Đón xuân Kỷ Hợi bằng chart móc len Heo May Mắn

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Len các màu: hồng đậm, hồng nhạt, đỏ, vàng, trắng

Len sợi: len Jeans YarnArt của Thổ Nhĩ Kỳ

Mua set len tại Shopee: Set Len Heo May Mắn

Ấn nút theo dõi NoLi Handmade Shop để được mua nguyên phụ liệu handmade với giá ưu đãi nhất nhé. ^^

Kí hiệu

MR: vòng tròn ma thuật, Rnd: Hàng

X: mũi móc đơn

V: tăng mũi

A: giảm mũi

FLO: móc vào vòng chỉ trước

BLO: móc vào vòng chỉ sau

Cách làm heo may mắn

Đón xuân Kỷ Hợi bằng chart móc len Heo May Mắn

A: Mẫu heo may mắn

I, Tay (làm 2 cái)

 

Bắt đầu len màu hồng đậm

Rnd 1 : MR, 6X (6)

Rnd 2 : 6V (12)

Rnd 3 : (1X, 1V)*6 (18)

Rnd 4 : (2X, 1V)*6  (24)

Rnd 5-6 : 24X (24)

Rnd 7: (2X, 1A)*6  (18)

Đổi sang len màu hồng nhạt

Rnd 8 : 18X (18)

Đổi sang len màu vàng

Rnd 9-10 : 18X (18)

Đổi sang len màu đỏ

Rnd 11 : 18X (18)

Đổi sang len màu vàng

Rnd 12 : 8X,2A,6X (16)

Đổi sang len màu đỏ

Rnd 13 : 16X (16)

Rnd 14 : 8X,2A,4X (14)

Rnd 15-16:14X (14)

Rnd17 :8X,2A,2X(12)

Rnd 18 :12X (12)

Rnd 19 : 6A (6),

Chốt sợi, cắt len

II, Chân (làm 2 cái)

Đón xuân Kỷ Hợi bằng chart móc len Heo May Mắn

Bắt đầu len màu hồng đậm

Rnd 1 : MR, 6X (6)

Rnd 2 : 6V (12)

Rnd 3 : (1X, 1V)*6  (18)

Rnd 4 : (2X, 1V)*6 (24)

Rnd 5 : (3X, 1V)*6 (30)

Rnd 6 : (4X, 1V)*6  (36)

Rnd 7-8 : 36X (36)

Rnd 9 : 9X, (1A,1X)*5,1A,10X(30)

Rnd 10 : 6X, (1A,1X)* 5, 1A,7X (24)

Rnd11 :24X (24)

Đổi sang len màu hồng nhạt

Rnd12 : (2X, 1A)*6  (18)

Rnd13-16:18X (18)

III, Thân và đầu heo may mắn

Đón xuân Kỷ Hợi bằng chart móc len Heo May Mắn

Móc chân 2 tương tự chân 1, không cắt len lên 4 bính nối chân 2 với chân 1, móc tiếp lên thân

Rnd1 : 18X (chân 1), 4X (4 bính), 18X (chân 2), 4X (4 bính) 44)

Rnd2 : 44X (44)

Rnd3 : (10X,1V)*4 (48)

Rnd4 : (15X,1V)*3 (51)

Rnd5 : (16X,1V)*3  (54)

Rnd6-15: 54X (54)

Rnd16 : (16X,1A)*3  (51)

Đổi sang len màu đỏ

Rnd17 :7X,1A,(15X,1A)*2, 8X(48)

Rnd18 :(BLO) (14X,1A)*3 (45)

Rnd19 :5X, 1A,(13X,1A)*2,8X(42)

Rnd20 :11X,1A,(1X,1A)*5,14X (36)

Rnd21 :36X (36)

Rnd22 : (4X,1A)*6 (30)

Rnd23-24:30X (30)

Rnd25 : (3X,1A)*6 (24)

Rnd26 :24X(24)

Gắn tay vào thân

Rnd27 :7X,6X (tay thứ nhất),12X,6X(tay thứ hai),5X (36)

Rnd28 :6X,1A,4X,1A,10X,1A,4X,1A,4X(32).

