Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thương 

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thương.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Len sợi: Gazzal Baby Cotton hoặc len YarnArt Jeans

Kim móc: số 2,5mm

Phụ liệu: bông gòn, 1 đôi mắt thú cỡ 12mm, 1 đôi mắt thú cỡ 10mm (cho mũ), 6 cúc áo, kim khâu len, kéo

Link Group: hội NoLi đan móc

Link Fanpage: NoLi Gift

Link Admin: Mai Khánh Linh

Kí hiệu:

MR: vòng tròn ma thuật, X: mũi đơn, R: vòng tròn

T: mũi nửa kép, F: mũi kép đơn, BLO: móc vào vòng sau của mũi

V: tăng mũi (2 mũi móc vào 1 chân), A: giảm mũi (2 mũi chụm đầu)

TV: tăng mũi nửa kép, FV: tăng mũi kép đơn

TA: giảm mũi nửa kép, FA: giảm mũi kép đơn

Cách làm: 

ĐẦU BÚP BÊ GẤU THEODORE (màu da)

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngR1. MR , 6X = 6

R2. 6V = 12

R3. (1X, 1V) *6 = 18

R4. (2X, 1V)* 6 = 24

R5. (3X, 1V)* 6 = 30

R6. (4X, 1V)* 6 = 36

R7. (5X, 1V) *6 = 42

R8. (6X, 1V)* 6 = 48

R9. (7X, 1V)* 6 = 54

R10. (8X, 1V)* 6 = 60

R11. (9X, 1V)*6 = 66

R12-R24. 66X = 66

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngR25. (10X, 1V)*6 = 72

R26. (11X, 1V)*6 = 78

R27-R31. 78X = 78

R32. (11X, 1A)*6 = 72

R33. (10X, 1A)*6 = 66

R34. (9X, 1A)*6 = 60

R35. (8X, 1A)*6 = 54

R36. (7X, 1A)*6 = 48

R37. (6X, 1A)*6 = 42

R38. (5X, 1A)*6 = 36

R39. (4X, 1A)*6 = 30

R40. (3X, 1A)*6 = 24

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thương

R41. (2X, 1A)*6 = 18

Nhồi bông, chốt len, chừa ra 1 đoạn len dài để khâu.

Các bạn gắn mắt giữa vòng tròn 23 và 24 nhé. Khoảng cách giữa 2 mắt là 10 mũi

MŨI BÚP BÊ GẤU (màu da)

R1. MR, 6X = 6

R2. ( 2X, 1V)*2 = 8

R3. 8X = 8

THÂN BÚP BÊ GẤU (màu trắng, màu xanh da trời, màu da)

Bắt đầu bằng len màu trắng

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngR1. MR, 6X = 6

R2. 6V = 12

R3. (1X, 1V) *6 = 18

R4. (2X, 1V)* 6 = 24

R5. (3X, 1V)* 6 = 30

R6. (4X, 1V)* 6 = 36

R7. (5X, 1V) *6 = 42

R8. (6X, 1V)* 6 = 48

R9. (7X, 1V)* 6 = 54

R10-R17. 54X = 54

Đổi sang len màu xanh da trời

R18. 54X = 54

R19. (7X, 1A)*6 = 48

R20-R21. 48X = 48

R22. (6X, 1A)*6 = 42

R23-R24. 42X = 42

R25. (5X, 1A)*6 = 36

R26-R28. 36X = 36

R29. (4 X, 1A)*6 = 30

R30-R32. 30X = 30

R33. (8X, 1A)*3 = 27

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngR34. 27X = 27

R35. (7X, 1A)*3 = 24

R36. 24X = 24 

Đổi sang len màu da

R37. 24X = 24

R38. (2X, 1A)*6 = 18

R39. (1X, 1A)*6 = 12

R40. 12X = 12 Chốt len, chừa ra 1 đoạn len dài để khâu. Cắt sợi

TAY BÚP BÊ GẤU (màu da)

R1. Lên 8 mũi bính. Quay lại, bắt đầu từ chân bính thứ 2, 6x, 3x chung chân, móc sang bên đối diện, 5x, 1v = 16

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngR2. 1V, 5X, 3V, 5X, 2V = 22

R3. 1V, 9X, 1V, 11X = 24

R4-R7. 24X = 24

R8. 1A, 10X, 1A, 10X = 22

R9. 22X = 22

R10. 1A, 8X, 1A, 8X, 1A = 19

R11. 8X, 1A, 9X = 18

R12 .7X, 1A, 7X, 1A = 16

R13. 1A, 6X, 1A, 6X = 14

R14-R40. 14X = 14

R41. 5X, 1A, 5X, 1A = 12 Chốt len, chừa ra 1 đoạn len dài để khâu. Cắt sợi

CHÂN BÚP BÊ GẤU (màu trắng, màu đen, màu da)

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngBắt đầu bằng len màu trắng

R1. MR, 6X = 6

R2. 6V = 12

R3. (1X, 1V) *6 = 18

R4. (2X, 1V)* 6 = 24

R5. (3X, 1V)* 6 = 30

Đổi sang len màu đen. Cứ 2 hàng trắng, 2 hàng đen

R6-R12. 30X = 30

Móc phần gót chân theo hàng, tiến về phía trước và ngược lại.

