Chart móc ông già Noel

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Len sợi: len YarnArt Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ

Màu sắc: đỏ, trắng, đen, vàng

Kim móc: số  2.5mm

Phụ liệu: Bông hạt nhồi thú, kim khâu len, kéo cắt len, mắt thú, ghim định vị, vải dạ màu trắng

NoLi có bán tất cả các loại len sợi và nguyên phụ liệu làm thú bông handmade. Các bạn mua hàng ủng hộ chúng mình nhé! Để chúng mình có thêm thu nhập trang trải chi phí website, dịch chart và chia sẻ thật nhiều kiến thức bổ ích tặng các bạn :))

Hỗ trợ mua hàng nhanh trên các sàn:

Shopee: NoLi Handmade Shop

Lazada: NoLi Handmade

Sendo: NoLi Handmade

Hotline: 0988979251 (zalo)

Kí hiệu

MR: vòng tròn ma thuật

X: mũi đơn, T: mũi nửa kép

V: tăng mũi

A: giảm mũi

BLO: móc vào vòng chỉ sau

FLO: móc vào vòng chỉ trước

Cách làm

I, Chân (2)

Bắt đầu với len màu đen

Lên chuỗi 8 bính

Hàng 1: quay lại móc vào chân thứ 2: 6X , 3X cùng chân, móc bên đối diện 5X, 1V (16)

Hàng 2:  1V, 5X, 3V, 5X, 2V (22)

Hàng 3: 1X, 1V, 6X, 1V, (1X, 1V)*2, 6X, 1V, 1X, 1V  (28)

Hàng 4: 2X, 1V, 7X, 1V, (2X, 1V)*2,7X, 1V, 2X, 1V (34) 

Hàng 5- 7: 34X (34)

Hàng 8: 8X, (1A, 1X)*5, 1A, 9X,  (28)

Hàng 9: 1A, 5X, 6A, 5X, 1A, 2X (20)

Hàng 10: 7X, 1A, 1X, 1A, 8X (18)

Hàng 11 & 12: 18X (18)

Hàng 13: 4X, 1V, 8X, 1V, 4X (20)

Hàng 14 & 15: 20X (20)

Hàng 16: 3X, 1V, 9X, 1V, 5X (22)

Đổi sang len màu trắng

Hàng 17: 22X (22)

Đổi sang len màu đỏ

Hàng 18: BLO: 5X, 1V, 10X, 1V, 5X (24)

Hàng 19: (5X, 1V)*4 (28)

Hàng 20: (6X, 1V)*4 (32)

Hàng 21: (7X, 1V)*4 (46)

Hàng 22: (8X, 1V)*4 (40)

Hàng 23: (9X, 1V)*4 (44)

Móc chân thứ 2 tương tự chân thứ nhất nhưng không cắt len, nối chân thứ 2 với chân thứ nhất

II, Thân

Đổi sang len màu đỏ

Hàng 1: (10X, 1V, 22X chân thứ nhất), (22X, 1V, 21X chân thứ 2), (11X chân thứ nhất) (90)

Hàng 2 & 4: 90X (90)

Hàng 5: 33X, 1A, 43X, 1A, 10X (88)

Hàng 6: (20X, 1A)*4  (84)

Hàng 7- 9: 84X (84)

Hàng 10: (12X, 1A)*6 (78)

Hàng 11 & 12: 78X (78)

Đổi sang len màu đen

Hàng 13: BLO: 78X (78)

Hàng 14: 78X (78)

Hàng 15: (11X, 1A)*6 (72)

Hàng 16 &17: 72X (72)

Đổi sang len màu đỏ

Hàng 18: 72X (72)

Hàng 19: (10X, 1A)*6 (66)

Hàng 20 to 22: 66X (66)

Hàng 23: (9X, 1A)*6 (60)

Hàng 24 & 25: 60X (60)

Hàng 26: (8X, 1A)*6 (54)

Hàng 27 & 28: 54X (54)

Hàng 29: (7X, 1A)*6 (48)

Hàng 30 & 31: 48X (48)

Hàng 32: (6X, 1A)*6 (42)

Hàng 33 & 34: 42X (42)

Hàng 35: (5X, 1A)*6 (36)

Hàng 36: 36X (36)

Hàng 37: (4X, 1A)*6 (30)

Hàng 38: (3X, 1A)*6 (24)

Hàng 39: (2X, 1A)*6 (18)