Rnd29 :(2X,1A)*8 (24)

Rnd30 : (1X,1A)*8 (16)

Đổi sang len màu vàng

Rnd31-32:16X(16)

Đổi sang len màu hồng nhạt

Rnd33 :(FLO )16V(32)

Rnd34 :1X,(2X,1V)*10,1X(42)

Rnd35 : (6X,1V)*6 (48)

Rnd36 :3X,1V,(7X,1V)*5,4X(54)

Rnd37 : (8X,1V)*6 (60)

Rnd38 : (11X,1V)*5  (65)

Rnd39-46: 65X(65)

Rnd47 :15X,(1X,1A)*5,18X,(1X,1A)*5,2X (55)

Rnd48-52:55X (55)

Rnd53 : (9X,1A)*5 (50)

Rnd54 : 1X,(4X,1A)*8,1X (42)

Rnd55 : (5X,1A)*6 (36)

Rnd56 :2X,1A,(4X,1A)*5,2X(30)

Rnd57 : (3X,1A)*6 (24)

Rnd58 :1X,1A,(2X,1A)*5,1X(18)

Rnd59 : (1X,1A)*6 (12)

Rnd60 :6A(6)

Chốt sợi, khép kín

Gắn sợi màu vàng tại hàng thứ 18: 48X (48)

IV, Đôi tai (2)- len hồng nhạt

Rnd1 : MR, 6X (6)

Rnd2 : (1X,1V)*3 (9)

Rnd3 : (2X,1V)*3 (12)

Rnd4 : (3X,1V)*3 (15)

Rnd5 : (4X,1V)*3  (18)

Rnd6 : (5X,1V)*3 (21)

Rnd7 : (6X,1V)*3  (24)

Rnd8 : (7X,1V)*3  (27)

Rnd9 : (8X,1V)*3  (30)

Rnd10-12:30X (30)

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để may

V, Mõm

Đón xuân Kỷ Hợi bằng chart móc len Heo May Mắn

Bắt đầu len màu hồng nhạt

Rnd1 : MR, 6X (6)

Rnd2 : (3X cùng chân,2X)*2 (10)

Rnd3 : (3X,2X)*2(16)

Rnd4 : (1X,1V)*3,2X, (1X,1V)*3,2X (22)

Đổi sang len màu hồng đậm

Rnd5 :22X (22)

Đổi sang len màu hồng nhạt

Rnd6 :(BLO)22X (22)

Rnd7-8 :22X (22)

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để may

VI, Đuôi- len màu hồng nhạt

Gắn sợi vào hàng 10, móc chuỗi 15 bính, quay lại móc vào chân thứ 2: 7V, (1X, 1V)*3, 1X, trượt mũi, Cắt len

Cách khâu ráp chú heo

Đón xuân Kỷ Hợi bằng chart móc len Heo May Mắn

 

 1. Khâu phần mõm heo vào giữa hàng 40-47 ở phần đầu, tạo 2 bên lỗ mũi
 2. Gắn mắt nhựa màu đen, 2 mắt cách nhau 7 ô móc. Dùng len màu trắng thêu phần con ngươi mắt, sợi đen thêu lông mày và lông mi.
 3. Khâu tai vào đầu
 4. Sử dụng sợi màu đỏ thêu miệng
 5. Sử dụng sợi màu vàng để thêu hoa văn trên áo (xem cách thêu trong hình)
 6. Mẫu rồng

Len các màu: đỏ, vàng, trắng, xanh

I, Đầu – len màu vàng

Đón xuân Kỷ Hợi bằng chart móc len Heo May Mắn

Rnd1 : MR, 6X (6)

Rnd2 : 6V (12)

Rnd3 : (1X,1V)*6 (18)

Rnd4-10 :18X (18)

Rnd11 : (2X,1V)*6 (24)

