Hướng dẫn móc chart sư tử Alex hot hit của tác giả KlubokLV

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Len Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ

Màu sắc: Xanh, trắng, đen, vàng, nâu

Kim móc: 2,5mm

Phụ liệu: Bông gòn, kim khâu len , kéo, mắt thú, 2 chiếc cúc …

Ấn nút theo dõi NoLi Handmade Shop để được mua nguyên phụ liệu handmade với giá ưu đãi nhất nhé. ^^!

Kí hiệu

MR: vòng tròn ma thuật

X: mũi đơn

V: tăng mũi (2 mũi đơn vào cùng 1 chân móc)

A: giảm mũi

T: mũi nửa kép

T3tog: giảm mũi (3 mũi T thu về cùng 1 mũi móc)

F: mũi kép đơn

Cách làm

Hướng dẫn móc chart sư tử Alex hot hit của tác giả KlubokLV

I, Chân và phần thân sư tử

1, Chân thứ nhất

Bắt đầu với len màu vàng

Hàng 1. MR, 6X = 6

Hàng 2. 6V =12

Hàng 3. (1X, 1V)*6 = 18

Hàng 4. 3X, 1V, 2X, (3T cùng chân, 2T)*2, 3T cùng chân, 2X, 1V, 2X = 26

Hàng 5. 3X, 1V, 3X, 1T, (2T cùng chân, 4T)*2, 2T cùng chân, 1T, 3X, 1V, 2X = 31

Hàng 6. 1V, 9X , (3T cùng chân, 5T)*2, 3T cùng chân, 8X =38

Rnd 12: sc in next 6 st, [dec, sc in next st] x 2 times, dec, 5 st (16)

Hàng 7 : 38X

Hàng 8 : 2X , 1A , 9X , (1A, 5X )*2, 1A , 9X = 34

Hàng 9 : 11X , (T3tog , 3T)*2, T3tog , 8X = 28

Hàng 10 : 3X , 1A , 5X , (1A , 3X)*2, 1A , 4X , 1A = 23

Hàng 11:1X, 1A,  5X, (1A, 2X)*2, 1A, 5X =19

Hàng 12: 6X, (1A, 1X)* 2, 1A, 5X = 16

Đổi sang len màu xanh

Hàng 13-16 (4 hàng): 16X

Hàng 17: 1X,1V, 7X, 1V, 6X =18

Hàng 18: 2X, 1V, 8X,1V, 6X = 20

Hàng 19: 2X, 1V, 9X,1V, 7X =22

Hàng 20: 3X, 1V, 10X, 1V, 7X = 24

Hàng 21: 4X, 1V, 11X,1V, 7X =26

Rnd 22: 5X, 1V, 12X,1V, 7X = 28. Chốt sợi, cắt len

Hướng dẫn móc chart sư tử Alex hot hit của tác giả KlubokLV

2, Móc chân thứ 2 : tương tự chân 1 (hàng 1- hàng 22)

Móc xong chân thứ 2 các bạn không cắt len mà móc lên 4 bính nối với chân thứ nhất móc lên thân

Hàng 23-26 ( 4 hàng): 64X

Hàng 27: 26X, (1V,1X)*2, 1X, 1V)*2, 30X = 68

Hàng 28-29: 68X

Hàng 30: (15X, 1A)*4 =64

Hàng 31: (14X, 1A)*4= 60

Đổi sang len màu trắng

Các bạn đổi xen kẽ màu: 3 hàng màu trắng, 2 hàng màu đen

Hàng 32. BLO, 60X

Hàng 33: (8X, 1A)*6 = 54

Hàng 34-36 (3 hàng): 54X

Hàng 37: (7X, 1A)*6 =48

Hàng 38-40 (3 hàng): 48X

Hàng 41: (6X, 1A)*6 = 42

Hàng 42- 45: 42X

Hàng 46: (5X, 1A)*6 = 36

Hàng 47: 36X

Hàng 48: (4X, 1A)*6 = 30

Hàng 49: 30X

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

Hướng dẫn móc chart sư tử Alex hot hit của tác giả KlubokLV

II, Đầu (phần 1) – len màu vàng

Hàng 1: MR, 6X = 6

Hàng 2: 6V = 12

Hàng 3: (1X, 1V)*6 = 18

Hàng 4: (2X, 1V)*6 = 24

Hàng 5: (3X, 1V)*6 = 30

Hàng 6: (4X, 1V)*6 = 36

Hàng 7: (5X, 1V)*6 = 42

Hàng 8: 42X

Hàng 9: (6X, 1V)*6 = 48

Hàng 10: (7X, 1V)*6 = 54

Hàng 11: (8X, 1V)*6 = 60

Hàng 12: 60X

Hướng dẫn móc chart sư tử Alex hot hit của tác giả KlubokLV

Hàng 13: (9X, 1V)*6 = 66

Hàng 14: (10X, 1V)*6 = 72

Hàng 15: 72X

Hàng 16: (11X, 1V)*6 = 78

Hàng 17: (12X, 1V)*6 = 84

Hàng 18-19: 84X

Hàng 20: (12X, 1A)*6 = 78

Hàng 21: (11X, 1A)*6 = 72

Hàng 22: (10X, 1A)*6 = 66

Hàng 23: (9X, 1A)*6 = 60

Hàng 24: (8X, 1A)*6 = 54

Hàng 25: (7X, 1A)*6 = 48

Hàng 26: (6X, 1A)*6 = 42

Hàng 27: (5X, 1A)*6 = 36

Hàng 28: (4X, 1A)*6 = 30

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

III, Đầu (phần 2)- len màu mù tạt

Hướng dẫn móc chart sư tử Alex hot hit của tác giả KlubokLV

Hàng 1. 6 bính, quay lại móc vào chân thứ 2

Hàng 2-7. 5X, 1 bính, quay

Hàng 8. 1V, 3X,1V, 1 bính, quay = 7

Hàng 9-10. 7X, 1 bính, quay

Hàng 11.  1V, 5X, 1V, 1 bính, quay (9)