Hàng 40 & 41: 18X (18)

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

III, Áo- len màu đỏ

Quay ngược phần thân lại, tìm mũi cuối cùng ở hàng 13, móc mũi FLO

Hàng 1: (12X, 1V)*6 (84)

Hàng 2 & 3: 84X (84)

Hàng 4: (13X, 1V)* (90)

Hàng 5: 90X (90)

Đổi sang len màu trắng

Hàng 6 & 7: 90X (90)

Hàng 8: móc 90 mũi đơn ngược

IV, Phần quần- len màu trắng

Hàng 1: Quay ngược phần chân lại, tìm mũi cuối cùng ở hàng 18, móc mũi FLO: (3X, 1V)*5, 2X (27)

Hàng 2: 27X (27)

V, Thắt lưng- màu vàng

Hàng 1: 22 bính, nối thành vòng tròn

Hàng 2: 3X, 3X cùng chân, 3X, 3X cùng chân, 5X, 3X cùng chân, 3X, 3X cùng chân, 2X (28)

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

VI, Ngón tay cái

Hàng 1: MR, 6X (6)

Hàng 2: (1V, 2X)  – twice (8)

Hàng 3 & 4: 8X (8)

VII, Bàn tay

+ Bàn tay phải

6 bính

Hàng 1: quay lại móc 3X vào chân thứ 2, 3X, 3X cùng chân, móc bên đối diện, 3X (12)

Hàng 2: (3V, 3X)*2 (18)

Hàng 3: [(1X, 1V)*3, 3X]*2 (24)

Hàng 4-7: 24X (24)

Hàng 8: 4X, 1A, 10X, 1A, 6X (22)

Hàng 9: 1X, móc 3X từ bàn tay và ngón tay cái (tổng cộng là 4 mũi), 18X (22)

Hàng 10: 1X, (5X từ ngón tay cái), 18X (24)

Hàng 11: (2X, 1A)*6 (18)

Hàng 12: (1X, 1A)*6 (12)

Hàng 13 & 14: 12X (12)

Hàng 15: BLO: (3X, 1V)*3 (15)

Hàng 16: 15X (15)

Hàng 17: (4X, 1V)*3 (18)

Hàng 18: 18X (18)

Hàng 19: (5X, 1V)*3 (21)

Hàng 20: 21X (21)

Hàng 21: (6X, 1V)*3 (24)

Hàng 22 & 30: 24X (24)

Hàng 31: (4X, 1A)*4 (20)

Hàng 32: 20X (20)

Hàng 33: (2X, 1A)*5 (15)

Hàng 34: (2X, 1A)*5 (10)

Hàng 35: 5A (5)

Chốt sợi

+ Bàn tay trái

6 bính

Hàng 1: : quay lại móc 3X vào chân thứ 2, 3X, 3X cùng chân, móc bên đối diện, 3X (12)

Hàng 2: (3V, 3X)*2 (18)

Hàng 3: [(1X, 1V)*3, 3X]*2 (24)

Hàng 4 to 7: 24X (24)

Hàng 8: 4X, 1A, 10X, 1A, 6X (22)

Hàng 9: 17X, móc 3X từ bàn tay và ngón tay cái (tổng cộng là 4 mũi), 2X (22)

Hàng 10: 17X, (5X từ ngón tay cái), 2X (24)

Hàng 11: (2X, 1A)*6 (18)

Hàng 12: (1X, 1A)*6 (12)

Hàng 13 & 14: 12X (12)

Hàng 15: BLO: (3X, 1V)*3 (15)

Hàng 16: 15X (15)

Hàng 17: (4X, 1V)*3 (18)

Hàng 18: 18X (18)

Hàng 19: (5X, 1V)*3 (21)

Hàng 20: 21X (21)

Hàng 21: (6X, 1V)*3 (24)

Hàng 22-30: 24X (24)

Hàng 31: (4X, 1A)*4 (20)

Hàng 32: 20X (20)

Hàng 33: (2X, 1A)*5 (15)

Hàng 34: (2X, 1A)*5 (10)

Hàng 35: 5A (5)

Chốt sợi, cắt len

VIII, Tay áo- len màu trắng

Hàng 1: tại hàng 15. Móc FLO: (3X, 1V)*3 (15)

Hàng 2: 15X(15)

IX, Đầu- len màu da

Hàng 1: MR, 6X (6)

Hàng 2: 6V (12) 

