Chart móc chú kỳ lân Robin đẹp lộng lẫy kiêu sa của nhà thiết kế Picapau

Tiếp tục đắm chìm trong bộ sưu tập thú len móc hot nhất 2017 của nhà thiết kế Pica-pau, NoLi sẽ hướng dẫn các bạn móc chú kỳ lân Robin nhé.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Len sợi: Mua len Yarnart Jeans của Thổ Nhĩ Kỳ

Màu sắc: màu trắng, màu xanh nhạt, màu vàng, màu hồng

Kim móc: số 2,5 mm

Phụ liệu: bông gòn, 1 đôi mắt thú 12mm, kim khâu len, kéo

Ấn nút theo dõi NoLi Handmade Shop để được mua nguyên phụ liệu handmade với giá ưu đãi nhất nhé. ^^!

Kí hiệu:

MR: vòng tròn ma thuật, X: mũi đơn

R: vòng tròn, H: hàng

V: tăng mũi (2 mũi móc vào 1 chân), A: giảm mũi (2 mũi chụm đầu)

Cách làm:

Chart móc chú kỳ lân Robin đẹp lộng lẫy kiêu sa của nhà thiết kế Picapau

 

I. ĐẦU CHÚ KỲ LÂN ROBIN (màu trắng)

R1: MR, 6X = 6

R2: 6V = 12

R3: (1X, 1V) *6 = 18

R4: (2X, 1V)*6 = 24

R5: (3X, 1V)* 6 = 30

R6-R9: 30X = 30

R10: 12X, 6V, 12X = 36

R11: (5X, 1V) *6 = 42

R12: 42X = 42

R13: (6X, 1V)* 6 = 48

R14-R15: 48X = 48

R16: (7X, 1V)* 6 = 54

R17-R28: 54X = 54

R29: (7X, 1A)*6 = 48

R30: 48X = 48

Các bạn gắn mắt thú vào giữa hàng 21 và 22. Khoảng cách giữa 2 mắt là 26 mũi.

R31: (6X, 1A)*6 = 42

R32: (5X, 1A)*6 = 36

R33: (4X, 1A)*6 = 30

R34: (3X, 1A)*6 = 24

R35: (2X, 1A)*6 = 18 Nhồi bông

R36: (X, 1A)*6 = 12

R37: 6A = 6 Chốt sợi, cắt len, chừa ra 1 đoạn len dài để khâu

I. THÂN CHÚ KỲ LÂN (màu trắng)

Ở phần thân này, các bạn lên 27 mũi bính, trượt mũi nối lại thành vòng tròn

R1-R4: 27X = 27

R5: 13 mũi bính (chính là tạo phần lưng cho chú kỳ lần), quay lại móc vào chân bính thứ 2 tính từ kim móc, V, 11X, móc 1X vào chân mũi nơi lên dây bính, tiếp tục móc đến phần cổ, 27X, rồi móc sang bên kia của sợi dây bính, 11X, V = 54

R6: 2V, 50X, 2V = 58

R7: (X, V)*2, 51X, V, X, V = 62

R8: (2X, V)*2, 52X, V, 2X, V = 66

R9: (2X, V)*3, 50X, (V, 2X)*2, V = 72

R10: (17X, V)*4 = 76

R11-21: 76X = 76

Chart móc chú kỳ lân Robin đẹp lộng lẫy kiêu sa của nhà thiết kế Picapau

III. CHÂN CHÚ KỲ LÂN (màu trắng)

Các bạn sẽ làm 4 chiếc chân cho chú kỳ lân. Đầu tiên là chân sau thứ nhất.

Trước khi vào chân sau thứ nhất, các bạn dùng cái đánh dấu kim băng chia phần thân ra làm các phần như sau:

Ta có hàng 21 đang là 76 mũi. Các bạn gấp đôi lại sẽ được mỗi bên là 38 mũi. Ở 38 mũi bên phải các bạn đánh dấu chia thành các khoảng 2 mũi đơn, 12 mũi đơn, 10 mũi đơn, 12 mũi đơn và 2 mũi đơn. Tương tự bên trái cũng như thế. Ta sẽ được là các phần 12 mũi đơn chính là chân chú kỳ lân, phần 10 mũi đơn sẽ là khoảng cách giữa chân trước và chân sau. Phần 2 mũi đơn bên trái và 2 mũi đơn bên phải sẽ cộng lại thành khoảng cách 2 chân trước và 2 chân sau.

