Chart heo Nusha đội mũ cá tính hot hit năm 2019

Để tiếp nối bộ sưu tập series các chart heo chào đón 2019, NoLi xin gửi tới chị em nàng heo Nusha đội mũ rất cá tính. Chart của tác giả Katushka Morozova thực sự thu hút ánh nhìn ngay từ những giây phút đầu tiên. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Len sợi: len Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ

Màu sắc: màu hồng đậm, hồng nhạt, nâu

Kim móc: 2.5mm

Phụ liệu: kim khâu len, bông gòn, kéo, mắt thú

Ấn nút theo dõi NoLi Handmade Shop để được mua nguyên phụ liệu handmade với giá ưu đãi nhất nhé. ^^!

Kí hiệu

MR: vòng tròn ma thuật

X: mũi đơn, W: 3 mũi đơn móc vào cùng 1 chân

T: mũi nửa kép

F: mũi kép đơn

V: tăng mũi

A: giảm mũi

BLO: móc vào vòng chỉ sau

FLO: móc vào vòng chỉ trước

Cách làm

Chart-heo-Nusha-đội-mũ-cá-tính-hot-hit-năm-2019-7

I, Tay (2)

Bắt đầu với len màu hồng đậm

Hàng 1. MR, 6X (6)

Hàng 2. 6V (12)

Hàng 3. 12X (12)

Đổi sang len màu hồng nhạt

Hàng 4-6. 12X (12)

Hàng 7. 1A, 10X (11)

Hàng 8-21 (14 hàng). 11X (11)

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

II, Chân

Bắt đầu len màu nâu

Lên chuỗi 5 bính, quay lại móc vào chân thứ 2:

Hàng 1. 3X, W, 3X, W (12)

Hàng 2. 3X, 1V, W, 1V, 3X, 3V (19)

Hàng 3. 3X, (1V, 1X)*3, 1V, 4X, 1V, 2X, 1V, 1X (25)

Hàng 4. 3X, (1V, 2X)*3, 1V, 4X, 1V, 2X )*2 (31)

Hàng 5. FLO, 31X

Hàng 6. 31X

Hàng 7. 3X, 1A, (2X, 1A)*3, 6X, (1A, 2X)*2 (25)

Hàng 8. 25X

Hàng 9. 2X, 3A, 1X, 3A, 10X (19)

Hàng 10. 2X, 4A, 5X, 1A, 2X (14)

Hàng 11-13. 14X

Hàng 14. BLO, 13X, trượt mũi

Đổi sáng len màu hồng nhạt, nối sợi vào hàng 13 (hàng có mũi móc FLO)

Hàng 15. 14X

Hàng 16. 14V (28)

Hàng 17-18. 28X

Chân 2 móc tương tự chân 1 nhưng không cắt len, nối chân 2 với chân 1 tiếp tục móc lên thân

Chart-heo-Nusha-đội-mũ-cá-tính-hot-hit-năm-2019-6

III, Thân- len màu hồng nhạt

Hàng 1. 28X (chân 1) +28X (chân 2) (56)

Hàng 2. 56X

Hàng 3. 12X, 1A, 16X, 1A, 24X (54)

Hàng 4. 54X

Hàng 5. FLO, 54X

Hàng 6. (7X, 1A)*6 (48)

Hàng 7-8. 48X

Hàng 9. 3X, (1A, 6X)*5, 1A, 3X (42)

Hàng 10-11. 42X

Hàng 12. (5X, 1A)*6 (36)

Hàng 13-17. 36X

Hàng 18. 2X, (1A, 4X)*5, 1A, 2X (30)

Hàng 19. 30X

Đính kèm phần tay

Hàng 20. 4X, 5X- bên trong tay bên phải, 10X, 5X- bên trong tay bên trái, 6X (30)

Hàng 21. 4X, 6X- bên ngoài tay bên phải, 10X, 6X- bên ngoài tay bên trái, 6X (32)