Rnd12 :6X, (1X,1V)*6,6X (30)

Rnd13 :6X, (2X,1V)*6,6X (36)

Rnd14-18:36X (36)

Rnd19 : (4X,1A)*6 (30)

Rnd20 : (3X,1A)*6  (24)

Rnd21 : (2X,1A)*6  (18)

Rnd22 : (1X,1A)*6  (12)

Rnd23 :6A (6)

Chốt sợi, cắt len

II, Miệng- Len màu đỏ

Rnd1 : MR, 6X (6)

Rnd2 : 6V(12)

Rnd3-18:12X (12)

Rnd19 :6A (6)

Chốt sợi, cắt len

III, Sừng (2) – len màu trắng

Phần 1

Rnd1 : MR, 4X(4)

Rnd2 :3X,1V(5)

Rnd3 :4X,1V(6)

Rnd4 :6X(6)

Rnd5-6 :1A,2X,1V,1X(6)

Rnd7-8 :6X(6)

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để may

Part2

Rnd1 : MR, 4X(4)

Rnd2 :3X,1V(5)

Rnd3 :5X(5)

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để may

Khâu phần 2-1 lại với nhau

IV, Tai (2) – len màu vàng

Rnd1 : MR, 4X (4)

Rnd2 : (1X,1V)*2 (6)

Rnd3 : (2X,1V)*2  (8)

Rnd4 : (3X,1V)*2 (10)

Rnd5 : (4X,1V)*2 (12)

Rnd6 :12X (12)

Rnd7 :6A (6)

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để may

V, Tóc

Phần 1 (2)- len màu đỏ

Rnd 1 : 14 bính ,quay lại móc vào chân thứ 2: 1 mũi trượt, (12 bính, quay lại móc vào chân thứ 2: {11 mũi trượt , trượt tiếp 1 mũi,1 mũi trượt)*6. Chốt sợi

Phần 2: Len màu xanh

Row 1 : 50 bính , quay lại móc vào chân thứ 2: 1 mũi trượt, (9 bính, quay lại móc vào chân thứ 2, 8 mũi trượt, trượt tiếp 1 mũi,1 mũi trượt)*8, (4 bính, quay lại móc chân thứ 2: 3 mũi trượt, trượt mũi tiếp,1 mũi trượtt)* 8, (9 bính, quay lại móc vào chân thứ 2, 8 mũi trượt, trượt tiếp 1 mũi,1 mũi trượt)*8. Chốt sợi.

Phần 3: Len màu xanh

Row 1 : 26 bính ,quay lại móc vào chân thứ 2,1 mũi trượt,[4 bính, quay lại móc vào chân thứ 2, 3 mũi trượt, trượt tiếp 1 mũi,1 mũi trượt)*12. Chốt sợi.

 1. Chiếc gậy – len màu trắng

Rnd1 : MR, 5X (5)

Rnd2-25 :5X(5)

Chèn dây kẽm

VII. Thân- len màu vàng

Đón xuân Kỷ Hợi bằng chart móc len Heo May Mắn

Rnd 1 :15 bính,quay lại móc vào chân thứ 2:14X, quay (14)

Rnd 2 : 1 bính,(FLO)14X, quay (14)

Rnd 3-4 : 1 bính,14X, quay (14)

Rnd 5 : 1 bính,(BLO)14X, quay (14)

Rnd 6 : 1 bính,1A,10X,1A, quay (12)

Rnd 7 : 1 bính,12X, quay (12)

Rnd 8 : 1 bính,(FLO)12X, quay (12)

Rnd 9 : 1 bính,1A,8X,1A, quay (10)

Rnd 10 : 1 bính,10X, quay (10)

Rnd 11 : 1 bính,(BLO)10X, quay (10)

Rnd 12-13: 1 bính,10X, quay (10)

Rnd 14 : 1 bính,(FLO)10X, quay (10)

Rnd 15-16: 1 bính,10X, quay (10)

