Chart móc chàng cáo Felix mặc quần yếm dễ thương

Cùng bộ sưu tập với sư tử Alex của tác giả KlubokLV, chart cáo Felix cũng được rất nhiều chị em đón chờ. Cùng bắt tay vào làm nhé.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Len Jeans YarnArt nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ

Màu sắc: trắng, cam, be, màu xanh da trời, màu vàng, đen

Kim móc: 2,5mm

Bông gòn, kim khâu len , kéo, 2 cúc màu trắng…

Ấn nút theo dõi NoLi Handmade Shop để được mua nguyên phụ liệu handmade với giá ưu đãi nhất nhé. ^^!

Kí hiệu

MR: vòng tròn ma thuật

X: mũi đơn

V: tăng mũi (2 mũi đơn vào cùng 1 chân móc)

A: giảm mũi

T: mũi nửa kép

T3tog: giảm mũi (3 mũi T thu về cùng 1 mũi móc)

F: mũi kép đơn

BLO: móc vào nửa len phía sau

Tr: mũi kép đôi/ ba

Cách làm

Chart móc chàng cáo Felix dễ mặc quần yếm dễ thương

I, Chân và phần thân cáo

1, Chân thứ nhất

Bắt đầu với len màu đen

Hàng 1. MR, 6X = 6

Hàng 2. 6V =12

Hàng 3. (1X, 1V)*6 = 18

Hàng 4. 3X, 1V, 2X, (3T cùng chân, 2T)*2, 3T cùng chân, 2X, 1V, 2X = 26

Hàng 5. 3X, 1V, 3X, 1T, (2T cùng chân, 4T)*2, 2T cùng chân, 1T, 3X, 1V, 2X = 31

Hàng 6. 1V, 9X , (3T cùng chân, 5T)*2, 3T cùng chân, 8X =38

Đổi sang len màu cam

Hàng 7 : 38X

Hàng 8 : 2X , 1A , 9X , (1A, 5X )*2, 1A , 9X = 34

Hàng 9 : 11X , (T3tog , 3T)*2, T3tog , 8X =28

Hàng 10 : 3X , 1A , 5X , (1A , 3X)*2, 1A , 4X , 1A = 23

Hàng 11:1X, 1A 5X, (1A, 2X)*2, 1A, 5X =19

Hàng 12: 6X, (1A, 1X)* 2, 1A, 5X = 16

Đổi sang len màu xanh da trời

Hàng 13-16 (4 hàng): 16X

Hàng 17: 1X,1V, 7X, 1V, 6X =18

Hàng 18: 2X, 1V, 8X,1V, 6X = 20

Hàng 19: 3X, 1V, 9X,1V, 6X =22

Hàng 20:4X, 1V, 10X, 1V, 6X = 24

Hàng 21: 5X, 1V, 11X,1V, 6X =26

Rnd 22: 6X, 1V, 12X,1V, 6X = 28. Chốt sợi, cắt len

2, Móc chân thứ 2 : tương tự chân 1 (hàng 1- hàng 22)

Chart móc chàng cáo Felix dễ mặc quần yếm dễ thương

Móc xong chân thứ 2 các bạn không cắt len mà móc lên 4 bính nối với chân thứ nhất móc lên thân ta được: 28X (chân 1), 4X (4 bính), 28X (chân 2), 4X (4 bính) = 64