Hàng 22. 3X, 1A, 4X, 1A, 8X, 1A, 4X, 1A, 5X (28)

Hàng 23. 2X, 1A, 4X, 1A, 6X, 1A, 4X, 1A, 4X (24)

Hàng 24. (2X, 1A)*6 (18)

Hàng 25. (4X, 1A)*3 (15)

Hàng 26-27. 15X

Chart-heo-Nusha-đội-mũ-cá-tính-hot-hit-năm-2019-3

IV, Đầu- len màu hồng nhạt

Hàng 1. 15V (30)

Hàng 2. (4X, 1V)*6 (36)

Hàng 3. (5X, 1V)*6 (42)

Hàng 4. 3X, (1V, 6X)*5, 1V, 3X (48)

Hàng 5. (7X, 1V)*6 (54)

Hàng 6. 4X, (1V, 8X)*5, 1V, 4X (60)

Hàng 7-10. 60X

Hàng 11. (1A, 8X)*6 (54)

Hàng 12-18. 54X

Hàng 19. (1A, 7X)*6 (48)

Hàng 20. 48X

Hàng 21. (1A, 6X)*6 (42)

Hàng 22. (1A, 5X)*6 (36)

Hàng 23. (1A, 4X)*6 (30)

Hàng 24. (1A, 3X)*6 (24)

Hàng 25. (1A, 2X)*6 (18)

Hàng 26. (1A, 1X)*6 (12)

Hàng 27. 6A (6)

Chốt sợi, khép kín

Chart-heo-Nusha-đội-mũ-cá-tính-hot-hit-năm-2019-6

V, Mũi- len màu hồng đậm

Hàng 1. lên 3 bính, quay lại móc vào chân 2: 1X, W, 1X, W (8)

Hàng 2. (1X, 3V)*2 (14)

Hàng 3. 14 mũi trượt

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

VI, Tai (2)- len màu hồng đậm

Hàng 1. MR, 6X (6)

Hàng 2. 6V (12)

Hàng 3. (1X, 1V)*6 (18)

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu. Tai được khâu tại hàng 19-22

VII, Váy – màu hồng đậm

Ở phần thân, tại hàng 4, móc 3F cùng chân cho đến hết hàng. Chốt sợi, cắt len

VIII, Đan mũ- màu nâu

Trên mỗi hàng: trượt mũi vào cạnh đầu tiên, trượt mũi vào mũi cuối cùng của hàng.

Hàng 1 và các hàng lẻ là mặt bên phải

Hàng 2 và các hàng chẵn là mặt trái

K: mũi lên

P: mũi xuống

Yo: Vòng sợi qua kim: vòng sợi qua kim bên phải

Chart-heo-Nusha-đội-mũ-cá-tính-hot-hit-năm-2019-2

Gầy 35 mũi

Bắt đầu đan

Hàng 1. Trươt mũi, (K1, P1)*16, K1, trượt mũi (35)

Hàng 2.  Trươt mũi, (P1, K1)*16, P1, trượt mũi (35)

Hàng 3. Trươt mũi, (K1, P1)*16, K1, trượt mũi (35)

Hàng 4. Trươt mũi, (P1, K1)*16, P1, trượt mũi (35)

Hàng 5. Trươt mũi, K4, (Yo, K5)*5, Yo, K4, trượt mũi (41)

Hàng 6. Trươt mũi, P39, trượt mũi (41)

Hàng 7. Trươt mũi, K9, bỏ qua 4 chân k móc, K12, bỏ qua 4 chân k móc, K8, trượt mũi (33)

Hàng 8. Trươt mũi, P9, gầy 4 mũi, P13, gầy 4 mũi, P9, trượt mũi (41)

Đổi sang len màu hồng đậm

Hàng 9. Trươt mũi, K39, trượt mũi (41)

Hàng 10. Trươt mũi, P39, trượt mũi (41)