Rnd 17 : 1 bính,(BLO)10X, quay (10)

Rnd 18-19: 1 bính,10X, quay (10)

Rnd 20 : 1 bính,(FLO)10X, quay (10)

Rnd 21-22: 1 bính,10X, quay (10)

Rnd 23 : 1 bính,(BLO)10X, quay (10)

Rnd 24-25: 1 bính,10X, quay (10)

Row 26 : 1 bính,(FLO)10X, quay (10)

Row 27-28: 1 bính,10X, quay (10)

Row 29 : 1 bính,(BLO)10X, quay (10)

Row 30 : 1 bính,1A,6X,1A, quay (8)

Row 31 : 1 bính,8X, quay (8)

Row 32 : 1 bính,(FLO)8X, quay (8)

Row 33-34: 1 bính,8X, quay (8)

Row 35 : 1 bính,(BLO)8X, quay (8)

Row 36-37: 1 bính,8X, quay (8)

Row 38 : 1 bính,(FLO)8X, quay (8)

Row 39 : 1 bính,1A,4X,1A, quay (6)

Row 40-42: 1 bính,6X, quay (6)

Row 43 : 1 bính,1A,2X,1A, quay (4)

Row 44 : 1 bính,4X, quay (4)

Row 45 : 1 bính,2A, quay (2)

Row 46 : 1 bính,2X(2),FO:

Gắn với sợi màu xanh vào các hàng móc mũi BLO, FLO, móc vào các vòng chỉ trước và vòng chỉ sau tại các hàng như sau

Row2 : 1 bính,1X, bỏ qua 1 mũi móc ,5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc,1X,[ bỏ qua 1 mũi móc, 5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc, 1X]*2, 1X. Chốt sợi

Row5 : 1 bính,1X, bỏ qua 1 mũi móc,5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc,1sc,[ bỏ qua 1 mũi móc,5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc, 1X]*2,1X. Chốt sợi

Row8 : 1 bính,1X, bỏ qua 1mũi móc,5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc ,1sc, bỏ qua 1 mũi móc,5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc, 1X, bỏ qua 1 mũi móc,5F cùng chân,1X. Chốt sợi

Row11b :1 bính,1X, bỏ qua 1 mũi móc,5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc,1X, bỏ qua 1 mũi móc,5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc,2X, Chốt sợi.

Row14b :1 bính,1X, bỏ qua 1 mũi móc,5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc,1X, bỏ qua 1 mũi móc,5F củng chân, bỏ qua 1 mũi móc,2X, Chốt sợi.

Row17b : 1 bính,1X, bỏ qua 1 mũi móc, 5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc ,1X, bỏ qua 1 mũi móc, 5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc,2X, Chốt sợi.

Row20b : 1 bính,1X, bỏ qua 1 mũi móc, 5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc,1X, bỏ qua 1 mũi móc, 5F cùng chân, bỏ qua 1 chân móc,2X, Chốt sợi.

Row23b : 1 bính,1X, bỏ qua 1 chân, 5F cùng chân, bỏ qua 1 chân,1X, bỏ qua 1 chân, 5F cùng chân, bỏ qua 1 chân,2X, Chốt sợi.

Row26b : 1 bính,1X, bỏ qua 1 mũi móc, 5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc,1X, bỏ qua 1 mũi móc, 5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc,2X, Chốt sợi.

Row29b : 1 bính,1X, bỏ qua 1 mũi móc, 5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc,1X, bỏ qua 1 mũi móc , 5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc,2X, Chốt sợi..

Row32b : 1 bính,1X, bỏ qua 1 mũi móc, 5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc,1X, bỏ qua 1 mũi móc, 5F cùng chân,1X, Chốt sợi.

Row35b : 1 bính,1X, bỏ qua 1 mũi móc, 5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc,1X, bỏ qua 1 mũi móc, 5F cùng chân,1X, Chốt sợi.

Row38b : 1 bính,1X, bỏ qua 1 mũi móc, 5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc,1X, bỏ qua 1 mũi móc, 5F cùng chân,1X, Chốt sợi.

