Hướng dẫn móc mẫu chuột giáng sinh

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Len sợi: len YarnArt Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ

Màu sắc:  be nhạt, đỏ, trắng

Kim móc: số  2.5mm

Phụ liệu: Bông hạt nhồi thúkim khâu lenkéo cắt len, mắt nhựa đen  …

NoLi có bán tất cả các loại len sợi và nguyên phụ liệu làm thú bông handmade. Các bạn mua hàng ủng hộ chúng mình nhé! Để chúng mình có thêm thu nhập trang trải chi phí website, dịch chart và chia sẻ thật nhiều kiến thức bổ ích tặng các bạn :))

Hỗ trợ mua hàng nhanh trên các sàn:

Shopee: NoLi Handmade Shop

Lazada: NoLi Handmade

Sendo: NoLi Handmade

Hotline: 0988979251 (zalo)

Kí hiệu:

MR: vòng tròn ma thuật

X: mũi đơn

V: tăng mũi (2 mũi móc vào 1 chân)

A: giảm mũi (2 mũi móc chụm đầu)

F: mũi kép đơn

Cách làm:

Hướng dẫn móc mẫu chuột giáng sinh

I, Đầu

Round 1: MR, 6X [6]

Round 2: 6V [12]

Round 3: (X, V) x 6 [18]

Round 4: (V, X 2) x 6 [24]

Round 5: (3X, V) x 6 [30]

Round 6: X, V, (4X, V) x 5, 3X [36]

Round 7: (5X, V) x 6 [42]

Round 8: 2X, V, (6X, V) x 5, 4X [48]

Rounds 9-13: 48X [48]

Trên hàng 14 đánh dấu 1 điểm tại chân móc thứ 25. Đây là điểm đánh dấu phần giữa của khuôn mặt

khi đặt mắt.

Rounds 14-15: 48X [48]

Round 16: 16X, V, X, V, 11X, V, X, V, 15X [52]

Rounds 17-19: 52X [52]

Gắn mắt vào giữa hàng 14 và 15, 2 mắt cách 10 mũi

Round 20: 16X, A, X, A, 5X, A, 5X, A, X, A, 14X [47]

Round 21: 2X, A, 6X, A, 9X, A, 3X, A, 13X, A, 4X [42]

Round 22: (X 5, A) x 6 [36]

Round 23: X, A, (4X, A) x 5, 3X [30]

Round 24: (3X, A) x 6 [24]

Round 25: (X, A) x 8 [16]

Chốt sợi, cắt len

II, Mõm- màu xám

Round 1: MR, 6X [6]

Round 2: (2V, X) x 2 [10]

Round 3: 10X [10]

Round 4: (V, X) x 5 [15]

Round 5: 15X  [15]

Round 6: (2X, V) x 5 [20]

Round 7: 20X [20]

Round 8: X, V, (3X, V) x 4, 2X [25]

Chốt sợi, cắt len

III, Tai- màu xám

Round 1: MR, 6X [6]

Round 2: 6V [12]

Móc xoắn ốc liên tục, đặt điểm đánh dấu

Round 3: (2X, V) x 4 [16]

Rounds 4-6: 16X [16]

Round 7: 8A [8]

Chốt sợi, cắt len

Hướng dẫn móc mẫu chuột giáng sinh

IV, Thân- màu xám

Round 1: MR, 6X [6]

Round 2: 6V [12]

Round 3: (X, V) x 6 [18]

Round 4: (V, 2X) x 6 [24]

Round 5: (3X, V) x 6 [30]

Round 6: X, V, (4X, V) x 5, 3X [36]

Rounds 7-10: 36X [36]

Round 11: 7X, màu đỏ, 29X [36]

Round 12: X, A, (4X, A) x 5, 3X [30]

Round 13: 30X [30]

Round 14: 3X, A, (8X, A) x 2, 5X[27]

Round 15: 27X [27]

Round 16: (7X, A) x 3 [24]

Round 17: 24X [24]

Round 18: 2X, A, (6X, A) x 2, 4X [21]

Round 19: 21X [21]

Round 20: (2X, A) x 4, X, màu xám, X, A, X [16]

Round 21-22: 16X [16]

Chốt sợi, cắt len

V, Tay (make 2)

Len màu xám

Round 1: MR, 6X [6]

Round 2: (V, X) x 3 [9]

Round 3: (2X, V) x 3 [12]

Round 4: 12X [12]

Round 5: 10X, A [11]