Hàng 11. Trươt mũi, K39, trượt mũi (41)

Hàng 12. Trươt mũi, P39, trượt mũi (41)

Hàng 13. Trươt mũi, P39, trượt mũi (41)

Hàng 14. Trươt mũi, P39, trượt mũi (41)

Hàng 15. Đan xen kẽ màu: 1 hàng len màu hồng đậm, 1 hàng màu nâu:

Trươt mũi, K39, trượt mũi (41)

Hàng 16. Đan qua mũi móc len màu hồng với sợi màu nâu và ngược lại: Trươt mũi, P39, trượt mũi (41)

Hàng 17. Len màu nâu, Trươt mũi, K39, trượt mũi (41)

Hàng 18. Trươt mũi, P39, trượt mũi (41)

Hàng 19. Trươt mũi, K39, trượt mũi (41)

Hàng 20. Trươt mũi, P39, trượt mũi (41)

Hàng 21. Trươt mũi, P2tog (giảm mũi P), p35, P2tog (giảm mũi P), trượt mũi (39)

Hàng 22. Trươt mũi, P37, trượt mũi (39)

Hàng 23. Len màu hồng, Trươt mũi, K2tog (giảm mũi K), K33, K2tog (giảm mũi K), trượt mũi (37)

Hàng 24. Trươt mũi, P35, trượt mũi (37)

Hàng 25. Trươt mũi, K2tog (giảm mũi K), K31, K2tog (giảm mũi K), trượt mũi (35)

Hàng 26. Trươt mũi, P33, trượt mũi (35)

Hàng 27. Trươt mũi, K2tog (giảm mũi K), K29, K2tog (giảm mũi K), trượt mũi (33)

Hàng 28. Trươt mũi, P31, trượt mũi (33)

Hàng 29. Len màu nâu, Trươt mũi, K2tog (giảm mũi K), K27, K2tog (giảm mũi K), trượt mũi (31)

Hàng 30. Trươt mũi, K29, trượt mũi (31)

Hàng 31. Trươt mũi, K2tog (giảm mũi K), K25, K2tog (giảm mũi K), trượt mũi (29)

Hàng 32. Trươt mũi, P27, trượt mũi (29)

Hàng 33. Trươt mũi, K2tog (giảm mũi K), K23, K2tog (giảm mũi K), trượt mũi (27)

Hàng 34. Trươt mũi, P25, trượt mũi (27)

Hàng 35. Trươt mũi, K2tog (giảm mũi K), K21, K2tog (giảm mũi K), trượt mũi (25)

Hàng 36. Trươt mũi , K23, trượt mũi (25)

Hàng 37. Len màu hồng, Trươt mũi, K2tog (giảm mũi K), K19, K2tog (giảm mũi K), trượt mũi (23)

Hàng 38. Trươt mũi , K21, trượt mũi (23)

Hàng 39. Trươt mũi, K2tog (giảm mũi K), K17, K2tog (giảm mũi K), trượt mũi (21)

Hàng 40. Trươt mũi , P19, trượt mũi (21)

Hàng 41. Trươt mũi, K2tog (giảm mũi K), K15, K2tog (giảm mũi K), trượt mũi (19)

Hàng 42. Trươt mũi , P17, trượt mũi (19)

Hàng 43. Trươt mũi, K2tog (giảm mũi K), K13, K2tog (giảm mũi K), trượt mũi (17)

Hàng 44. Trươt mũi , P15, trượt mũi (17). Cắt len hồng

Hàng 45. Len màu nâu. Trươt mũi, K2tog (giảm mũi K), K11, K2tog (giảm mũi K), trượt mũi (15)

Hàng 46. Trươt mũi , K13, trượt mũi (15)

Hàng 47. Trươt mũi, K2tog (giảm mũi K), K9, K2tog (giảm mũi K), trượt mũi (13)

Hàng 48. Trươt mũi , P11, trượt mũi (13)

