Chart móc gấu noel và siêu nhân

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Len sợi: len YarnArt Jeans của Thổ Nhĩ Kỳ

Len các màu: vàng nâu,  đen, đỏ, vàng , hồng, vàng, xanh (gấu siêu nhân)

Kim móc: 2.5mm

Phụ liệu: Bông hạt nhồi thú, kim khâu len, kéo cắt len, mắt thú …

NoLi có bán tất cả các loại len sợi và nguyên phụ liệu làm thú bông handmade. Các bạn mua hàng ủng hộ chúng mình nhé! Để chúng mình có thêm thu nhập trang trải chi phí website, dịch chart và chia sẻ thật nhiều kiến thức bổ ích tặng các bạn :))

Hỗ trợ mua hàng nhanh trên các sàn:

Shopee: NoLi Handmade Shop

Lazada: NoLi Handmade

Sendo: NoLi Handmade

Hotline: 0988979251 (zalo)

Kí hiệu

MR: vòng tròn ma thuật

Rnd: Hàng

X: mũi đơn

V: tăng mũi

A: giảm mũi

W: 3 mũi đơn cùng chân

FLO: móc vào vòng chỉ trước

Cách làm

Chart móc gấu noel và siêu nhân

I, Tay (2)- len màu vàng nâu

Rnd 1:  MR, 6X                                 [ 6]

Rnd 2:  6V                                       [12]

Rnd 3:  (X, V)*6                               [18]

Rnd 4:  (X, V, X)*6                          [24]

Rnd 5-9:  24X                                  [24]

Rnd 10: 9X, A, 2X, A, 9X                [22]

Rnd 11: 22X                                    [22]

Rnd 12: 5X, A, 8X, A, 5X                [20]

Rnd 13: 2X, A, 5X, 2V, 5X, A, 2X  [20]

Rnd 14: 20X                                    [20]

Rnd 15: X, A, 14X, A, X               [18]

Rnd 16: 18X                                    [18]

Rnd 17: X, A, 12X, A, X               [16]

Rnd 18: (3X, 1A, 3X)*2                   [14]

Rnd 19: (5X, A)*2                            [12]

Rnd 20: 6A                                    [ 6]

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

II, Chân (2)- len màu vàng nâu

Rnd 1: 6X                                [ 6]

Rnd 2: 6V                              [12]

Rnd 3: (X, V)*6                      [18]

Rnd 4: (X, V, X)*6                 [24]

Rnd 5: (3X, V)*6                    [30]

Rnd 6: (2X, V, 2X)*6              [36]

Rnd 7: 36X                            [36]

Rnd 8-10: 36X                        [36]

Rnd 11: (5X, A, 5X)*3           [33]

Rnd 12: 12X, (X, A)*3, 12X  [30]

Rnd 13: 30X                          [30]

Rnd 14: 2X, A, 22X, A, 2X      [28]

Rnd 15: 6X, A, 12X, A, 6X    [26]

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

III, Đầu và thân

Chart móc gấu noel và siêu nhân

Bắt đầu len màu vàng nâu

Rnd l: MR, 6X                      [ 6]    

Rnd 2: 6V                              [12]    

Rnd 3: (X, V)*6                   [18]     

Rnd 4: (X, V, X)*6                [24]     

Rnd 5: (3X, V)*6                   [30]     

Rnd 6: (2X, V, 2X)*6            [36]     

Rnd 7: (5X, V)*6                  [42]     

Rnd 8: (3X, V, 3X)*6              [48]     

Rnd 9: (7X, V)*6                    [54]  

Rnd 10: (4X, V, 4X)*6            [60]     

Rnd 11: (7X, V, 7X)*4            [64]     

Rnd 12: (15X, V)*4                [68] 

Rnd 13: (8X, V, 8X)*4            [72]    

Rnd 14: 72X*4                        [72]     

Rnd 15: (17X, V)*4                 [76]     

Rnd l6:  76X                             [76]    

Rnd 17: (9X, V, 9X)*4            [80]     

Rnd 18: 80X                           [80]    

Rnd 19: (19X, V)*4               [84]     

Rnd 20-31: 84X                     [84]  

Rnd 32: (19X, A)*4               [80]     

Rnd 33: (4X, A, 4X)*8          [72]  

Rnd 34: (7X, A)*8                [64]     

Rnd 35: (3X, A, 3X)*8         [56]     

