Hướng dẫn móc mẫu thỏ và gấu clyde

Hôm nay NoLi sẽ giới thiệu đến cho chị em cách móc mẫu thỏ và gấu clyde siêu dễ thương dành tặng cho các bé trong dịp sinh nhật hoặc có thể sử dụng để trang trí phòng khách, phòng ngủ ….

Nguyên liệu chuẩn bị

Len sợi: len Jeans YarnArt Thổ Nhĩ Kỳ

Màu sắc: be, hồng, đỏ, nâu

Kim móc: 2.5mm

Bông gòn, kéo, kim khâu len, mắt nhựa đen…

NoLi có bán tất cả các loại len sợi và nguyên phụ liệu làm thú bông handmade. Các bạn mua hàng ủng hộ chúng mình nhé! Để chúng mình có thêm thu nhập trang trải chi phí website, dịch chart và chia sẻ thật nhiều kiến thức bổ ích tặng các bạn :))

Hỗ trợ mua hàng nhanh trên các sàn:

Website: Shop NoLi Handmade

Shopee: NoLi Handmade Shop

Lazada: NoLi Handmade

Hotline: 0988979251 (zalo)

Kí hiệu

MR = vòng tròn ma thuật

sl st = trượt mũi

X= mũi đơn

T = nửa kép

F = kép đơn

A = giảm mũi

V = tăng mũi

BLO= móc vào vòng chỉ sau

FLO = móc vào vòng chỉ trước

Cách làm:

A, Mẫu Thỏ

I,  Chân

Rd 1: MR, 6X = 6

Rd 2: 6V = 12

Rd 3: BLO- 12X = 12

Rd 4+5: 12X = 12

Rd 6: 4 X, A, A, 4X(-2) = 10

Rd 7-22: 10X = 10

Rd 23: 2 X, V, 4 X, V, 2 X (+2) = 12

II, Thân

Móc chân 2 nhưng k cắt len móc lên 3 bính nối với chân 1

Rd 1: 12X + 3X – 3 bính + 12X + 3X – 3 bính = 30

Rd 2-9: 30X = 30

III, Váy – màu đỏ

32 bính, nối tròn

Rd 1-7: 32X = 32

Rd 8: 7 X, A, 14 X, A, 7 X = 30

Rd 9+10: 30X = 30

Nối váy với thân: 30X

Rd 1 : ( 8 X, A ) * 3 = 27

Rd 2 : ( 7 X, A ) * 3 = 24

Rd 3 : ( 6 X, A ) * 3 = 21

Rd 4 : ( 5 X, A ) * 3 = 18

Rd 5 : 18X = 18

Rd 6 : ( 4 X, A ) * 3 = 15

Rd 7 : 15X = 15

Rd 8: ( 1 X, A ) * 5 = 10

Rd 9-12. BLO- 10X= 10

IV, Cổ

Rd 1: MR, 8 X = 8

Rd 2-5: 8X = 8

Rd 5+6: BLO- 8X = 8

Rd 7-9: 8X = 8

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

V, Tai

Len màu hồng (tai trong)

