Chart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll Olivia

Tiếp tục trong chuỗi bài hướng dẫn móc búp bê của nhà thiết kế Tiny Mini, các bạn sẽ được học thêm chart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll Olivia. Búp bê có chiếc váy đỏ tươi tắn và chiếc mũ rất đáng yêu. 

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Len sợi: Gazzal Baby Cotton hoặc len cotton milk 1

Kim móc: số 2 (với len gazzal Baby cotton )hoặc số 3 (với len cotton milk 1)

Phụ liệu: bông gòn, 2 đôi mắt thú cỡ 12mm, 2 cúc áo, kim khâu len, kéo

Link Group: hội NoLi đan móc

Link Fanpage: NoLi Gift

Link Admin: Mai Khánh Linh

Kí hiệu:

MR: vòng tròn ma thuật, X: mũi đơn, R: vòng tròn

T: mũi nửa kép, F: mũi kép đơn, FLO: móc vào vòng trước của mũi 

V: tăng mũi (2 mũi móc vào 1 chân), A: giảm mũi (2 mũi chụm đầu)

TV: tăng mũi nửa kép, FV: tăng mũi kép đơn

Cách làm:

ĐẦU BÚP BÊ TUẦN LỘC (màu da)

Chart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll OliviaR1. MR , 6X = 6

R2. 6V = 12

R3. (1X, 1V) *6 = 18

R4. (2X, 1V)* 6 = 24

R5. (3X, 1V)* 6 = 30

R6. (4X, 1V)* 6 = 36

R7. (5X, 1V) *6 = 42

R8. (6X, 1V)* 6 = 48

R9. (7X, 1V)* 6 = 54

R10. (8X, 1V)* 6 = 60

R11-R22. 60X = 60

R23. (9X, 1V)*6 = 66

R24. (10X, 1V)*6 = 72

R25-R28. 72X = 72

R29. (10X, 1A)*6 = 66

Chart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll OliviaR30. (9X, 1A)*6 = 60

R31. (8X, 1A)*6 = 54

R32. (7X, 1A)*6 = 48

R33. (6X, 1A)*6 = 42

R34. (5X, 1A)*6 = 36

R35. (4X, 1A)*6 = 30

R36. (3X, 1A)*6 = 24

R37. (2X, 1A)*6 = 18 

Nhồi bông, chốt len, chừa ra 1 đoạn len dài để khâu.

Các bạn gắn mắt giữa vòng tròn 20 và 21 nhé. Khoảng cách giữa 2 mắt là 10 mũi

MŨI BÚP BÊ TUẦN LỘC (màu da)

R1. MR, 6X = 6

R2. ( 2X, 1V)*2 = 8

R3. 8X = 8

Chart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll Olivia

THÂN BÚP BÊ (màu xám, màu trắng, màu da)

Bắt đầu bằng len màu xám

R1. MR, 6X = 6

R2. 6V = 12

R3. (1X, 1V) *6 = 18

R4. (2X, 1V)* 6 = 24

R5. (3X, 1V)* 6 = 30

R6. (4X, 1V)* 6 = 36

R7. (5X, 1V) *6 = 42

R8. (6X, 1V)* 6 = 48

R9. (7X, 1V)* 6 = 54

R10-R17. 54X = 54

Đổi sang len màu trắng 

Chart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll OliviaR18. 54X = 54

R19. (7 X, 1A)*6 = 48

R20-R21. 48X = 48

R22. (6X, 1A)*6 = 42

R23-R24. 42X = 42

R25. (5 X, 1A)*6 = 36

R26-R28. 36X = 36

R29. (4 X, 1A)*6 = 30

R30-R32. 30X = 30

R33. (8 X, 1A)*3 = 27

R34. 27X = 27

R35. (7 X, 1A)*3 = 24

R36. 24X = 24 

Đổi sang len màu da

R37. 24X = 24

R38. (2X, 1A)*6 = 18

R39. (1X, 1A)*6 = 12

R40. 12X = 12 Chốt len, để ra 1 đoạn len dài để khâu. Cắt sợi

TAY BÚP BÊ (màu da, màu trắng)