R13. Lên 1 bính, 14X, quay lại = 14

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngR14. Lên 1 bính, bỏ qua 1 chân, 11X, 1A, quay lại

R15. Lên 1 bính, bỏ qua 1 chân, 9X, 1A, quay lại

R16. Lên 1 bính, bỏ qua 1 chân, 7X, 1A, quay lại

R17. Lên 1 bính, bỏ qua 1 chân, 5X, 1A, quay lại

R18. Lên 1 bính, bỏ qua 1 chân, 3X, 1A, quay lại

R19. Tiếp tục móc vòng tròn, 4X từ phía sau, 5X từ mép gót chân, 16X phía trước chân, 5X từ mép gót chân, kết thúc bằng mũi trượt = 30

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngR20. Lên 1 bính, 30X, kết thúc bằng mũi trượt

R21. Lên 1 bính, (3X, 1A)*6 (24)

R22-R24. Lên 1 bính, 24X, kết thúc bằng mũi trượt

R25. Lên 1 bính, 8X, 1A, 10X, 1A, 2X, kết thúc bằng mũi trượt = 22

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngR26. Lên 1 bính, 22X, kết thúc bằng mũi trượt

R27. Lên 1 bính, 7X, 1A, 9X, 1A, kết thúc bằng mũi trượt = 20

R28. Lên 1 bính, 20X, kết thúc bằng mũi trượt

R29. Lên 1 bính, 6X, 1dec, 8 sc, 1 dec, kết thúc bằng mũi trượt = 18

R30-R33. Lên 1 bính, 18X, kết thúc bằng mũi trượt

Đổi sang len màu da.

R34. Móc vào vòng sau của mũi (mũi BLO) 18X = 18

R35-R62. 18X = 18

R63. (1X, 1A)*6 = 12

R64. 2X, kết mũi. Chốt len, chừa ra 1 đoạn len dài để khâu

Tiếp tục móc hàng thứ 34.

R1. Móc vào vòng trước của mũi (mũi FLO). Lên 1 bính, 18X = 18 

R2. Lên 1 bính, 18X, kết thúc bằng mũi trượt. Chốt sợi

ÁO BÚP BÊ GẤU (màu xanh nhạt)

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngBắt đầu bằng len màu xanh nhạt

R1. Lên 46 mũi bính. Quay lại.

Bắt đầu móc vào mũi thứ 11, 36X, quay lại.

R2. Lên 1 mũi bính, (2X, 1V)*12, quay lại = 48

R3. Lên 1 mũi bính, 48X, quay lại

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngR4. Lên 1 mũi bính, 4X, 8 mũi bính, bỏ qua 12 chân k móc, 16X, 8 mũi bính, bỏ qua 12 chân k móc, 4X, quay lại

R5. Lên 1 mũi bính, 4X, 8X móc vào 8 chân bính, 16X, 8X móc vào 8 chân bính, 4X, quay lại = 40

R6. Lên 1 mũi bính, (4X, 1V)*8 , quay lại = 48

R7. Lên 1 mũi bính, 48X, quay lại

R8. Lên 1 mũi bính, 2X, 1V, (5X, 1V)*7, 3X, quay lại = 56

R9. Lên 1 mũi bính, 56X, quay lại

R10-R12. Lên 1 mũi bính, 56X, quay lại

R13. Lên 1 mũi bính, 56X, quay lại

R14-R29. Lên 1 mũi bính, 56X, quay lại

TAY ÁO BÚP BÊ (màu xanh nhạt, màu trắng)

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngR1. Đưa sợi len vào chân mũi, lên 1 mũi bính và bắt đầu móc 20X, kết thúc bằng mũi trượt = 20

R2. Lên 1 mũi bính, 20X, kết thúc bằng mũi trượt

R3. Lên 1 mũi bính, (4X, 1V)*4 = 24

R4-R6. Lên 1 mũi bính, 24X, kết thúc bằng mũi trượt

Đổi len sang màu trắng

R7. Lên 1 mũi bính, 24X, kết thúc bằng mũi trượt. Chốt sợi.

QUẦN YẾM BÚP BÊ GẤU (màu xanh đậm)

Chân quần (2 cái)

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngR1. Lên 36 mũi bính, nối lại thành vòng tròn.