Chân sau thứ nhất:

R1: 20X (trong đó có 12 mũi móc từ thân và 8 mũi bính) = 20

R2-R11: 20X = 20

Đổi len sang màu vàng

R12-R14: 20X = 20

R15: (2X, A)*5 = 15

R16: (X, A)*5 = 10

R17: 5A = 5 Nhồi bông

Chân trước thứ nhất:

Chân sau thứ nhất cách chân trước thứ nhất là 10 mũi và bắt đầu móc len màu trắng vào chân thứ 11. Móc 12 mũi đơn vào phần thân, 8 mũi móc xích ra bên ngoài thân và kết thúc bằng mũi trượt để tạo 1 vòng tròn.

R1-R17: móc tương tự chân sau thứ nhất

Chân trước thứ 2:

Khoảng cách giữa chân trước thứ nhất và chân trước thứ 2 là 4 mũi và các bạn bắt đầu móc len màu trắng vào chân thứ 5. Móc 12 mũi đơn vào phần thân, 8 mũi móc xích ra bên ngoài và kết thúc bằng mũi trượt để tạo 1 vòng tròn.

R1-R17: móc tương tự chân sau thứ nhất

Chân sau thứ 2: 

Chân trước thứ 2 cách chân sau thứ 2 là 10 mũi và bắt đầu móc len màu trắng vào chân thứ 11. Móc 12 mũi đơn vào phần thân, 8 mũi móc xích ra bên ngoài thân và kết thúc bằng mũi trượt để tạo 1 vòng tròn.

R1-R17: móc tương tự chân sau thứ nhất

Chart móc chú kỳ lân Robin đẹp lộng lẫy kiêu sa của nhà thiết kế Picapau

IV. PHẦN BỤNG (màu trắng)

Giữa 2 chân trước và chân sau cách nhau 10 mũi, và khoảng cách giữa chân trước thứ nhất và chân trước thứ 2 là 4 mũi. Các bạn sẽ bắt đầu móc 1 tấm hình chữ nhật từ 10 mũi móc xích

H1-H12: Móc vào mũi thứ 2 tính từ kim móc, 10X, quay lại = 10

Cắt len, chừa ra 1 đoạn len dài đề khâu vào thân tạo phần bụng. Các bạn nhớ nhồi bông chặt.

Phần bụng còn 2 khoảng trống nằm giữa 2 chân trước và 2 chân sau của chú Kỳ lân. Các bạn sau khi nhồi bông sẽ hoàn thiện nốt phần này bằng cách lấy 1 sợi len màu trắng, móc 2nô hình chữ nhật rồi sau đó khâu vào khoảng trống

Lên 5 mũi bính

H1-H5: 4X = 4

V. ĐUÔI (màu xanh nhạt)

R1: MR, 5X = 5

R2: 5V = 10

R3-R4: 10X = 10

R5: (X, V)*5 = 15

R6-R7: 15X = 15

R8: (2X, V)*5 = 20

R9-R34: 20X = 20 Nhồi bông. Khâu kín lại. Cắt len, chốt sợi, chừa ra 1 đoạn len dài để khâu. Khâu phần đuôi từ hàng 5 tới hàng 15 của thân.

Chart móc chú kỳ lân Robin đẹp lộng lẫy kiêu sa của nhà thiết kế Picapau

VI. BỜM CHÚ KỲ LÂN (màu xanh nhạt)

R1: MR, 5X = 5

R2: 5V = 10

R3: 10X = 10

R4: (X, V)*5 = 15

R5: 15X = 15

R6: (2X, V)*5 = 20

R7-R34: 20X = 20 Nhồi bông. Khâu kín lại. Cắt len, chốt sợi, chừa ra 1 đoạn len dài để khâu.