Gắn sợi màu đỏ móc dọc theo 2 bên thân rồng

Lên 1 bính,1X, bỏ qua 1 mũi móc, 5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc,1X,[ bỏ qua 1 mũi móc, 5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc,1X]*10,[8 bính,quay lại móc chân thứ 2,7 mũi trượt, trượt tiếp 1 mũi]*3,[ bỏ qua 1 mũi móc, 5F cùng chân, bỏ qua 1 mũi móc,1X]*11,2X, Chốt sợi.

Khâu ráp như sau:

 1. Gập đôi phần miệng và khâu miệng dưới phần đầu (xem hình)
 2. Mắt gắn vào hàng 13-14 của đầu. Sử dụng sợi màu trắng thêu 1 phần mắt
 3. làm mí mắt, sử dụng sợi màu xanh, gắn sợi và móc 6X. Làm bên mí mắt thứ 2 tương tự
 4. Khâu phần tai và sừng lên phần đầu
 5. Thêu mũi len màu đỏ
 6. Để làm răng, sử dụng sợi màu trắng lên chuỗi 50 bính. Sau đó, dùng keo nến dán vào xung quanh miệng (xem hình)
 7. Khâu phần 1 của tóc vào đầu: từ tai đến miệng vào 2 bên (xem hình).
 8. Khâu phần 2 của tóc bắt đầu từ tai phải, dọc theo hàm dưới đến tai trái (xem hình).
 9. Khâu phần 3 của tóc dọc theo hàm trên (xem hình)
 10. Sử dụng sợi màu xanh để thêu 3 hàng mũi (xem hình)
 11. Gắn gậy vào đầu
 12. Gắn các chốt ở phía sau phần đầu và thân (xem hình).
 13. Các bạn sử dụng 2 phần dây màu đỏ gắn chúng vào mũi rồng (xem hình)

Đón xuân Kỷ Hợi bằng chart móc len Heo May Mắn

Hoàn thiện sản phẩm:

Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại group: hội NoLi đan móc

Đừng quên theo dõi Fanpage để cập nhật xu hướng mới: NoLi Handmade

Mọi thắc mắc xin liên hệ Admin: Mai Khánh Linh nhé!

Chúc các bạn thành công!

(Đã xem 1.206 lần, 1 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Tự làm thú bông cho con yêu từ chart móc len chú c... Tự làm thú bông cho con yêu từ chart móc len chú cừu Sleepy Lambie  Như đã hứa, NoLi sẽ dịch tặng các bạn chart móc len chú cừu Sleepy Lambie làm quà...
Móc mẫu thỏ Peaches siêu xinh Móc mẫu thỏ Peaches siêu xinh Nguyên liệu cần chuẩn bị Len sợi: len YarnArt Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: be, cam Kim móc: 2,5mm Phụ liệu: ...
Hướng dẫn móc con cú bằng len sợi – Món quà ... Hướng dẫn móc con cú bằng len sợi - Món quà vô cùng độc đáo Hôm nay, noli.vn sẽ hướng dẫn móc con cú cho các bạn yêu thích sản phẩm handmade, đặc biệ...
Móc chú hươu cao cổ buộc rèm  Móc chú hươu cao cổ buộc rèm  Nguyên liệu cần chuẩn bị Len sợi: Len Jeans của Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: vàng, nâu Kim móc: 2,5mm Phụ liệu: kim khâu len...
Bé heo ong chăm chỉ và những người bạn Bé heo ong chăm chỉ và những người bạn Cảm ơn bạn Ngọc Uyên đã tặng Hội NoLi đan móc những chart heo xinh nhé. Mình sẽ up dần lên web. tiếp đến sẽ là...
Chart móc chú ếch xanh trong bộ phim hoạt hình nổi... Chart móc chú ếch xanh trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Freddy the Frog Chú ếch xanh trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Freddy the Frog là một hình ả...