R2-R13. Lên 1 mũi bính, 36X, kết thúc bằng mũi trượt. Cắt len

Làm tương tự với chân thứ 2 nhưng ở chân thứ 2, các bạn không cắt len mà ngoắc luôn sang mũi cuối cùng của chân thứ 1. Tiếp tục móc các mũi đơn vòng tròn xung quanh 2 chân. Ta được 36X +  36X = 72X

R2-R16. Lên 1 mũi bính, 72X, kết thúc bằng mũi trượt = 72

R17. Lên 1 mũi bính, (10X, 1A)*6, kết thúc bằng mũi trượt = 66

R18. Lên 1 mũi bính, 66 sc, kết thúc bằng mũi trượt

R19. Lên 1 mũi bính, 4X, 1A, (9X, 1A)*5, 5X, kết thúc bằng mũi trượt = 60. Chốt sợi.

Phần yếm trước:

Các bạn dùng ghim đánh dấu đếm 18 mũi đơn nằm chính giữa quần yếm (xem hình) 

R1. Đưa sợi qua 1 chân mũi, lên 1 mũi bính, 18X, quay lại.

R2-R10. Lên 1 mũi bính, 18X, quay lại

R11. Lên 1 mũi bính, bỏ qua 1 mũi không móc, 15X, 1A = 16

R12. Lên 1 mũi bính, bỏ qua 1 mũi không móc, 13X, 1A = 14

Dây đai (2 cái) 

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngĐánh dấu 2 điểm ở phần sau của quần để tạo dây đai.

Lên 40 mũi bính, quay lại.

Bắt đầu móc vào chân thứ 8, 33F, kết nối đoạn dây đai với 1 góc vuông của yếm trước. Làm tương tự với dây đai còn lại. Khâu thêm 2 chiếc cúc áo vào phần trước của yếm

GIÀY BÚP BÊ GẤU (màu đen, màu đỏ, màu trắng)

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngBắt đầu bằng len màu đen

R1. Lên 13 mũi bính. Quay lại.

Bắt đầu móc vào chân thứ 2, 1TV, 10T, 5T móc vào 1 chân, 10T, 3T móc vào 1 chân, kết thúc bằng mũi trượt = 30

R2. Lên 1 mũi bính, 2TV, 10T, 5TV, 20T, 3TV, kết thúc bằng mũi trượt = 40

R3. Lên 1 mũi bính, (1TV, 1T)*2, 10T, (1TV, 1T)*6, 10T, (1TV, 1T)*2, kết thúc bằng mũi trượt = 50

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngĐổi sang len màu đỏ

R4. Móc mũi BLO, lên 1 mũi bính, 50T, kết thúc bằng mũi trượt

R5-R8. Lên 1 mũi bính, 50X, kết thúc bằng mũi trượt

R9. Lên 1 mũi bính, 14X, 1T, (1T, 1TA)*7, 1T, 13X, kết thúc bằng mũi trượt = 43

R10. Lên 1 mũi bính, 13X, 1T, 1TA, 7FA, 1TA, 1T, 10X, kết thúc bằng mũi trượt = 34

R11. Lên 1 mũi bính, 13X, 1TA, 4FA, 1TA, 9X, kết thúc bằng mũi trượt = 28

Quai giày (2 cái):

Bắt đầu bằng len màu đỏ

R1. Lên 13 mũi bính. Quay lại. Bắt đầu móc vào chân thứ 2, 1TV, 10T, 5T móc vào 1 chân, 10T, 3T móc vào 1 chân, kết thúc bằng mũi trượt = 30

Đổi sang len màu trắng

R2. Lên 1 mũi bính, 15X, 1V, 13X, 1V, kết thúc bằng mũi trượt = 32. Chốt sợi

MŨ BÚP BÊ GẤU THEODORE

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngR1. MR, 8X

R2. 8V = 16

R3. (1X, 1V)*8 = 24

R4. (2X, 1V)*8 = 32

R5. (3X, 1V)*8 = 40

R6. (4X, 1V)*8 = 48

R7: 48X = 48

R8. (5X, 1V)*8 = 56

R9. 56X

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngR10. (6X, 1V)*8 = 64

R11. 64X = 64

R12. (7X, 1V)*8 = 72

R13. 72X = 72

R14. (8X, 1V)*8 = 80

R15-R16. 80X = 80

R17. (9X, 1V)*8 = 88

R18-R28. 88 X = 88 Chốt sợi.