Round 6: 11X [11]

Đổi màu đỏ

Round 7: 11X [11]

Round 8: 3X, A, X 6 [10]

Round 9: 10X [10]

Round 10: 3X, A, 5X [9]

Round 11: 9X [9]

Round 12: 3X, A, 4X [8]

Round 13: 8X [8]

Round 14: 3X, A, 3X [7]

Rounds 15-16. 7X [7]

Round 17: 3X, A, 2X [6]

Round 18: Gập đôi mép tay móc các mũi đơn khép kín. Chốt sợi chừa đoạn len dài để khâu

VI, Chân (2)

+ Với len màu xám

Round 1: MR, 6X [6]

Round 2: 6V [12]

Round 3: (X, V) x 6 [18]

Rounds 4-7: 18X [18]

Round 8: (4X, A) x 3 [15]

Round 9: X, A, 8X, A, 2X [13]

Round 10: 5X, A, 6X [12]

Round 11: 12X [12]

Row 12: 5X,  chừa lại các mũi còn lại k móc, quay

Row 13: 1 bính, bỏ qua 2 mũi đầu tiên, 7X, quay [8]

Row 14: 1 bính, bỏ qua 2 mũi đầu tiên, 5X, quay [6]

Row 15: 1 bính, bỏ qua 2 mũi đầu tiên, 3X, quay [4]

Row 16: 1 bính, bỏ qua chân móc đầu tiên, sc2tog [2]

Round 17: lấy 12 mũi, móc xuống 4X để kết thúc, 3X trên các mũi đã bỏ qua, 4 X lên phía bên kia hàng cuối và 1 X trở lại trên đầu [12]

Tiếp tục móc chân theo hình xoắn ốc

Round 18: 10X, A [11]

Rounds 19-20: 11X [11]

Round 21: A, 9X [10]

Rounds 22-23: 10X [10]

Round 24: A, 8X [9]

Rounds 25-35: 9X [9]

Round 36: (2X, A) x 2, X [7]

Chốt sợi

+ Với Len màu đỏ

Round 7: 11X [11]

Móc các mũi đơn vào 7 ô móc tiếp theo. Đếm số mũi đơn cuối cùng của hàng. Nhồi chút bông vào tay

Round 8: 3X, A, 6X [10]

Round 9: 10X [10]

Round 10: 3X, A, 5X [9]

Round 11: 9X [9]

Round 12: 3X, A, 4X [8]

Round 13: 8X [8]

Round 14: 3X, A, 3X [7]

Rounds 15-16: 7X [7]

Round 17: 3X, A, 2X [6]

Round 18: Gập đôi mép chân móc các mũi đơn khép kín

Chốt sợi

Chân 2 (2)

+ Với màu xám

Round 1: MR, 6X [6]

Round 2: 6V [12]

Round 3: (X, V) x 6 [18]

Rounds 4-7: 18X [18]

Round 8: (4X, A) x 3 [15]

Round 9: X, A, 8X, A, 2X [13]

Round 10: 5X, A, 6X [12]

Round 11: 12X [12]

Row 12: 5X,  chừa lại các mũi còn lại k móc, quay

Row 13: 1 bính, bỏ qua 2 mũi đầu tiên, 7X, quay [8]

Row 14: 1 bính, bỏ qua 2 mũi đầu tiên, 5X, quay [6]

Row 15: 1 bính, bỏ qua 2 mũi đầu tiên, 3X, quay [4]

Row 16: 1 bính, bỏ qua chân móc đầu tiên, sc2tog [2]

Round 17: lấy 12 mũi, móc xuống 4X để kết thúc, 3X trên các mũi đã bỏ qua, 4 X lên phía bên kia hàng cuối và 1 X trở lại trên đầu [12]

Tiếp tục móc chân theo hình xoắn ốc

Round 18: 10X, A [11]

Rounds 19-20: 11X [11]

Round 21: A, 9X [10]

Rounds 22-23: 10X [10]

Round 24: A, 8X [9]

Rounds 25-35: 9X [9]

Round 36: (2X, A) x 2, X [7]

Chốt sợi, cắt len

VII, Đuôi- xám

Round 1: MR, 7X [7]

Rounds 2-4: 7X [7]

Rounds 5-32: 7X [7]

Chốt sợi, cắt len

VIII, Mũ- màu đỏ

Round 1: MR, 6X [6]

Round 2: 6X [6]

Round 3: (2X, V) x 2 [8]

