Chart khung ảnh bé dê đáng yêu dành cho bé trai

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Len sợi: mua len Yarnart Jeans của Thổ Nhĩ Kỳ

Màu sắc: xám, trắng, xanh lá cây, nâu

Kim móc: số 2,5 mm

Phụ liệu: bông gòn, 2 cúc màu hồng, kim khâu len, kéo

Kí hiệu

X: mũi đơn

A: giảm mũi

V: tăng mũi

Link Group: hội NoLi đan móc

Link Fanpage: NoLi Handmade

Link Admin: Mai Khánh Linh

Cách làm:

Chart khung ảnh bé dê đáng yêu dành cho bé trai

I, Phần đầu

Len màu xám, 10 bính, lên thêm 2 bính

Hàng 1: 9X, 5X chung chân, 8X, 4X chung chân= 26

Hàng 2: 10X, 3X chung chân, 1X, 3X chung chân, 10X, 3X chung chân, 1X, 3X chung chân=34

Hàng 3: 11X, 3X chung chân, 3X, 3X chung chân, 12X, 3X chung chân, 3X, 3X chung chân, 1X= 42

Hàng 4: 12X, 3X chung chân, 5X, 3X chung chân, 14X, 3X chung chân, 5X, 3X chung chân, 2X=50

Hàng 5: 13X, 3X chung chân, 7X, 3X chung chân, 16X, 3X chung chân, 7X, 3X chung chân, 3X=58

Hàng 6: 14X, 3X chung chân, 9X, 3X chung chân, 18X, 3X chung chân, 9X, 3X chung chân, 4X=66

Hàng 7: 15X, 3X chung chân, 11X, 3X chung chân, 20X, 3X chung chân, 11X, 3X chung chân, 5X=74

Hàng 8: 16X, 3X chung chân, 13X, 3X chung chân, 22X, 3X chung chân, 13X, 3X chung chân, 6X=82

Hàng 9: 17X, 3X chung chân, 15X, 3X chung chân, 24X, 3X chung chân, 15X, 3X chung chân, 7X=90

Hàng 10: 18X, 3X chung chân, 17X, 3X chung chân, 26X, 3X chung chân, 17X, 3X chung chân, 8X=98

Hàng 11: 19X, 3X chung chân, 19X, 3X chung chân, 28X, 3X chung chân, 19X, 3X chung chân, 9X=106

Hàng 12: 20X, 3X chung chân, 21X, 3X chung chân, 30X, 3X chung chân, 21X, 3X chung chân, 10X=114

Hàng 13 : 21X, 3X chung chân, 23X, 3X chung chân, 32X, 3X chung chân, 23X, 3X chung chân, 11X=122

Hàng 14: 22X, 3X chung chân, 25X, 3X chung chân, 34X, 3X chung chân, 25X, 3X chung chân, 12X=130

Hàng 15: 23X, 3X chung chân, 27X, 3X chung chân, 36X, 3X chung chân, 27X, 3X chung chân, 13X=138

Hàng 16 row: 24X, 3X chung chân, 29X, 3X chung chân, 38X, 3X chung chân, 29X, 3X chung chân, 14X=146

Hàng 17 – 20: 146X

Hàng 21: 24X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn) , 29X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 38X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 29X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 14X=146

Hàng 22: 23X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 27X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 36X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 27X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 13X=138

Hàng 23: 22X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 25X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 34X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 25X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 12X=130

Hàng 24: 21X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 23X, 3X(mỗi chân 1 mũi đơn), 32X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 23X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 11X=122

Hàng 25: Chuyển sang len trắng, 20X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 21X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn) 30 X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 21X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 10X=114

Hàng 26: 19X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 19X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 28X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 19X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 9X=106

Hàng 27: 18X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 17X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 26X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 17 X, 3X (mỗi chân 1 mũi đơn), 8X=98

II, Đôi tai

 Len màu xám,

Lên 6 bính , thêm 2 bính

Hàng 1: 5X, 3X chung chân, 4X, 2X chung chân=14

Hàng 2: 14X

Hàng 3: 1V, 4X, 3V, 4 sc, 2V=20

Hàng 4: 1V, 1X, 4X, (1V, 1X)*3, 4X, (1V, 1X)*2=26

Hàng 5 – 18: 26X

Chốt sợi, chừa 1 đoạn dài để khâu

Gấp một nửa và khâu tai vào phần đầu

III. Sừng

Len màu nâu

lên 3 bính- nối thành vòng tròn

Crochet round

Hàng 1 row: 6X

Hàng 2 row: 6X

Hàng 3 row: 6V=12

Hàng 4 – 7: 12X

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để khâu vào đầu

Các bạn miền bắc có thể tìm mua len jeans tại: len jeans Hà Nội và miền nam tại: len jeans Hồ Chí Minh