Rnd 36: (5X, A)*8                [48]  

Rnd 37: (2X, A, 2X)*8         [40]     

Rnd 38: (3X, A)*8                [32]     

Rnd 39: (X, A, X)*8             [24]

Đổi sang len màu đỏ

Rnd 40: FLO, (X, V, X)*8 [32]

Rnd 4l: 32X                     [32]

Rnd 42: (7X, V)*4           [36]

Rnd 43: 36X                    [36]

Rnd 44: (4X, V, 4X)*4      [40]

Rnd 45: 40X                     [40]

Rnd 46: (9X, V)*4           [44]

Rnd 47: (5X, V, 5X)*34    [48]

Rnd 48: (7X, V)*6         [54]

Rnd 49: (4X, V, 4X)*6  [60]

Rnd 50: (9X, V)*6         [66]

Rnd 51: 66X                   [66]

Đổi sang len màu đen

Rnd 52: 66X                   [66]

Rnd 53-54: 66X             [66]

Đổi sang len màu đỏ

Rnd 55:  66X                 [66]

Rnd 56: 66X                 [66]     

Rnd 57:  (9X, A)*6       [60]

Rnd 58: (4X, A, 4X)*6  [54]

Rnd 59: (7X, A)*6           [48]

Rnd 60: (3X, A, 3X)*6     [42]

Rnd 61: (5X, A)*6          [36]

Rnd 62: (2X, A, 2X)*6    [30]

Rnd 63: (3X, A)*6         [24]

Rnd 64: (X, A, X)*6      [18]

Rnd 65: (X, A)*6          [12]

Rnd 66: 6A                    [ 6]

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

IV, Tai (2)- len vàng nâu

Rnd 1:  MR, 6X            [ 6]

Rnd 2:  6V                    [12]

Rnd 3:  (X, V)*6          [18]

Rnd 4:  (X, V, X)*6       [24]

Rnd 5:  (3X, V)*6        [301

Rnd 6-10: 30X             [30]

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

V, Tai trong  (2)- len màu hồng

Rnd l:   2 bính, W, quay                               [3]

Rnd 2:  3V, 1 bính, quay                             [ 6]

Rnd 3:  (X, V)*3, 1 bính, quay                   [ 9]

Rnd 4:  (X, V, X)*3. 1 bính, quay                [12]

Rnd 5:  (3X, V)*3, 1 bính quay                   [15]

Rnd 6:  V, X, V, (4X, V)*2, X, W, 9X dọc theo cạnh dưới

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

VI, Mõm- nâu

Chart móc gấu noel và siêu nhân

 

Rnd 1: 7 bính quay lại móc vào chân thứ 2: V, 4X, W, móc bên đối diện:5X  [l4]

Rnd 2:  2V, 4X, 3V, 4X, V                                              [20]

Rnd 3:  2X, V, 2X, 2V, 2X, V, 2X, V, 6X, V                    [26]

Rnd 4:  2X, V, 3X, V, 2X, V, 3X, V, 3X, V, 6X, V, X           [32]

Rnd 5:  X, V, 3X, V, 8X, V, 3X, V, 3X, V, 6X, V, 2X          [38]

Rnd 6:   5X, V, 3X, V, 4X, V, 3X, V, 7X,V, 8X, V, 2X.          [44]

Rnd 7:   44X                                                                     [44]

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

VII, Đuôi – len màu nâu

Rnd 1:  MR, 6X             [ 6]    

Rnd 2:  6V                    [12]     

Rnd 3:  (X, V)*6           [18]    

Rnd 4: (X, V, X)*6       [24]   

Rnd 5:  (3X, V)*6         [30]    

Rnd 6-7:  30X               [30]     

Rnd 8: (3X, A)*6          [24]

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

VIII, Nơ

Chart móc gấu noel và siêu nhân

 + Phần 1 (2)- len màu đỏ

Rnd l:   5 bính, quay lại móc vào chân thứ 2: V, 2X,W, móc bên đối diện: 3X. [10]

Rnd 2:  X, V, 2X, V, X, V, 2X, V               [14]

Rnd 3:  X, V, 4X, V, X, V, 4X, V              [18]

Rnd 4:  2X, V, 4X, V, 3X, V, 4X, V, X     [22]

Rnd 5:  3X, V, 4X, V, 5X, V, 4X, V, 2X        [26]

