhé!

Chúc các bạn thành công!

Bài liên quan

Chart móc chú cún khổng lồ của nhà thiết kế Bunnie... Chart móc chú cún khổng lồ của nhà thiết kế Bunnies and Yarn mà bạn không nên bỏ lỡ Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len YarnArt Jeans nhập khẩu T...
Chart móc voi Cloudy đáng yêu Chart móc voi Cloudy đáng yêu Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len YarnArt Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: màu xám, hồng, trắng, đen... Kim ...
Hướng dẫn móc gối ôm chú chó YakToy bằng len nhung... Hướng dẫn móc gối ôm chú chó YakToy bằng len nhung Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len nhung đũa Màu sắc: xám, đen, trắng Kim móc: số 6-7mm Ph...
Hướng dẫn móc túi xách cây vĩ cầm  Hướng dẫn móc túi xách cây vĩ cầm  Nguồn chart: bạn Chíck Bông  Nguyên liệu: -Sợi thô: 2 cuộn đen, 1 cuộn trắng  -Hít khâu: 1 set  -Canvas: 2-3 t...
Hướng dẫn móc mẫu chim cánh cụt Hướng dẫn móc mẫu chim cánh cụt Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len YarnArt Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: Đen, trắng, xanh Kim móc: số  2...
Móc chú hươu cao cổ buộc rèm  Móc chú hươu cao cổ buộc rèm  Nguyên liệu cần chuẩn bị Len sợi: Len Jeans của Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: vàng, nâu Kim móc: 2,5mm Phụ liệu: kim khâu len...