Hàng 23-26: 64X

Hàng 27: 1X, 1V, 56X, (1V,1X)*2, 1X, 1V = 68

Hàng 28-29: 68X

Hàng 30: (15X, 1A)*4 =64

Hàng 31: (14X, 1A)*4= 60

Đổi sang len màu trắng. Móc đổi màu xen kẽ, 3 hàng màu trắng, 3 hàng màu vàng

Hàng 32. 60X

Hàng 33: (8X, 1A)*6 = 54

Hàng 34-36 (3 hàng): 54X

Hàng 37: (7X, 1A)*6 =48

Hàng 38-40 (3 hàng): 48X

Hàng 41: (6X, 1A)*6 = 42

Hàng 42-45: 42X

Hàng 46: (5X, 1A)*6 = 36

Hàng 47: 36X

Hàng 48: (4X, 1A)*6 = 30

Hàng 49: 30X

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

Chart móc chàng cáo Felix dễ mặc quần yếm dễ thương

II, Đầu (phần 1)- len màu trắng

Hàng 1: MR, 6X = 6

Hàng 2: 6V = 12

Hàng 3: (1X, 1V)*6 = 18

Hàng 4: (2X, 1V)*6 = 24

Hàng 5: (3X, 1V)*6 = 30

Hàng 6: (4X, 1V)*6 = 36

Hàng 7: (5X, 1V)*6 = 42

Hàng 8: 42X

Hàng 9: (6X, 1V)*6 = 48

Hàng 10: (7X, 1V)*6 = 54

Hàng 11: (8X, 1V)*6 = 60

Hàng 12: 60X

Hàng 13: (9X, 1V)*6 = 66

Hàng 14: (10X, 1V)*6 = 72

Hàng 15: 72X

Hàng 16: (11X, 1V)*6 = 78

Hàng 17: (12X, 1V)*6 = 84

Hàng 18-19: 84X

Hàng 20: (12X, 1A)*6 = 78

Hàng 21: (11X, 1A)*6 = 72

Hàng 22: (10X, 1A)*6 = 66

Hàng 23: (9X, 1A)*6 = 60

Hàng 24: (8X, 1A)*6 = 54

Hàng 25: (7X, 1A)*6 = 48

Hàng 26: (6X, 1A)*6 = 42

Hàng 27: (5X, 1A)*6 = 36

Hàng 28: (4X, 1A)*6 = 30

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

Chart móc chàng cáo Felix mặc quần yếm dễ thương

Chart móc chàng cáo Felix dễ mặc quần yếm dễ thương

III, Đầu (phần 2)- len màu cam

Hàng 1. 6 bính, quay lại móc vào chân thứ 2

Hàng 2-7. 5X, 1 bính, quay

Hàng 8. 1V, 3X, 1V, 1 bính, quay = 7

Hàng 9-10. 7X, 1 bính, quay

Hàng 11.  1V, 5X, 1V, 1 bính, quay (9)

Hàng 12-13. 9X, 1 bính, quay

Hàng 14. 1V, 7X, 1V, 1 bính, quay = 11

Hàng 15. 1V, 9X, 1V, 1 bính, quay = 13

Hàng 16. 13X, 1 bính, quay

Hàng 17. 1V, 11X, 1V, 1 bính, quay = 15

Hàng 18. 1V, 13X, 1V, 1 bính, quay = 17

Hàng 19. 1V, 15X, 1V, 1 bính, quay = 19

Hàng 20. 1V, 17X, 1V, 1 bính, quay = 21

Hàng 21. 1V, 19X, 1V, 1 bính, quay = 23

Hàng 22. 2V, 19X, 2V, 1 bính, quay = 27

Hàng 23. 2V, 23X, 2V, 1 bính, quay = 31

Hàng 24. 1V, 29X, 1V, 1 bính, quay = 33

Hàng 25. 1V, 31X, 1V, 1 bính, quay = 35

Hàng 26-31. 35X, 1 bính, quay = 35

Hàng 32. 1A, 31X, 1A, 1 bính, quay = 33

Hàng 33. 1A, 29X, 1A, 1 bính, quay = 31

Hàng 34. 2A, 23X, 2A, 1 bính, quay = 27

Hàng 35. 2A, 19X, 2A, 1 bính, quay = 23)

Hàng 36. 1A, 19X, 1A, 1 bính, quay = 21)

Hàng 37. 1A, 17X, 1A, 1 bính, quay = 19)

Hàng 38. 1A, 15X, 1A, 1 bính, quay = 17)

Hàng 39. 1A, 13X, 1A, 1 bính, quay = 15)

Hàng 40. 1A, 11X, 1A, 1 bính, quay = 13)

Hàng 41. 13X, 1 bính, quay = 13

Hàng 42. 4X, 2A, 5X = 11

Hàng 43. 2X, 2T, 3F, 2T, 2X, 1 bính, quay = 11

Hàng 44. 2X, 2T, 3F, 2T, 2X = 11

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

Chart móc chàng cáo Felix dễ mặc quần yếm dễ thương

Chart móc chàng cáo Felix dễ mặc quần yếm dễ thương

IV, Tai (2)