Hàng 3: (1X, 1V)*6 (18)

Hàng 4: (2X, 1V)*6 (24)

Hàng 5: (3X, 1V)*6 (30)

Hàng 6: (4X, 1V)*6 (36)

Hàng 7: (5X, 1V)*6 (42)

Hàng 8: (6X, 1V)*6 (48)

Hàng 9: (7X, 1V)*6 (54)

Hàng 10: (8X, 1V)*6 (60)

Hàng 11: (9X, 1V)*6 (66)

Hàng 12: (10X, 1V)*6 (72)

Hàng 13- 27: 72X (72)

Gắn mắt vào hàng 18 và 19 , 2 mắt cách nhau 7 ô móc

Hàng 28: (10X, 1A)*6 (66)

Hàng 29: (9X, 1A)*6 (60)

Hàng 30: (8X, 1A)*6 (54)

Hàng 31: (7X, 1A)*6 (48)

Hàng 32: (6X, 1A)*6 (42)

Hàng 33: (5X, 1A)*6 (36)

Hàng 34: (4X, 1A)*6 (30)

Hàng 35: (3X, 1A)*6 (24)

Hàng 36: (2X, 1A)*6 (18)

Hàng 37: (1X, 1A)*6 (12)

Hàng 38: 6A (6 )

Chốt sợi, khép kín

X, Đôi tai- màu da

Hàng 1: MR, 6X (6)

Hàng 2: 6V (12) 

Hàng 3: (5X, 1V)*2 (14)

Hàng 4: 14X (14)

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len khâu vào đầu

XI, Râu (5)- len màu trắng

Hàng 1: MR, 6X (6)

Hàng 2: 6V (12) 

Hàng 3: (1X, 1V)*6 (18)

Hàng 4: (2X, 1V)*6 (24)

Hàng 5: (3X, 1V)*6 (30)

Các bạn móc 5 phần. Móc các bộ phận lại với nhau như sau:

Hàng 6: (15X- phần 1), (15X-phần 2), (15X-phần 3), (15X-phần 4), (30X -phần 5), (15X-phần 4), (15X-phần 3), (15X-phần 2), (15X- phần 1) (150)

Hàng 7: (13X, 1A)*10 (140)

Hàng 8: (12X, 1A)*10 (130)

Hàng 9: (11X, 1A)*10 (120)

Hàng 10: (10X, 1A)*10 (110)

Hàng 11: (9X, 1A)*10 (100)

Hàng 12: (8X, 1A)*10 (90)

Hàng 13: (7X, 1A)*10 (80)

Hàng 14: (6X, 1A)*10 (70)

Hàng 15: (5X, 1A)*10 (60)

Hàng 16: (9X, 1A)*6 (60X)

Hàng 17: (8X, 1A)*6 (54X)

Hàng 18: (7X, 1A)*6 (48)

Hàng 19: (6X, 1A)*6 (42)

Hàng 20: (5X, 1A)*6 (36X)

Hàng 21: (4X, 1A)*6 (30X)

Hàng 22: (3X, 1A)*6 (24X)

Hàng 23: (2X, 1A)*6 (18)

Hàng 24: (1X, 1A)*6 (12)

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len khâu phần râu

XII, Ria- len màu trắng

Hàng 1: MR, 4X. (4) 

Hàng 2: (1X, 1V)*2 (6)

Hàng 3: 6X (6)

Hàng 4: (2X, 1V)*2 (8)

Hàng 5: (3X, 1V)*2 (10)

Hàng 6: 2V, 8X (12)

Hàng 7: 12X (12)

Hàng 8: 1X, 2V, 9X (14)

Hàng 9 & 10: 14X (14)

Hàng 11: 2X, 2A, 8X (12)

Hàng 12: 1X, 2A , 7X (10)

Hàng 13: 5A (5)

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len khâu phần ria

XIII, Mũi- len màu da

Hàng 1: MR, 6X (6)

Hàng 2: 6V  (12) 

Hàng 3 & 5: 12X (12)

Hàng 6: 6A (6)

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len khâu

XIV, Mũ

Bắt đầu len màu trắng

Hàng 1: MR, 6X (6)

Hàng 2: 6V (12) 

Hàng 3: (1X, 1V)*6 (18)

Hàng 4: 18X (18)

Hàng 5: (2X, 1V)*6 (24)

Hàng 6 & 7: 24X (24)

Hàng 8: (2X, 1A)*6 (18)

