Hướng dẫn móc cặp đôi ếch dễ thương Betty và Bob

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Len sợi: len Jeans YarnArt của Thổ Nhĩ Kỳ

Len sợi các màu: xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, trắng

Kim móc: 2. 5mm

Phụ liệu: Bông gòn, kim khâu len, kéo, mắt thú

Ấn nút theo dõi NoLi Handmade Shop để được mua nguyên phụ liệu handmade với giá ưu đãi nhất nhé. ^^!

Kí hiệu

MR: vòng tròn ma thuật

Rnd: Hàng

X: mũi đơn

V: tăng mũi (2 mũi móc vào 1 chân)

A: giảm mũi (2 mũi móc chụm đầu)

Cách làm

Hướng-dẫn-móc-cặp-đôi-ếch-dễ-thương-Betty-và-Bob-5

A, Mẫu ếch Betty

I, Tay (2) – len màu xanh lá cây

Rnd 1. MR, 4X = 4

Rnd 2. 4V = 8

Rnd 3-22. 8X (20 hàng)

Gập đôi tay lại móc 4 mũi đơn khép kín

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

II, Chân, thân , đầu

Hướng-dẫn-móc-cặp-đôi-ếch-dễ-thương-Betty-và-Bob-3

Các bạn móc liền phần chân lên thân và đầu

Rnd 1. 10 bính, quay lại móc vào chân 2: 9X, móc bên đối diện: 9X =18

Rnd 3-5. 18X

Rnd 6. (4X, 1A)*3=15

Rnd 7-9. 15X

Rnd 10. (3X, 1A)*3=12

Rnd 11. 12X

Rnd 12. (2X, 1A)*3=9

Rnd 13. quay, 1X, 3T, 1X =5

Rnd 14- quay, 9X =9

Rnd 15-42. 9X=9 (28 hàng)

Móc xong 2 chân. Các bạn gập đôi phần chân lại, sử dụng len màu trắng móc như sau: 4X (gập đôi chân thứ 1), lên 7 bính, 4X (gập đôi chân thứ 2)

Rnd 43. Móc xung quanh: 15X ở mặt trước, 15X ở mặt sau = 30

Rnd 44. (1X, 1V)*7=37

Đổi sang len màu vàng tiếp tục móc

Rnd 45. (1X, 1V)*8, 14X, 1V, 6X = 46

Hướng-dẫn-móc-cặp-đôi-ếch-dễ-thương-Betty-và-Bob-4

Đổi sang sợi màu trắng

Rnd 46- 8X, 1V, 14X, 1V, 22X =48

Len màu vàng,  Rnd 47. 48X=48

Len màu trắng, Rnd 48. 48X =48

Len màu vàng, Rnd 49. 48X =48

Len màu trắng, Rnd 50. 48X =48

Len màu vàng, Rnd 51. 48X =48

Len màu trắng, Rnd 52. (6X, 1A)*6=42

Len màu vàng, Rnd 53. 42X=42

Len màu trắng, Rnd 54. 42X=42

Len màu vàng, Rnd 55. (5X, 1A)*6=36

Len màu trắng, Rnd 56. 36X=36

Len màu vàng, Rnd 57. 36X=36

Len màu trắng, Rnd 58. 36X=36

Len màu vàng, Rnd 59. (4X, 1A)*6=30

Len màu trắng, Rnd 60. 30X=30

Len màu vàng (BLO), Rnd 61. 30X=30

Đổi sang len màu xanh

Rnd 62-65. 30X =30 (4 hàng)

Rnd 66- 10X, 4X- gắn tay 1 + thân, 12X, 4X- gắn tay 2 + thân =30

Rnd 67. (3X, 1A)*=24

Rnd 68. 24X=24

Rnd 69. (2X, 1A)*=18

Rnd 70. (18V)=36

Rnd 71. 36X=36

Rnd 72. (1X, 1V)*18 =54

Rnd 73. 54X=54

Rnd 74. (8X, 1V)*6 =60

Rnd 75. (9X, 1V)*6  =66

Rnd 76-84. 66X=66 (9 hàng)