Bắt đầu len màu đen

Hàng 1: MR, 6X = 6

Hàng 2. 6X =6

Hàng 3: (1X, 1V)*3 = 9

Đổi sang len màu cam

Hàng 4: (2X, 1V)*3 = 12

Hàng 5: (3X, 1V)*3 = 15

Hàng 6: (4X, 1V)*3 = 18

Hàng 7: (5X, 1V)*3 = 21

Hàng 8: (6X, 1V)*3 = 24

Hàng 9: (7X, 1V)*3 = 27

Hàng 10-12: 27X = 27

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

Chart móc chàng cáo Felix dễ mặc quần yếm dễ thương

V, Mõm – len màu trắng

Hàng 1: MR, 6X = 6

Hàng 2: 6V = 12

Hàng 3. 6X, (1X, 1V)*3 = 15

Hàng 4. 15X

Hàng 5. 6X, (2X, 1V)*3 = 18

Hàng 6. 18X

Hàng 7. 6X, (3X, 1V)*3 = 21

Hàng 8. 21X

Hàng 9. 6X, (4X, 1V)*3 = 24

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

VI, Tay (2)

Bắt đầu với len màu cam

Hàng 1: MR, 8X = 8

Hàng 2. 8V = 16

Hàng3-5. 16X

Đổi sang len màu trắng, móc xen kẽ đổi màu len: 3 hàng trắng, 3 hàng vàng

Hàng 6-26. 16X

Gập đôi tay lại móc các mũi đơn khép kín

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

Chart móc chàng cáo Felix dễ mặc quần yếm dễ thương

VII. Má (2)- len màu hồng

Hàng 1: MR, 6X = 6

Hàng 2: 6V = 12

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

VII, Dây yếm (2)- len màu xanh

Hàng 1. 45 bính, quay lại móc vào chân thứ 8

Hàng 2. 38X = 38

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

Chart móc chàng cáo Felix dễ mặc quần yếm dễ thương

VIII, Mũi- len màu đen

Hàng 1: MR, 6X = 6

Hàng 2: 6V = 12

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

Hoàn thiện sản phẩm

Các bạn nhồi bông và khâu ráp:

+ Khâu thân với đầu, 2 cánh tay vào thân

+ Khâu 2 tai vào đầu

+ Đính cúc cho yếm, khâu dây yếm vào thân

+ Thêu mắt, mũi bằng chỉ màu đen

Chart móc chàng cáo Felix dễ mặc quần yếm dễ thương

+ Khâu mõm vào giữa 2 mắt, khâu phần mũi

Chart móc chàng cáo Felix dễ mặc quần yếm dễ thương

+ Làm quả pom pom rồi gắn vào cổ

 

Chart móc chàng cáo Felix dễ mặc quần yếm dễ thương

Chúc các bạn thảnh công!

Chart móc chàng cáo Felix dễ mặc quần yếm dễ thương

Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại group: hội NoLi đan móc

Đừng quên theo dõi Fanpage để cập nhật xu hướng mới: NoLi Handmade

Mọi thắc mắc xin liên hệ Admin: Mai Khánh Linh nhé!

(Đã xem 513 lần, 1 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Hướng đẫn móc cáo đỏ cam Rufus cực nổi bật và bắt ... Hướng đẫn móc cáo đỏ cam Rufus cực nổi bật và bắt mắt  Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: Len Jeans của Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: màu cam, nâu, đỏ Kim m...
Hướng dẫn móc con cú bằng len sợi – Món quà ... Hướng dẫn móc con cú bằng len sợi - Món quà vô cùng độc đáo Hôm nay, noli.vn sẽ hướng dẫn móc con cú cho các bạn yêu thích sản phẩm handmade, đặc biệ...
Bộ sưu tập những nhân vật hoạt hình len móc của Ar... Bộ sưu tập những nhân vật hoạt hình len móc của Aradiya Cùng NoLi ngắm nhìn bộ sưu tập những nhân vật hoạt hình len móc của Aradiya Link Group: hội ...
Mẫu bé hổ đáng yêu của nhà thiết kế Storyland Amis... Mẫu bé hổ đáng yêu của nhà thiết kế Storyland Amis Trái với vẻ hung dữ của chúa sơn lâm, bé hổ của nhà thiết kế Storyland Amis thật dễ thương và đáng...
Chart heo Nusha đội mũ cá tính hot hit năm 2019... Chart heo Nusha đội mũ cá tính hot hit năm 2019 Để tiếp nối bộ sưu tập series các chart heo chào đón 2019, NoLi xin gửi tới chị em nàng heo Nusha đội...
Có bao nhiêu bạn yêu thích chart móc gấu teddy Kum... Có bao nhiêu bạn yêu thích chart móc gấu teddy Kuma xinh xắn này? Trong chuỗi bài viết hướng dẫn móc cho các bạn mới học móc, NoLi luôn cố gắng chọn r...