12 bính quay: 1 X, 1 T, 5 F, 1 T, 1 X, 2 sl

Đổi len màu be (tai ngoài) : 5 sl, 5 X, W, W, 5 X, 5 sl

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

VI,  Đầu

Rd 1: MR, 6 X = 6

Rd 2: 6V = 12

Rd 3: ( 1 X, V ) * 6 (+6) = 18

Rd 4: ( 2 X, V ) * 6 (+6) = 24

Rd 5: ( 3 X, V ) * 6 (+6) = 30

Rd 6: ( 4 X, V ) * 6 (+6) = 36

Rd 7: ( 5 X, V ) * 6 (+6) = 42

Rd 8-15: 42X= 42

Rd 16: ( 5 X, A) * 6 (-6) = 36

Rd 17: ( 4 X, A ) * 6 (-6) = 30

Rd 18: ( 3 X, A ) * 6 (-6) = 24

Rd 19: ( 2 X, A ) * 6 (-6) = 18

Rd 20: ( 4 X, A ) * 3 (-3) = 15

Rd 21: ( 1 X, A ) * 5 (-5) = 10

Rd 22-25: BLO- 10X = 10

Chốt sợi

VII,  Tay

Rd 1: MR, 8 X = 8

Rd 2-6: 8X = 8

Rd 7: 6 X, A (-1) = 7

Rd 8-12: 7X = 7

Rd 13: 5 X, A (-1) = 6

Rd 14: 6X = 6

VIII, Khăn

Lên chuỗi 45 bính. Móc thêm một hàng X trên cả hai mặt của

chuỗi. Thêm các tua rua nếu bạn muốn

IX, Mũ nồi

Rd 1: MR, 2 bính, 11 F = 12

Rd 2: 12FV = 24

Rd 3: ( 1 F, V ) * 12 (+12) = 36

Rd 4: ( 1 F, V ) * 18 (+18) = 54

Rd 5: BLO- 54F = 54

Rd 6: ( 1 F, A ) * 18 (-18) = 36

Rd 7: 26sl = 26

Thêu phần mũi hồng vào mặt con thỏ. Gắn tai vào đầu

B, Mẫu gấu

I, Chân

Rd 1: MR, 6X= 6

Rd 2: 6V = 12

Rd 3: ( 1 X, V ) * 6 (+6) = 18

Rd 4: BLO- 18X = 18

Rd 5+6: 18X = 18

Rd 7: 5 X, A, 1 X, A, 1 X, A, 5 X (-3) = 15

Rd 8: 4 X, A, A, A, 5 X (-3) = 12

Rd 9-11: 12X = 12

Rd 12: ( 3 X, V ) * 3 (+3) = 15

Rd 13: ( 2 X, V ) * 5 (+5) = 20

II, Thân

Rd 1: nối chân 1 vs chân 2 = 40

Rd 2-6: 40X = 40

Rd 7: ( 6 X, A ) * 5 = 35

Rd 8-12: 35X = 35

Rd 13: ( 5 X, A ) * 5 = 30

Rd 14-16: 30X= 30

Rd 17: 27 X, A (-1) = 29

Rd 18: 26 X, A (-1) = 28

Rd 19: 25 X, A (-1) = 27

Rd 20: ( 7 X, A ) * 3 (-3) = 24

Rd 21: ( 4 X, A ) * 4 (-4) = 20

Rd 22: ( 2 X, A ) * 5 (-5) = 15

Rd 23-27: BLO- 15X = 15

Rd 28: ( 1 X, A ) * 5 (-5) = 10

Chốt sợi

III, Cổ

Rd 1: MR, 6X = 6

Rd 2: 6V (+6) = 12

Rd 3-7: 12X = 12

Rd 8+9: BLO-12X= 12

Rd 10-13: 12X = 12

Rd 14: 6A (-6) = 6

IV, Tai

Rd 1: MR, 6 X = 6

Rd 2: 6V = 12

Rd 3+4: 12X = 12

Chốt sợi

V, Đầu

Rd 1: MR, 6 X = 6

Rd 2: 6V = 12

Rd 3: ( 1 X, V ) * 6 (+6) = 18

Rd 4: ( 2 X, V ) * 6 (+6) = 24

Rd 5: ( 3 X, V ) * 6 (+6) = 30

Rd 6: ( 4 X, V ) * 6 (+6) = 36

Rd 7: ( 5 X, V ) * 6 (+6) = 42

Rd 8: ( 6 X, V ) * 6 (+6) = 48

Rd 9: ( 7 X, V ) * 6 (+6) = 54

Rd 10: ( 8 X, V ) * 6 (+6) = 60

Rd 11-20: 60X = 60

Rd 21: ( 8 X, A ) * 6 (-6) = 54

Rd 22: ( 7 X, A ) * 6 (-6) = 48

Rd 23: ( 6 X, A ) * 6 (-6) = 42

Rd 24: ( 5 X, A ) * 6 (-6) = 36

Rd 25: ( 4 X, A ) * 6 (-6) = 30

Rd 26: ( 3 X, A ) * 6 (-6) = 24

Rd 27: ( 2 X, A ) * 6 (-6) = 18

Rd 28: ( 4 X, A ) * 3 (-3) = 15

Rd 29-33: BLO – 15X  = 15

Rd 34: ( 1 X, A ) * 5 (-5) = 10

VI, Mõm

5 bính, quay móc vào chân 2 : W, X, X, W, X, X = 10 X

Rd 2: 3V, 2X, 3V, 2X = 16

Rd 3: X, 4V, 4X, 4V, 3X = 24

VII, Mũi: MR, 6x = 6

VIII, Cà vạt

12 bính: 1 X, 1 T, 5 F, 1 T, 1 X, 2 sl st

Chốt sợi

IX,  Mũ

Rd 1: MR, 2 bính, 9F = 10

Rd 2: BLO- 10X = 10

Rd 3: ( V, 4 X ) * 2 (+2) = 12

Rd 4: ( V, 3 X ) * 3 (+3) = 15

Rd 5: 15X = 15

Rd 6: 15V (+15) = 30

Rd 7: 30X= 30

X, Tay (2)

Rd 1: MR, 6 X = 6

Rd 2: 6V (+6) = 12

Rd 3+4: 12X = 12

Ngón cái: 2 bính, sl.

Tiếp tục móc theo hàng.