Hàng 9: 18X (18)

Hàng 10: (1X, 1A)*6 (12)

Hàng 11: 6A (6)

Đổi sang len màu đỏ

Hàng 12: 6X (6)

Hàng 13: (2X, 1V)*2 (8)

Hàng 14: (1X, 1V)*4 (12)

Hàng 15: 12X(12)

Hàng 16: (2X, 1V)*4 (16)

Hàng 17: 16X (16)

Hàng 18: (3X, 1V)*4 (20)

Hàng 19: 20X (20)

Hàng 20: (4X, 1V)*4 (24)

Hàng 21: 24X (24)

Hàng 22: (5X, 1V)*4 (28)

Hàng 23: 28X (28)

Hàng 24: (6X, 1V)*4 (32)

Hàng 25: 32X (32)

Hàng 26: (7X, 1V)*4 (36)

Hàng 27: 36X (36)

Hàng 28: (8X, 1V)*4 (40)

Hàng 29: 40X (40)

Hàng 30: (9X, 1V)*4 (44) –

Hàng 31: 44X (44)

Hàng 32: (10X, 1V)*4 (48)

Hàng 33: 48X (48)

Hàng 34: (11X, 1V)*4 (52)

Hàng 35: 52X (52)

Hàng 36: (12X, 1V)*4 (56)

Hàng 37: 56X (56)

Hàng 38: (13X, 1V)*4 (60)

Hàng 39: 60X (60)

Hàng 40: (9X, 1V)*6 (66)

Hàng 41: 66X (66)

Hàng 42: (10X, 1V)*6 (72)

Hàng 43: 72X (72)

Hàng 44: (11X, 1V)*6 (78)

Hàng 45: 78X (78)

Hàng 46: (12X, 1V)*6 (84)

Hàng 47 & 48: 84X (84)

Đổi sang len màu trắng

Hàng 49 to 51: 84X (84)

Hàng 52: móc mũi đơn ngược

XV, Bao tải đựng quà- len màu xanh

27 bính

Hàng 1: quay lại móc vào chân thứ 3: 3T, 23T, 3T cùng chân, móc phía bên đối diện: 23T (52)

Hàng 2-30:  52T

Hàng 31: móc mũi đơn ngược

Dây buộc- len màu vàng: 150 bính

Hoàn thiện sản phẩm

Chart móc ông già Noel

Các bạn nhồi bông và khâu ráp các bộ phận để hoàn thành ông gia noel nhé!

Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại group: hội NoLi đan móc

Đừng quên theo dõi Fanpage để cập nhật xu hướng mới: Mai Khánh Linh

Mọi thắc mắc liên hệ Admin: Mai Khánh Linh nhé!

Chúc các bạn thành công!

(Đã xem 536 lần, 1 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Hướng dẫn móc mẫu chồn Murry của nhà TK Picapau ... Hướng dẫn móc mẫu chồn Murry của nhà TK Picapau  Xin chào các bạn, ở bài viết lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc mẫu chồn Murry. Thân hình chú ch...
Móc mẫu búp bê túi khung dễ thương cho bé gái... Móc mẫu búp bê túi khung dễ thương cho bé gái Mẫu 2: Mẫu búp bê mặc váy xanh, hồng có băng đô cài đầu Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len YarnAr...
Hướng dẫn móc gấu ngủ Mimo Hướng dẫn móc gấu ngủ Mimo Xin chào các bạn, ở bài viết lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc gấu ngủ Mimo. Thân hình chú gấu ngủ Mimo nhỏ nhắn, xin...
Học cách móc túi khung 5cm làm móc khóa treo xe má... Học cách móc túi khung 5cm làm móc khóa treo xe máy tiện lợi của tác giả Thanh Thiện Nguồn sưu tầm: Tác giả Thanh Thiện Nguyên liệu cần chuẩn bị: L...
HƯỚNG DẪN CÁCH MÓC CHIẾC LỤC LẠC CẦM TAY CHO BÉ YÊ... Hướng dẫn cách móc chiếc lục lạc cầm tay cho bé yêu hình con cừu Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len YarnArt Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc:...
Hướng dẫn móc chú thỏ trắng của tác giả Orange Ami... Hướng dẫn móc chú thỏ trắng của tác giả Orange Amigurumi Hello cả nhà! Sau đây Noli tiếp tục gửi đến các bạn 1 mẫu móc dễ thương trong bộ sưu tập của...