Round 4: 8X [8]

Round 5: X, V, 3X, V, 2X [10]

Round 6: 10X [10]

Round 7: (4X, V) x 2 [12]

Round 8: 12X [12]

Round 9: 2X, V, 5X, V, 3X [14]

Round 10: 14X [14]

Round 11: (6X, V) x 2 [16]

Round 12: 16X [16]

Round 13: 3X, V, 7X, V, 4X [18]

Round 14: 18X [18]

Round 15: (8X, V) x 2 [20]

Round 16: 20X [20]

Round 17: 4X, V, 9X, V, 5X [22]

Round 18: 22X [22]

Round 19: (10X, V) x 2 [24]

Round 20: 24X [24]

Round 21: 5X, V, 11X, V, 6X [26]

Round 22: 26X [26]

Round 23: (12X, V) x 2 [28]

Round 24: 28X [28]

Round 25: 6X, V, 13X, V, 7X [30]

Rounds 26-32: 30X [30]

Round 33: X, V, (4X, V) x 5, 3X [36]

Round 34: 36X [36]

Round 35: (5X, V) x 6 [42]

Round 36: 42X [42]

Round 37: 2X, V, (6X, V) x 5, 4X [48]

Round 38: 48X [48]

Round 39: (7X, V) x 6 [54]

Rounds 40-42: 54X [54]

Chốt sợi, cắt len

IX, Khăn

+ Với màu trắng

Row 1: 53 bính, quay lại móc vào chân thứ 4: móc các mũi F đến hết hàng

Khâu ráp, trang trí sản phẩm

+ Khâu đầu lên thân

+ Khâu tay vào thân

+ Móc một hàng mũi khâu quanh thân, thêu bông tuyết, khâu mõm, tai và đội mũ vào đầu

+ Với sợi màu đỏ, móc một hàng mũi trượt trên mặt giữa hàng 11 và 12 của thân và hàng 6- 7 ở cánh tay.

+ Khâu mõm vào đầu.

+ Khâu tai vào đầu, tai đặt dưới hàng 7 của đầu.

+ Khâu mũ vào đầu.

+ Khâu chân vào thân, đặt chân dưới hàng thứ 5

+ Khâu đuôi vào thân trên hàng 5

+ Buộc khăn vào cổ

Hoàn thiện sản phẩm:

Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại group: hội NoLi đan móc

Đừng quên theo dõi Fanpage để cập nhật xu hướng mới: Mai Khánh Linh

Mọi thắc mắc liên hệ Admin: Mai Khánh Linh nhé!

Vậy là các bạn đã hoàn thành xong mẫu  chuột giáng sinh rồi. NoLi chúc các bạn thành công và sớm khoe thành quả của mình nhé.

 

(Đã xem 33 lần, 1 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Hướng dẫn móc mũ vành cụp từ mũi nửa kép siêu đơn ... Hướng dẫn móc mũ vành cụp từ mũi nửa kép siêu đơn giản (Mẫu sưu tầm) Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: sợi cotton dệt Màu sắc: be nhạt Kim móc: s...
Hướng dẫn móc Teddy – gấu Nga đẹp ngọt ngào ... Hướng dẫn móc Teddy - gấu Nga đẹp ngọt ngào (Phần 1)  Nguyên liệu cần chuẩn bị: - Len sợi: len Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ - Màu sắc: toàn bộ len  m...
Hướng dẫn móc bé vịt Goose cute hột me của tác giả... Hướng dẫn móc bé vịt Goose cute hột me của tác giả Toys basket  Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len YarnArt Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: ...
Học cách làm móc khóa hình môi trái tim độc đáo... Học cách làm móc khóa hình môi trái tim độc đáo Nguồn: Sưu tầm Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi:Len hoặc sợi cotton đỏ Màu sắc: màu đỏ Kim móc: ...
Chú heo mcdonald mập mạp và những người bạn... Chú heo mcdonald mập mạp và những người bạn Cảm ơn bạn Ngọc Uyên đã tặng Hội NoLi đan móc những chart heo xinh nhé. Mình sẽ up dần lên web. tiếp đến ...
Móc mẫu gấu Ida và thỏ Bitsy của nhà thiết kế Lill... Móc mẫu gấu Ida và thỏ Bitsy của nhà thiết kế Lilleliis Nguyên liệu cần chuẩn bị Len các màu: 1, Mẫu Gấu: len màu be, trắng, hồng nhạt, tím, hồng đ...