Rd 5-7: 12X = 12

Rd 8: ( 4 X, A ) * 2 (-2) = 10

Rd 9-13: 10X = 10

Rd 14: ( 3 X, A ) * 2 (-2) = 8

Rd 15-19: 8X = 8

Rd 20: ( 2 X, A ) * 2 (-2) = 6

Rd 21: 6X = 6

XI, Áo gile

Lên 17 bính quay lại móc 16X

Sau đó bắt đầu móc phần áo 1:

R 1: 3 X, V, 1 bính quay (+1) = 5

R 2: 1 R X, 1 bính quay = 5

R 3: 4 X, V, 1 bính quay (+1) = 6

R 4: 1 R X, 1 bính quay = 6

R 5: 5 X, V, 1 bính quay (+1) = 7

R 6: 7X, 1 bính quay = 7

R 7: 6 X, V, 1 bính quay (+1) = 8

R 8-10: 8X, 1 bính quay = 8

R 11: 5 X, bỏ qua 2 chân k móc, 1 X, 1 bính quay (-2) = 6

R 12: 6X, 1 bính quay = 6

R 13: 3 X, bỏ qua 2 chân k móc, 1 X, 1 bính quay (-2) = 4

R 14: 4X, 1 bính quay = 4

R 15: 1 X, bỏ qua 2 chân k móc, 1 X, 1 bính, quay (-2) = 2

R 16: 1 X, chốt sợi

Nối len móc phần áo 2 tương tự phần 1 ( xem hình)

Phần áo 3 ( ở giữa)

R 1: V, 6X, V, 1 bính, quay (+2) = 10

R 2: 10X, 1 bính , quay = 10

R 3: V, 8X, V, 1 bính , quay (+2) = 12

R 4: 12X, 1 bính, quay = 12

R 5: V, 10X, V, 1 bính , quay (+2) = 14

R 6: 14 X, 1 bính, quay = 14

R 7: V, 12X, V, 1 bính, quay (+2) = 16

R 8-10: 16X, 1 bính, quay = 16

Chốt sợi

Móc mũi X xung quanh áo gile, ở góc móc 3X cùng chân

X, TRÁI TIM

Rd 1: MR, 6 X = 6

Rd 2: ( 2 X, V ) * 2 (+2) = 8

Rd 3: ( 3 X, V ) * 2 (+2) = 10

Rd 4: ( 4 X, V ) * 2 (+2) = 12

Rd 5: ( 5 X, V ) * 2 (+2) = 14

Rd 6: ( 6 X, V ) * 2 (+2) = 16

Rd 7: ( 7 X, V ) * 2 (+2) = 18

Rd 8: ( 8 X, V ) * 2 (+2) = 20

Rd 9: 20X = 20

Trong quá trình làm sản phẩm, sẽ có 1 số kỹ thuật trong móc len mà các bạn cần tham khảo. NoLi đã xây dựng thêm kênh youtube để hỗ trợ các bạn tối đa nhất có thể.

Để không bỏ lỡ những tuyệt chiêu móc len bằng video siêu tỉ mỉ, hãy click vào link và SUBSCRIBE kênh youtube: NoLi Handmade

Hoàn thiện sản phẩm.

Nhồi bông và khâu ráp như sau:

Mẫu thỏ

+ khâu thân với đầu

+ khâu tay vào bên thân

+ khâu tai

+ gắn mắt, đội mũ, quàng khăn

Mẫu gấu

+ khâu thân với đầu

+ khâu tay

+ khâu đôi tai

+ gắn mắt, khâu mũ, khâu mõm, mũi và thêu miệng gấu

+ mặc gáo gile, khâu cà vạt để hoàn thiện sản phẩm

Các bạn làm xong nhớ khoe sản phẩm tại group: hội NoLi đan móc

Đừng quên theo dõi Fanpage để cập nhật xu hướng mới: Mai Khánh Linh

Mọi thắc mắc liên hệ Admin: Mai Khánh Linh nhé!

Vậy là các bạn đã hoàn thành xong mẫu gấu boco siêu dễ thương rồi. NoLi chúc các bạn thành công và sớm khoe thành quả của mình nhé.

Chúc các bạn thành công!

Bài liên quan

Chart móc thỏ bé nhỏ của tác giả người Nga –... Chart móc thỏ bé nhỏ của tác giả người Nga - Kat Yarovishka Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: sợi cotton Việt Nam 1mm Kim móc: 1-1.25mm Phụ liệu:...
Hướng dẫn móc cặp hươu cao cổ: Theodor và Emma... Hướng dẫn móc cặp hươu cao cổ: Theodor và Emma Hôm nay, NoLi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cặp hươu cao cổ Theodor và Emma siêu dễ thương nhé. Ch...
Độc đáo, sáng tạo với thỏ Bunny len móc tai dài... Độc đáo, sáng tạo với thỏ Bunny len móc tai dài Độc đáo, sáng tạo với thỏ Bunny len móc tai dài. Dịch chart từ nguồn: designed by Lanukas Nguyên liệ...
Học cách móc chú Lalylala Ruồi đáng yêu vô cùng... Học cách móc chú Lalylala Ruồi đáng yêu vô cùng Chắc hẳn các mẫu chart của nhà thiết kế Lalylala đã rất là quen thuộc với chị e đan móc chúng mình rồ...
Chart móc len chú chuột Style phong cách lãng tử... Chart móc len chú chuột Style phong cách lãng tử Chart móc len chú chuột Style này là một chart tương đối dễ làm. Thời gian thực hiện nhanh. Kỹ thuật...
Học cách móc mèo xám Pusheen ú nu trang trí phòng ... Học cách móc mèo xám Pusheen ú nu trang trí phòng khách Học cách móc mèo xám Pusheen ú nu trang trí phòng khách là bài viết nằm trong chuỗi bài viết ...