Rnd 85. (9X, 1A)*6  =60

Rnd 86. (8X, 1A)*6  =54

Rnd 87. (7X, 1A)*6  =48

Rnd 88. (6X, 1A)*6  =42

Rnd 89. (5X, 1A)*6  36

Rnd 90. (4X, 1A)*6  =30

Rnd 91. (3X, 1A)*6  =24

Rnd 92. (2X, 1A)*6  =18

Rnd 93. (1X, 1A)*6  =12

Rnd 94. 6A=6

Chốt sợi, cắt len

III, Mắt (2)- len màu xanh 

Hướng-dẫn-móc-cặp-đôi-ếch-dễ-thương-Betty-và-Bob-2

Rnd 1. MR, 9X= 9

Rnd 2. 9V=18

Rnd 3. (2X, 1V)*6=24

Rnd 4-7. 24X =24 (4 hàng)

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

Gắn mắt nhựa vào giữa hàng 5-6, 2 mắt cách nhau 11 ô móc

IV, Dây áo- len màu vàng

Hướng-dẫn-móc-cặp-đôi-ếch-dễ-thương-Betty-và-Bob-7

Rnd 1- 44 bính, quay lại móc vào chân thứ 3: (1T, 1TV)*21=63

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

V, Phao bơi hồng hạc- len màu hồng

1, Phao

Hướng-dẫn-móc-cặp-đôi-ếch-dễ-thương-Betty-và-Bob-6

Rnd 1. MR, 6X = 6

Rnd 2. 6V=12

Rnd 3-. (3X, 1V)*3=15

Rnd 4-53. 15X =15 (50 hàng)

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu phao

2, Đầu

Bắt đầu với len màu đen

Rnd 1. MR, 6X = 6

Rnd 2-3. 6X = 6

Đổi sang len màu hồng

Rnd 4. 6V=12

Rnd 5. (1X, 6V, 5X)=18

Rnd 6. 18X =18

Rnd 7. (6V, 12 mũi trượt)=24

Rnd 8-10. 24X =24X (3 hàng)

Rnd 11. 8X, quay

Rnd 12. 8X, quay

Rnd 13-14. 24X =24 (2 hàng)

Rnd 15. (2X, 1A)*6=18

Rnd 16. (1X, 1A)*6=12

Rnd 17-26. 12X =12 (10)

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

II. Mẫu ếch Bob

1, Phần tay và mắt

Các bạn móc giống mẫu ếch Betty

2, Chân, thân, đầu

Len màu xanh

Rnd 1. 10 bính, quay lại móc vào chân thứ 2: 9X, móc bên đối diện: 9X =18

Rnd 3-5. 18X =18 (3 hàng)

Rnd 6. (4X, 1A)*3=15

Rnd 7-9. 15X =15 (3 hàng)

Rnd 10. (3X,1A)*3=12

Rnd 11 12X=12

Rnd 12. (2X,1A)*3=9

Rnd 13. Quay 1X, 3T, 1X =5

Rnd 14. quay 9X=9

Rnd 15-34. 9X=9 (20)

Len màu trắng, Rnd 35. 9X=9

Len màu xanh, Rnd 36. 9X=9

Len màu trắng, Rnd 37. 9X=9

Len màu xanh, Rnd 38. 9X=9

Len màu trắng, Rnd 39. 9X=9

Len màu xanh, Rnd 40. 9X=9

Len màu trắng, Rnd 41. 9X=9

Len màu xanh, Rnd 42. 9X=9

Móc xong 2 chân. Các bạn gập đôi phần chân lại, sử dụng len màu trắng móc như sau: 4X (gập đôi chân thứ 1), lên 7 bính, 4X (gập đôi chân thứ 2)

Rnd 43. Móc xung quanh: 15X ở mặt trước, 15X ở mặt sau = 30

Rnd 44. (1X, 1V)*7=21

Đổi sang len màu xanh

Rnd 45.(1X, 1V)*8, 14X, 1V, 6X =46

Đổi len màu trắng

Rnd 46. 8X, 1V, 14X, 1V, 22X =48

Len màu xanh,  Rnd 47. 48X =48

Len màu trắng, Rnd 48. 48X =48

Len màu xanh, Rnd 49. 48X =48

Len màu trắng, Rnd 50. 48X =48

Len màu xanh, Rnd 51. 48X =48

Len màu trắng, Rnd 52. (6X, 1A)*6=42

Len màu xanh, Rnd 53. 42X=42

Len màu trắng, Rnd 54. 42X=42

Len màu xanh, Rnd 55. (5X, 1A)*6=36

Len màu trắng, Rnd 56. BLO, 36X=36

Đổi sang len màu xanh

Rnd 57-58. 36X =36 (2)

Rnd 59. (4X,1A)*6=30

Rnd 60-65. 30X=30 (6)