Rnd 6-10: 26X.                                         [26]

Rnd 11: 3X, A, 4X, A, 5X, A, 4X, A, 2X       [22]

Rnd 12: 22X                                             [22]

Rnd 13: 2X, A, 4X, A, 3X, A, 4X, A, X.  [18]

Rnd 14: 18X                                             [18]

Rnd 15: (2X, A, 2X)*3                            [15]

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

+ Phần 2- len màu đỏ

 Rnd l:   6 bính quay lại móc vào chân thứ 2: V, 3X, W, móc bên đối diện:4X [12]

Rnd 2: 2V, 3X, 3V, 3X, V       [18]

Rnd 3-8: 18X                           [18]

Rnd 9: 2A, 3X, 3A. 3X, A       [12]

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

Khâu  ráp, trang trí sản phẩm

Chart móc gấu noel và siêu nhân

Trang trí phần mặt

1, Đánh dấu điểm A / B / C / D / E / F như hình hướng dẫn

2, Phần mắt: Dùng kim khâu len tạo độ lõm cho phần mắt (mắt ở vị trí hàng 22-25)

3, Khâu phầm mõm vào mặt, gắn mũi, thêu sợi đen phần miệng và lông mày, sợi màu trắng mí mắt dưới

4, Khâu tai giữa Rnd 7 và 18 vào đầu

Ráp các bộ phận

– Nhồi bông và khâu phần chân vào thân

– Khâu cánh tay ở hai thân

– Phần đuôi vào phía sau thân, giữa Rnd 53 và 59

– Gắn 2 cúc màu xanh vào phía trước thân tạo cúc áo

– Thêu sợi màu vàng làm đai áo

Với mẫu siêu nhân Gấu

 Tại hàng 40-51 phần thân: Đổi sang sợi màu xanh

52-54: Đổi sang sợi màu

Rnd 1-6 của chân: đổi sợi len màu đỏ

  1. Lông mày siêu nhân Gấu thêu cao hơn một vòng so với gấu Giáng sinh.

      3.Vẽ hoặc thêu hình biểu tượng siêu nhân, gắn vào phần thân

Hoàn thiên sản phẩm

CHART MÓC GẤU NOEL & SIÊU NHÂN

Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại group: hội NoLi đan móc

Đừng quên theo dõi Fanpage để cập nhật xu hướng mới: Mai Khánh Linh

Mọi thắc mắc liên hệ Admin: Mai Khánh Linh nhé!

Vậy là các bạn đã hoàn thành xong mẫu gấu noel và siêu nhân rồi. NoLi chúc các bạn thành công và sớm khoe thành quả của mình nhé.

(Đã xem 365 lần, 1 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Móc mẫu bé mèo trắng Sunny Angora của Zipzipdreams... Móc mẫu bé mèo trắng Sunny Angora của tác giả Zipzipdreams các bạn có thấy bé mèo trắng Sunny Angora của tác giả Zipzipdreams này thật là đấng yêu ph...
Hướng dẫn móc ví cá voi cho bé yêu đi chơi tết... Hướng dẫn móc ví cá voi cho bé yêu đi chơi tết Nguyên liệu cần chuẩn bị Len sợi: Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kì Màu sắc: màu xanh mã 33, màu trắng mã 0...
Tự tay móc chiếc đàn guitar bằng len sợi mà ai cũn... Tự tay móc chiếc đàn guitar bằng len sợi mà ai cũng thích Tự tay móc chiếc đàn guitar bằng len sợi ai cũng thích. NoLi sẽ hướng dẫn các bạn móc 1 chi...
Bộ sưu tập amigurumi len móc của nhà thiết kế Lill... Bộ sưu tập amigurumi len móc của nhà thiết kế Lilleliis Bộ sưu tập amigurumi len móc của nhà thiết kế Lilleliis Link Group: hội NoLi đan móc Link F...
Hướng dẫn chart móc chú hươu cao cổ bằng len sặc s... Hướng dẫn chart móc chú hươu cao cổ bằng len sặc sỡ màu sắc NoLi dịch chart móc chú hươu cao cổ tặng bạn Hà Nguyễn nhé. Chúc bạn một ngày đầu tuần là...
Hướng dẫn móc mẫu cú dễ thương Hướng dẫn móc mẫu cú dễ thương Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len YarnArt Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc:  xám nhạt, be nhạt, tím và hồng n...