Hàng 12-13. 9X, 1 bính, quay

Hàng 14. 1V, 7X, 1V, 1 bính, quay = 11

Hàng 15. 1V, 9X, 1V, 1 bính, quay (13)

Hàng 16-17. 13X, 1 bính, quay

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

Hướng dẫn móc chart sư tử Alex hot hit của tác giả KlubokLV

IV, Tai (2) – len màu vàng

Hàng 1: MR, 6X = 6

Hàng 2: 6V = 12

Hàng 3: (1X, 1V)*6 = 18

Hàng 4-6. 18X

Gập đôi tai lại, móc các mũi đơn khép kín

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

V, Mũi- len màu trắng

Hàng 1: MR, 6X = 6

Hàng 2: 6V = 12

Hàng 3: (1X, 1V)*6 = 18

Rnd 4-5. 18X

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

VI, Bờm sư tử – len màu nâu

66 bính, nối tròn

Hàng 1. (10X, 1V)*6 (72)

Hàng 2. (3X cùng chân)*72 = 216

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

Hướng dẫn móc chart sư tử Alex hot hit của tác giả KlubokLV

VII, Tay (2)

Bắt đầu len màu vàng

Hàng 1. MR, 8X = 8

Hàng 2. 8V = 16

Hàng 3-5. 16X

Đổi sang len màu trắng

Đổi màu xen kẽ: 3 hàng trắng, 2 hàng đen

Hàng 6-23. 16X

Gập đôi tay lại, móc các mũi đơn khép kín

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

Hướng dẫn móc chart sư tử Alex hot hit của tác giả KlubokLV

VIII, Má (2) – len màu hồng

Hàng 1: MR, 6X = 6

Hàng 2: 6V = 12

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

IX, Đai yếm- len màu xanh

Hàng 1. 55 bính, quay lại móc vào chân thứ 8: 40X

Hàng 2. 40X

Hàng 3. trượt mũi hết hàng

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

Hướng dẫn móc chart sư tử Alex hot hit của tác giả KlubokLV

X, Mũi – len màu đen

Hàng 1: MR, 6X = 6

Hàng 2: 6V = 12

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

XI, Yếm – len màu xanh

Đếm 17 ô móc giữa phần thân chỗ len màu xanh để làm phần yếm quần. Gắn sợi màu xanh móc yếm

Hàng 1-11. 17X, 1 bính quay

Chốt sợi, cắt len

Hướng dẫn móc chart sư tử Alex hot hit của tác giả KlubokLV

Hoàn thiện sản phẩm

Các bạn nhồi bông và khâu ráp:

+ Khâu thân với đầu, 2 cánh tay vào thân

+ Đính cúc cho yếm, khâu dây yếm vào thân

+ Mắt gắn vào giữa hàng 17-18, 2 mắt cách nhau  10 ô móc

+ Khâu phần đầu 2 với phần đầu 1

+ Khâu mũi vào đầu

+ Thêu mắt và lông mày bằng sợi chỉ màu đen

+ Khâu bờm lên đầu

Hướng dẫn móc chart sư tử Alex hot hit của tác giả KlubokLV

Hướng dẫn móc chart sư tử Alex hot hit của tác giả KlubokLV

Hướng dẫn móc chart sư tử Alex hot hit của tác giả KlubokLV

Chúc các bạn thành công!

Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại group: hội NoLi đan móc

Đừng quên theo dõi Fanpage để cập nhật xu hướng mới: NoLi Handmade

Mọi thắc mắc xin liên hệ Admin: Mai Khánh Linh nhé!

(Đã xem 293 lần, 6 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Chart móc giày thể thao buộc dây cho bé trai... Chart móc giày thể thao buộc dây cho bé trai Nguyên liệu cần chuẩn bị Len sợi: Len Milk Bò Màu sắc: màu cát, màu nâu các bạn có thể móc bằng màu le...
Hướng dẫn móc chú chó Puppy Paul của nhà thiết kế ... Hướng dẫn móc chú chó Puppy Paul của nhà thiết kế Mari-Liis Lille Sau khi đã trưng cầu ý kiến của đông đảo chị em trên fanpage NoLi handmade, mình đã ...
Bộ sưu tập amigurumi móc len của nhà thiết kế Magi... Bộ sưu tập amigurumi móc len của nhà thiết kế Magicfilament Bộ sưu tập amigurumi móc len của nhà thiết kế Magicfilament Link Group: hội NoLi đan móc...
Hướng dẫn móc Polar – Bé gấu ôm sao đáng yêu... Hướng dẫn móc Polar - Bé gấu ôm sao đáng yêu Nguyên liệu cần chuẩn bị Len sợi: Len Jeans YarnArt của Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: Trắng, xanh, vàng, xám (th...
Hướng dẫn móc mẫu chú nhện khổng lồ Giant tinh ngh... HƯỚNG DẪN MÓC MẪU CHÚ NHỆN KHỔNG LỒ GIANT TINH NGHỊCH Thế giới thú bông len đúng thật là muôn màu sắc, sự sáng tạo thật là vô kể, đủ các kiểu mẫu tro...
Bộ sưu tập búp bê amigurumi len móc của nhà thiết ... Bộ sưu tập búp bê amigurumi len móc của nhà thiết kế Tiny Mini Design (Phần 2) Link Group: hội NoLi đan móc Link Fanpage: NoLi Gift Link Admin: Mai...