IV, Thân

Len màu xanh lá cây, 3 bính, nối tròn

Hàng 1: 6X

Hàng 2: 6V=12

Hàng 3: (1X, 1V)*6=18

Hàng 4: (2X, 1V)*6=24

Hàng 5: (3X, 1V)*6=30

Hàng 6: (4X, 1V)*6=36

Hàng 7: (5X, 1V)*6=42

Hàng 8: (6X, 1V)*6=48

Hàng 9: (7X, 1V)*6=54

Hàng 10: (8X, 1V)*6=60

Hàng 11: (9X, 1V)*6=66

Hàng 12: (10X, 1V)*6=72

Hàng 13: (11X, 1V)*6=78

Hàng 14: (12X, 1V)*6=84

Hàng 15 – 16: 84X

Hàng 17: (12X, 1A)*6=78

Hàng 18: 78X

Hàng 19: (11X, 1A)*6=72

Hàng 20: 72X

Hàng 21: (10X, 1A)*6=66

Hàng 22: 66X

Hàng 23: (10X, 1A)*6=60

Hàng 24: 60X

Đính kèm thêm tấm bìa cứng

Hàng 25: Đổi len màu xám, (8X, 1A)*6=54

Hàng 26: 54X

Hàng 27: (7X, 1A)*6=48

Hàng 28: 48X

Hàng 29: (6X, 1A)*6=42

Hàng 30: 42X

Hàng 31: (5X, 1A)*6=36

Hàng 32: 36X

Hàng 33: (4X, 1A)*6=30

Chốt sợi , chừa đoạn len dài để khâu vào phần đầu

Chart khung ảnh bé dê đáng yêu dành cho bé trai

V, Bàn chân

Len màu nâu, lên 10 bính, thêm 1 bính

Hàng 1: 9X, 3X chung chân, 8X, 2X chung chân= 22

Hàng 2: 1V, 8X, 3V, 8X, 2V= 28

Hàng 3: 1V, 1X, 8X, (1V, 1X)*3, 8X, (1V, 1X)*2=34

Hàng 4: 1V, 2X, 8X, (1V, 2X)*3, 8X, (1V, 2X)*2= 40

Hàng 5: 1V, 3X, 8X, (1V, 3X)*3, 8X, (1V, 3X)*2=46

Hàng 6: 1V, 4X, 8X, (1V, 4X)*3, 8X, (1V, 4X)*2=52

Hàng 7: 1V, 5X, 8X, (1V, 5X)*3, 8X, (1V, 5X)*2=58

Hàng 8 – 13: Đổi sang sợi xám, 58X

Hàng 14: 15X, (1A, 5X)*3, 22X=55

Hàng 15: 15X, (1A, 4X)*3, 22X=52

Hàng 16: 15X, (1A, 3X)*3, 22X=49

Hàng 17: 15X, (1A, 2X)*3, 22X=46

Hàng 18: 15X, (1A, 1X)*3, 22X=43

Hàng 19: 15X, 3A, Gấp đôi và may, chừa lại 22 ô móc, móc lên phần cẳng chân

Hàng 20 – 25: 22X

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để khâu vào phần thân 

Chart khung ảnh bé dê đáng yêu dành cho bé trai

VI, Tay

Len màu xám, 6 bính, thêm 2 bính

Hàng 1: 5X, 3X chung chân, 4X, 2X chung chân=14

Hàng 2 : 1V, 4X, 3V, 4X, 2V= 20

Hàng 3: 1V, 1X, 4X, (1V, 1X)*3, 4X, (1V, 1V)*2=26

Hàng 4 – 11: 26X

Hàng 12: 1A, 1X, 4X, (1A, 1X)*3, 4X, (1A, 1X) *2=20

Hàng 13 – 20: 20X

Hàng 21: 1A, 4X, 3A, 4, 2A=14

Hàng 22-23: 14X

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để khâu vào phần thân 

VII. Dây áo

Len màu xanh, 25 bính, thêm 2 bính

Hàng 1: 24X, 3X chung chân, 24X=51

Hàng 2: quay lại, 1 bính, 24X, 3V, 24X=54

Hàng : quay lại, 1 bính, 24X, (1V, 1X)*3, 24X=57

Hàng 4: quay lại, 1 bính, 24X, (1V, 2X)*3, 24X=60

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài để khâu vào phần thân , gắn cúc vào phía trước áo để làm quai áo

Thành phẩm: Sau khi đã hoàn thiện tất cả các bộ phận, các bạn ráp chúng lại bằng kim khâu len và gắn ảnh vào khung nhé!

Chart khung ảnh bé dê đáng yêu dành cho bé trai

Chúc các bạn thành công!

(Đã xem 256 lần, 1 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Hướng dẫn móc chiếc lục lạc cầm tay cho bé hình ch... Hướng dẫn móc chiếc lục lạc cầm tay cho bé hình chú ngựa Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len YarnArt Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc:  trắng,...
Hướng dẫn móc khung để ảnh hình hươu dễ thương... Hướng dẫn móc khung để ảnh hình hươu dễ thương Xin chào các bạn, ở bài viết lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc mẫu khung để ảnh hình hươu xinh xắ...
Hướng dẫn móc vành và tip hay ho để có vành mũ đẹp... Hướng dẫn móc vành và tip hay ho để có vành mũ đẹp  Nguồn sưu tầm: Tác giả Handmade By Heart Tóc Xù Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: 02 cuộn sợi ...
Hướng dẫn móc mũ cho bé của tác giả Thanh Thiện... Hướng dẫn móc mũ cho bé của tác giả Thanh Thiện Nguồn sưu tầm: Tác giả Thanh Thiện Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: sợi dệt Màu sắc: màu hồng K...
Hướng dẫn móc mẫu mũ hươu cho bé Hướng dẫn móc mẫu mũ hươu cho bé Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len YarnArt Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc:  màu vàng, nâu, trắng, đỏ Kim ...
Chart thỏ Melody cầm giỏ dạo chơi vườn hoa... Chart thỏ Melody cầm giỏ dạo chơi vườn hoa Thỏ Melody cầm giỏ dạo chơi vườn hoa là một sản phẩm móc len được rất nhiều bạn yêu thích. Chart được ...