Phần 2 bên che tai của mũ búp bê:

R1. Đưa sợi len vào chân mũi, lên 1 mũi bính, 3X móc vào 1 chân, quay lại

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngR2. Lên 1 mũi bính, 3V, kết dòng bằng mũi trượt nối với chân mũ, quay lại = 6

R3. Lên 1 mũi bính, (1X, 1V)*3, skip 1 sc, kết dòng bằng mũi trượt nối với chân mũ, quay lại = 9

R4. Ch1, (2 sc, 1 inc)*3, bỏ qua 1 mũi đơn, kết dòng bằng mũi trượt nối với chân mũ, quay lại = 12

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngR5. Ch1, (3 sc, 1 inc)*3, bỏ qua 1 mũi đơn, kết dòng bằng mũi trượt nối với chân mũ, quay lại = 15

R6. Ch1, (4 sc, 1 inc)*3, bỏ qua 1 mũi đơn, kết dòng bằng mũi trượt nối với chân mũ, quay lại = 18

Móc tương tự với phần che tai còn lại. Sau đó các bạn móc 2 hàng mũi đơn màu trắng và màu vàng chạy vòng tròn xung quanh viền mũ và phần che tai.

Các bạn gắn mắt giữa vòng tròn 18 và 19 của chart móc búp bê nhé. Khoảng cách giữa 2 mắt là 14 mũi

TAI MŨ BÚP BÊ (màu be)

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngR1. MR, 6X = 6

R2 . 6V = 12

R3. (1X,1V)*6 = 18

R4. (2X, 1V)*6 = 24

R5. 24X = 24

R6. (3X, 1V)*6 = 30

R7-R10. 30X

R11. (8X, 1A)*3 = 27 Chốt sợi.

MIỆNG MŨ BÚP BÊ (màu trắng) 

R1. Lên 5 mũi bính, quay lại.

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thươngBắt đầu móc vào chân thứ 2, 1V, 2X, 3X móc vào 1 chân, 3X, kết thúc bằng mũi trượt = 10

R2. Lên 1 mũi bính, 2V, 2X, 3V, 2X, 1V, kết thúc bằng mũi trượt = 16

R3. Lên 1 mũi bính, (1X, 1V)*2, 2X, (1X, 1V)*3, 3X, 1V, kết thúc bằng mũi trượt = 22

R4. Lên 1 mũi bính, 2X, 1V, 8X, 1V, 2X, 1V, 6X, 1V, kết thúc bằng mũi trượt = 26 Chốt sợi.

Khâu thêm phần mũi gấu màu nâu lên trên phần miệng gấu màu trắng. Dán thêm keo nến cho mắt thú trở nên chắc chắn hơn.

TÓC BÚP BÊ (màu nâu)

Phần này các bạn chỉ thêm tóc tại chỗ mái cho búp bê. Có thể đánh tơi sợi len ra tạo độ tự nhiên. Sau khi hoàn chỉnh phần mũ và tóc, các bạn nhồi 1 chút bông vào mũ rồi mới đội cho búp bê nhé. (Xem hình)

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thương

Thành phẩm: Để hoàn thiện 1 em búp bê gấu Theodore, các bạn cần làm rất nhiều các bộ phận, đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn. NoLi chúc các bạn sẽ thành công và sớm ra mắt thành quả của mình nhé!

Hướng dẫn móc búp bê gấu Theodore Doll cực kì dễ thương

Nhớ để lại cảm nhận của mình ở phần bình luận phía dưới nhé ! Thân.

(Đã xem 26.801 lần, 103 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Hướng dẫn móc trọn bộ búp bê và những người bạn củ... Hướng dẫn móc trọn bộ búp bê và những người bạn của Veronica Kay: Chú gấu yếm đỏ Hướng dẫn móc trọn bộ búp bê và những người bạn của Veronica Kay: Ch...
Chart móc bò sữa làm quà tặng sinh nhật cho bé gái... Chart móc bò sữa làm quà tặng sinh nhật cho bé gái Sắp sinh nhật con gái mà các mẹ chưa chọn được mẫu thú len móc nào ưng ý thì chart móc bò sữa là m...
Hướng dẫn móc trọn bộ búp bê và những người bạn củ... Hướng dẫn móc trọn bộ búp bê và những người bạn của Veronica Kay: Hươu vàng đáng yêu Hướng dẫn móc trọn bộ búp bê và những người bạn của Veronica Kay...
Bộ sưu tập siêu xe len móc của nhà thiết kế Caloca... Bộ sưu tập siêu xe len móc của nhà thiết kế CalocaCrochet Bộ sưu tập siêu xe len móc của nhà thiết kế CalocaCrochet Link Group: hội NoLi đan móc Li...
Học cách móc quần bikini cho bé yêu tự tin vui đùa... Học cách móc quần bikini cho bé yêu tự tin vui đùa sóng biển Trong bài viết này, các bạn sẽ được hướng dẫn móc bikini cho bé yêu, cụ thể là móc quần ...
Hướng dẫn móc búp bê hươu Amigurumi Zoe Doll... Hướng dẫn móc búp bê hươu Amigurumi Zoe Doll  Ở bài trước, NoLi đã dịch chart móc hươu Giraffe và nhận được sự ủng hộ của đông đảo chị em handmade. B...