Bắt đầu bằng len màu da

R1. Lên 8 mũi bính. Quay lại, bắt đầu từ chân bính thứ 2, 6x, 3x chung chân, móc sang bên đối diện, 5x, 1v = 16

R2. 1V, 5X, 1V, 1X, 1V, 5X, 1V, 1X = 20

Chart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll OliviaR3-R7. 20X = 20

R8. 1A, 8X, 1A, 8X = 18

R9. 18X = 18

R10. 1A, 7X, 1A, 7X = 16

R11. 1A, 6X, 1A, 6X = 14

R12-R13. 14X = 14

Đổi len sang màu trắng

R14. 14X =14

R15-R40. 14X = 14 Nhồi bông, chốt len, chừa ra 1 đoạn len dài để khâu.

CHÂN BÚP BÊ TUẦN LỘC (màu trắng, màu xám)

Chart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll OliviaR1.  MR, 6X = 6

R2 . 6V = 12

R3. (1X, 1V) *6 = 18

Đổi sang len màu xám. Cứ 2 hàng trắng, 2 hàng xám

R4. (2X, 1V)* 6 = 24

R5. 24X = 24

R6-R11. 24X = 24

R12. Lên 1 bính, 12X, quay lại

R13. Lên 1 bính, bỏ mũi đầu tiên, 9X, 1A, quay lại

R14. Lên 1 bính, bỏ mũi đầu tiên, 7X, 1A, quay lại

R15. Lên 1 bính, bỏ mũi đầu tiên, 5X, 1A, quay lại

R16. Lên 1 bính, bỏ mũi đầu tiên, 3X, 1A, 4X tính từ mép gót chân, 12X ở mặt trước của bàn chân, 4X ở mép chân, kết thúc bằng mũi trượtChart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll Olivia

R17. Lên 1 bính, 24X, kết thúc bằng mũi trượt = 24

R18. Lên 1 bính, (2X, 1A)*6, kết thúc bằng mũi trượt = 18

R19-R52. Lên 1 bính, 18X, kết thúc bằng mũi trượt. Chốt len, cắt sợi, chừa ra 1 đoạn len để khâu. Làm tương tự với chân còn lại. Gập 2 mép chân lại rồi khâu vào thân.

VÁY BÚP BÊ (màu đỏ)

Chart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll OliviaBắt đầu bằng len màu đỏ

Lên 34 mũi bính. Quay lại. Bắt đầu móc vào mũi thứ 11, 24X, quay lại.

R1. Lên 1 mũi bính, (1X, 1V)*12, quay lại = 36

R2. Lên 1 mũi bính, 36X, quay lại

R3. Lên 1 mũi bính, (2x, 1V)*12, quay lại = 48

R4. Lên 1 mũi bính, 48X, quay lại

R5. Lên 1 mũi bính, 6X, 6 bính, bỏ 12 chân không móc, 12X, 6 bính, bỏ 12 chân không móc, 6X, quay lại

Chart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll OliviaR6. Lên 1 mũi bính, 6X, móc 6X vào 6 chân bính, 12 sc, móc 6X vào 6 chân bính, 6 sc, quay lại = 36

R7. Lên 1 mũi bính, (3X, 1V)*9, quay lại = 45

R8-R9. Lên 1 mũi bính, 45X, quay lại

R10. Lên 2 mũi bính, (4F, 1FV)*9, 6 bính, kết thúc bằng mũi trượt. Bắt đầu xuống thân váy

Chart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll OliviaR11. Lên 2 mũi bính, 54F, móc 6F vào 6 chân bính, kết thúc bằng mũi trượt = 60

R12-R13. Lên 2 mũi bính, 60F, kết thúc bằng mũi trượt

R14. Lên 2 mũi bính, (5F, 1FV)* 10, kết thúc bằng mũi trượt = 70

R15-R17. Lên 2 mũi bính, 70F, kết thúc bằng mũi trượt

R18. Lên 2 mũi bính, (6F, 1FV)*10, kết thúc bằng mũi trượt = 80)