Rnd 66. 10X, 4X- gắn tay thứ nhất + thân, 12X, 4X- gắn tay thứ hai + thân =30

Hướng-dẫn-móc-cặp-đôi-ếch-dễ-thương-Betty-và-Bob-8

Rnd 67. (3X, 1A)*6=24

Rnd 68. 24X =24

Rnd 69. (2X, 1A)*6=18

Rnd 70. 18V=36

Rnd 71. 36X=36

Rnd 72. (1X, 1V)*18 =54

Rnd 73. 54X=54

Rnd 74. (8X, 1V)*6 =60

Rnd 75. (9X, 1V)*6 =66

Rnd 76-84. 66X=66 (9 hàng)

Rnd 85. (9X, 1A)*6=60

Rnd 86. (8X, 1A)*6=54

Rnd 87. (7X, 1A)*6=48

Rnd 88. (6X, 1A)*6=42

Rnd 89. (5X, 1A)*6=36

Rnd 90. (4X, 1A)*6=30

Rnd 91. (3X, 1A)*6=24

Rnd 92. (2X, 1A)*6=18

Rnd 93. (1X, 1A)*6=12

Rnd 94. 6A =6 Chốt sợi

Các bạn có thể sử dụng sợi màu trắng: lên chuỗi bính để làm dây đai yếm.

VI, Phao bơi vịt- len màu vàng

Hướng-dẫn-móc-cặp-đôi-ếch-dễ-thương-Betty-và-Bob-9

1, Phao

Rnd 1. MR, 6X = 6

Rnd 2. 6V=12

Rnd 3-. (3X, 1V)*3=15

Rnd 4-53. 15X=15X(50 hàng)

2,  Đầu

Rnd 1. MR, 6X = 6

Rnd 2. 6V =12

Rnd 3. (1X, 1V)*6 =18

Rnd 4. (2X, 1V)*6 =24

Rnd 5-8. 24X=24 (4 hàng)

Rnd 9. (2X, 1A)*6=18

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

2, Mỏ: len màu cam

Rnd 1. MR, 6X = 6

Rnd 2. 6V =12

Rnd 3. 12X=12

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

Hoàn thiện sản phẩm

Hướng-dẫn-móc-cặp-đôi-ếch-dễ-thương-Betty-và-Bob-1

Các bạn nhồi bông và khâu ráp sản phẩm

– Khâu hai tay vào thân

– Khâu đôi tai lên đầu

– Gắn mắt, thêu mí mắt

– Khâu phao bơi hạc và phao bơi vịt

Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại group: hội NoLi đan móc

Đừng quên theo dõi Fanpage để cập nhật xu hướng mới: NoLi Handmade

Mọi thắc mắc xin liên hệ Admin: Mai Khánh Linh nhé!

Chúc các bạn thành công!

(Đã xem 482 lần, 1 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Cách móc chú heo hồng Freddy mặc quần yếm bằng len... Cách móc chú heo hồng Freddy mặc quần yếm bằng len sợi Cách móc chú heo hồng Freddy mặc quần yếm là thú len móc thứ 5 mà NoLi dịch chart trong bộ sưu...
Hướng dẫn cách móc cừu hạt bắp cute phô mai que... Hướng dẫn cách móc cừu hạt bắp cute phô mai que Lâu lâu không dịch chart tặng các chị em, mọi người đã quên em chưa ạ? Bài hướng dẫn móc lần này sẽ l...
Chart móc len chú chuột Style phong cách lãng tử... Chart móc len chú chuột Style phong cách lãng tử Chart móc len chú chuột Style này là một chart tương đối dễ làm. Thời gian thực hiện nhanh. Kỹ thuật...
Hướng dẫn móc gấu trúc Rony Hướng dẫn móc gấu trúc Rony Xin chào cả nhà, gần đây NoLi nhận được rất nhiều lời yêu cầu dịch những chart thú bông nhỏ xinh để làm móc treo chìa khó...
Chart móc người nhện Spider man  Chart móc người nhện Spider man  Dịch chart: Kimmie Trần Chuẩn bị: Len sợi: len jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ kim F (3,75mm) và len phù hợp Mua set ...
Hướng dẫn móc thỏ mặc váy hoa xinh xắn, điệu đà... Hướng dẫn móc thỏ mặc váy hoa xinh xắn, điệu đà NoLi đã có rất nhiều bài viết liên quan đến thỏ len móc nhưng chưa bao giờ là đủ để mô tả hết sự đáng...