VII. SỪNG KỲ LÂN (màu vàng)

R1: MR, 6X = 6

R2: 6X = 6

R3: (X, V)*3 = 9

R4-R5: 9X = 9

R6: (2X, V)*3 = 12

R7-R8: 12X = 12

R9: (3X, V)*3 = 15

R10-R11: 15X = 15

R12: (4X, V)*3 = 18

R13: 18X = 18 Chốt len, cắt sợi, chừa ra 1 đoạn len dài để khâu. Nhồi bông

VIII. ĐÔI TAI (2 cái, màu trắng)

R1: MR, 5X = 5

R2: 5X = 5

R3: 5V = 10

R4: 10X = 10

R5: (X, V)*5 = 15

R6: 15X = 15

R7: (2X, V)*5 = 20

R8-R9: 20X = 20 Chốt len, cắt sợi, không nhồi bông. Các bạn làm tương tự với tai còn lại. Khâu tai vào phần đầu tại vòng 24 tới vòng 28

Chart móc chú kỳ lân Robin đẹp lộng lẫy kiêu sa của nhà thiết kế Picapau

IX. MÁ (2 cái, màu hồng)

R1: MR, 5X = 5

R2: 5V = 10. Cắt len, chừa ra 1 đoạn len để khâu

X. CÁNH CHÚ KỲ LÂN (2 cái, màu vàng)

R1: MR, 6X = 6

R2: 6V = 12

R3: 12X = 12

R4: (X, V)*6 = 18

R5-R6: 18X = 18

Tiếp tục, từ 18 mũi vừa thực hiện, các bạn làm ra 3 cái lông vũ. Tức là các bạn chia 3 khoảng, mỗi khoảng 6 mũi.

Lông vũ thứ nhất: 

R1: Móc 3X, bỏ qua 12 chân mũi k móc, móc tiếp 3X = 6 Rồi khâu kín lại. Cắt sợi. Giấu sợi thừa vào bên trong.

Lông vũ thứ 2:

R1: Móc 3X, bỏ qua 6 chân mũi k móc, móc tiếp 3X = 6

R2: 6X = 6. Khâu kín lại. Cắt sợi. Giấu sợi thừa bằng kim khâu len

Lông vũ thứ 3:

R1-R3: 6X = 6. Khâu kín lại. Cắt sợi. Giấu sợi thừa bằng kim khâu len.

Thành phẩm: Sau khi đã hoàn thành xong các bộ phận, các bạn khâu chúng lại sao cho cân đối

Mình chia sẻ với các bạn cách khâu ráp phần thân và đầu mà mình vẫn hay làm nhé.

Nếu thấy bổ ích hãy Like và Subcribe kênh youtube NoLi Handmade của bọn mình nha.

Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại group: hội NoLi đan móc

Đừng quên theo dõi Fanpage để cập nhật xu hướng mới: NoLi Handmade

Mọi thắc mắc liên hệ Admin: Mai Khánh Linh nhé!

Chart móc chú kỳ lân Robin đẹp lộng lẫy kiêu sa của nhà thiết kế Picapau

 

Chart móc chú kỳ lân Robin đẹp lộng lẫy kiêu sa của nhà thiết kế Picapau

NoLi chúc các bạn thành công.

(Đã xem 5.518 lần, 7 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Bộ sưu tập amigurumi thú len móc của nhà thiết kế ... Bộ sưu tập amigurumi thú len móc của nhà thiết kế Mongoreto Bộ sưu tập amigurumi thú len móc của nhà thiết kế Mongoreto Link Group: hội NoLi đan móc...
Móc chú chim cánh cụt Peguin đáng yêu của tác giả ... Móc chú chim cánh cụt Peguin đáng yêu của tác giả Lilleliis Nguyên liệu cần chuẩn bị Len sợi: len Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: Color A – xám...
Móc mẫu Pikachu xinh xắn của tác giả Blue Rabbit... Móc mẫu Pikachu xinh xắn của tác giả Blue Rabbit Nguyên liệu cần chuẩn bị Len sợi: len Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: vàng, đỏ, nâu, đen Mua ...
Chart hướng dẫn đan áo vặn thừng màu bò dễ thương... Chart hướng dẫn đan áo vặn thừng màu bò dễ thương Hôm nay mình đọc được tin nhắn khá đáng yêu của 1 bạn nữ. Bạn ấy có cô bạn thân sắp sinh nhật và mu...
Mê mẩn chart móc chú kỳ lân dễ thương bằng len cho... Mê mẩn chart móc chú kỳ lân dễ thương bằng len cho bé ôm đi ngủ Lâu lắm rồi, NoLi mới quay trở lại dịch chart móc len của 1dogwoof. Phải nói rằng cha...
Chart móc chú cún khổng lồ của nhà thiết kế Bunnie... Chart móc chú cún khổng lồ của nhà thiết kế Bunnies and Yarn mà bạn không nên bỏ lỡ Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len Jeans Thổ Nhĩ Kỳ Mua set...