Hàng 49. Trươt mũi, K2tog (giảm mũi K), K7, K2tog (giảm mũi K), trượt mũi (11)

Hàng 50. Trươt mũi , P9, trượt mũi (11)

Hàng 51. Trươt mũi, K2tog (giảm mũi K), K5, K2tog (giảm mũi K), trượt mũi (9)

Hàng 52. Trươt mũi , P7, trượt mũi (9)

Hàng 53. Trươt mũi, K2tog (giảm mũi K), K3, K2tog (giảm mũi K), trượt mũi (7)

Hàng 54. Trươt mũi , P5, trượt mũi (7)

Hàng 55. Trươt mũi, K2tog (giảm mũi K), K1, K2tog (giảm mũi K), trượt mũi (5)

Chốt sợi. Các bạn khâu phần mũ lại. Cắt 1 vài đoạn len màu hồng và nâu để tạo thành bím tóc cho mũ

IX, Móc khăn

Bắt đầu len màu hồng:

Lên 42 bính, quay lại móc vào chân thứ 2: 40T, 5T cùng chân, 40T, 5T cùng chân.

Đổi sang len màu nâu: trượt mũi xuanh quanh. Chốt sợi, cắt len

Hoàn thiện sản phẩm

Chart-heo-Nusha-đội-mũ-cá-tính-hot-hit-năm-2019-1

Nhồi bông vào các bộ phận sau đó các bạn khâu ráp với nhau: khâu tay, đôi tai, đội mũ và quàng khăn vào cổ

Trang trí phần khuôn mặt heo: Lấy kim đánh dấu vị trí phần mắt, dùng kim khâu len tạo độ lõm cho mắt, gắn phần mũi heo, khâu lỗ mũi

Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại group: hội NoLi đan móc

Đừng quên theo dõi Fanpage để cập nhật xu hướng mới: NoLi Handmade

Mọi thắc mắc xin liên hệ Admin: Mai Khánh Linh nhé!

Chúc các bạn thành công!

(Đã xem 468 lần, 1 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Mẫu gấu trúc của nhà thiết kế Marina Chuchkalova... Mẫu gấu trúc của nhà thiết kế Marina Chuchkalova Nguyên liệu cần chuẩn bị - Len sợi các màu: trắng, đen, xanh, vàng, be - Kim móc 2,5mm - Bông gòn...
Bộ sưu tập những chú cún amigurumi siêu nhỏ xinh (... Bộ sưu tập những chú cún amigurumi siêu nhỏ xinh (Phần 1) Bộ sưu tập những chú cún amigurumi siêu nhỏ xinh Link Group: hội NoLi đan móc Link Fanpag...
Học cách móc bé cừu đeo chuông xinh xắn Học cách móc bé cừu đeo chuông xinh xắn Trong tất cả các con vật, có lẽ hình ảnh chú cừu luôn gắn liền với sự dễ thương, đáng yêu. Ngày thôi nôi của b...
Hướng dẫn móc thỏ len yếm vàng tinh nghịch... Hướng dẫn móc thỏ len yếm vàng tinh nghịch Trong bài viết này, NoLi sẽ hướng dẫn móc thỏ len yếm vàng tinh nghịch.  Nguyên liệu cần chuẩn bị:  Len ...
Chart móc đội trưởng Mỹ Captain America Chart móc đội trưởng Mỹ Captain America Dịch chart: Kimmie Trần Chuẩn bị: Sử dụng len milk chập 2 cùng kim F(3,75mm) và G(4,00mm) Riêng mắt dùng s...
Móc mẫu gấu Ida và thỏ Bitsy của nhà thiết kế Lill... Móc mẫu gấu Ida và thỏ Bitsy của nhà thiết kế Lilleliis Nguyên liệu cần chuẩn bị Len các màu: 1, Mẫu Gấu: len màu be, trắng, hồng nhạt, tím, hồng đ...