R19-R21. Lên 2 mũi bính, 80F, kết thúc bằng mũi trượt

R22. Lên 2 mũi bính, (12F, 1FV)*6, 2 dc, kết thúc bằng mũi trượt = 86)

R23-R24. Lên 2 mũi bính, 86F, kết thúc bằng mũi trượt

R25. Lên 1 mũi bính, 86X, kết thúc bằng mũi trượt

TAY VÁY BÚP BÊ (màu đỏ)

Chart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll Olivia

Phần tay phải của váy búp bê tuần lộc

R1. Bắt đầu móc từ mặt sau của váy, (1X, 1V)*6 vào các chân bính, kết thúc bằng mũi trượt = 18

R2. Lên 1 mũi bính, 18X, kết thúc bằng mũi trượt

R3. Lên 1 mũi bính, (2X, 1V)*6, kết thúc bằng mũi trượt = 24

R4-R8. Lên 1 mũi bính, 24X, kết thúc bằng mũi trượt. Chốt len, cắt sợi

Phần tay trái của váy

Chart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll OliviaR1. Bắt đầu móc từ mặt sau của váy, (1X, 1V)*6 vào các chân bính, kết thúc bằng mũi trượt = 18

R2. Lên 1 mũi bính, 18X, kết thúc bằng mũi trượt

R3. Lên 1 mũi bính, (2X, 1V)*6, kết thúc bằng mũi trượt = 24

R4-R8. Lên 1 mũi bính, 24X, kết thúc bằng mũi trượt. Chốt len, cắt sợi

PHẦN CỔ CỦA VÁY (màu trắng) Móc các mũi đơn

GIÀY BÚP BÊ TUẦN LỘC (màu đỏ)

Chart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll OliviaR1. MR, 6X = 6

R2. 6V = 12

R3. (1X, 1V)*6 = 18

R4. (2X ,1V)* 6 = 24

R5. (3X ,1V)* 6 = 30

R6-R11. 30X = 30

R12. Lên 1 bính, 14X, quay lại

R13. Lên 1 bính, bỏ qua 1 chân mũi, 11X, 1A, quay lại

R14. Lên 1 bính, bỏ qua 1 chân mũi, 9X, 1A, quay lại

R15. Lên 1 bính, bỏ qua 1 chân mũi, 7X, 1A, quay lại

R16. Lên 1 bính, bỏ qua 1 chân mũi, 5X, 1A, quay lại

R17. Lên 1 bính, bỏ qua 1 chân mũi, 3X, 1A, tiếp tục móc vòng tròn, 5X từ mép gót chân, 16X ở phía trước của bàn chân, 5X từ mép gót chân, kết thúc bằng mũi trượt = 30

Chart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll OliviaR18. Lên 1 bính, 8X, 1A, 14X (móc mũi FLO), 1A, 4X, kết thúc bằng mũi trượt

R19-R28. Lên 1 bính, 28X, kết thúc bằng mũi trượt. Chốt sợi

MŨ TUẦN LỘC (màu be)

R1.  MR, 6X = 6

R2. 6V = 12

R3. (1X, 1V) *6 = 18

R4. (2X, 1V)* 6 = 24

R5. (3X, 1V)* 6 = 30

Chart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll OliviaR6. (4X, 1V)* 6 = 36

R7. (5X, 1V) *6 = 42

R8. (6X, 1V)* 6 = 48

R9. (7X, 1V)* 6 = 54

R10. (8X, 1V)* 6 = 60

R11. (9X, 1V)*6 = 66

R12. (10X, 1V)*6 = 72

R13-R26. 72X = 72

R27. Móc 72 mũi đơn ngược

TAI MŨ TUẦN LỘC (màu be)

Chart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll Olivia

R1. Lên 10 bính. Quay lại. Bắt đầu ở chân mũi thứ 2, 3X chung chân, 8X, móc vào phía đối diện, 8X, 3X chung chân, kết thúc bằng mũi trượt = 22

R2. Lên 2 bính, 3FV, 2F, 3T, 6X, 3T, 2F, 3FV, kết thúc bằng mũi trượt = 28

R3. Lên 1 bính, 28X, kết thúc bằng mũi trượt

SỪNG MŨ (màu nâu)

Phần 1:

Chart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll OliviaR1. MR, 6X = 6

R2-R5. 6X. Chốt sợi.

Phần 2:

R1. MR, 6X = 6

R2-R8. 6X = 6

R9. 2X móc chung với Phần 1, 4X

R10. 4X móc chung với Phần 1, 4X = 8

R11. 8X = 8

R12. 2X, 1A, 4X = 7

R13-R18. 7X. Chốt sợi, chừa ra 1 đoạn len dài để khâu. Làm tương tự với chiếc sừng thứ 2 của chart móc búp bê

MŨI CỦA MŨ (màu đỏ)

Chart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll OliviaR1. MR, 6X = 6

R2. 6V = 12

R3. (3x, 1V)*3 = 15

R4-R5. 15X

R6. (3X, 1A)*3 = 12. Chốt sợi, chừa ra 1 đoạn len dài để khâu.

Các bạn gắn mắt thú vào giữa hàng 17 và hàng 18 của mũ. Khoảng cách giữa 2 mắt là 11 mũi

TÓC BÚP BÊ TUẦN LỘC

Xem hình để hiểu rõ hơn về cách tạo tóc cho búp bê nhé. Tóc búp bê được mua sẵn hoặc thay thế bằng len sợi. Hình ảnh đã minh họa tương đối chi tiết. Sau đó, các bạn tết 2 bên tóc và buộc lại bằng dây chun.

Chart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll Olivia

Thành phẩm: Khâu các bộ phận lại với nhau sao cho cân đối và khéo giấu sợi len thừa vào thân búp bê. Trang trí thêm 2 chiếc cúc áo vào thân váy

Chart móc búp bê tuần lộc Amigurumi Doll Olivia

Vậy là các bạn đã hoàn thành xong búp bê tuần lộc Olivia. NoLi chúc các bạn thành công và sớm khoe thành quả của mình nhé.

Bình luận

comments

(Đã xem 2,537 lần, 6 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Hướng dẫn móc gấu Sleepy cỡ bự cho bé yêu ôm đi ng... Hướng dẫn móc gấu Sleepy Cỡ Bự cho bé yêu ôm đi ngủ Hướng dẫn móc gấu Sleepy cỡ bự cho bé yêu ôm đi ngủ. Thời gian gần đây, chị em đan móc dường như ...
Hướng dẫn móc con cú bằng len sợi – Món quà ... Hướng dẫn móc con cú bằng len sợi - Món quà vô cùng độc đáo Hôm nay, noli.vn sẽ hướng dẫn móc con cú cho các bạn yêu thích sản phẩm handmade, đặc biệ...
Độc đáo, sáng tạo với thỏ Bunny len móc tai dài... Độc đáo, sáng tạo với thỏ Bunny len móc tai dài Độc đáo, sáng tạo với thỏ Bunny len móc tai dài. Dịch chart từ nguồn: designed by Lanukas Link Group...
Học cách móc đôi gấu ôm tim bằng len sợi tặng ngườ... Học cách móc đôi gấu ôm tim bằng len sợi tặng người ấy Học cách móc đôi gấu ôm tim bằng len sợi tặng người ấy. Kích thước đôi gấu nhỏ xinh cỡ lòng bà...
Chart móc gấu Teddy ngộ nghĩnh của nhà thiết kế Ti... Chart móc gấu Teddy ngộ nghĩnh của nhà thiết kế Tiny Mini Ở bài viết trước, nếu các bạn vẫn còn nhớ chú gấu nhỏ nhắn đứng bên cạnh búp bê gấu Theodor...
Bộ sưu tập cây xương rồng len móc đẹp hút hồn giới... Bộ sưu tập cây xương rồng len móc đẹp hút hồn giới trẻ (Phần 1) Link Group: hội NoLi đan móc Link Fanpage: NoLi Gift Link Admin: Mai Khánh Linh ...